Fwd: [Folklista] z , zs, dzs

peter pomozi peterpomozi at gmail.com
2006. Ápr. 15., Szo, 03:47:01 CEST


---------- Forwarded message ----------
From: peter pomozi <peterpomozi at gmail.com>
Date: 15.04.2006 02:50
Subject: Re: [Folklista] z , zs, dzs
To: lista at list.folkradio.hu

 Tisztelt Lista!

Ez az ártatlan és szívünknek kedves nyelvi téma, amit Pávai István z~zs~dzs
változás a magyar nyelvjárásokban ill, analóg jelenségek altáji nyelvekben
levele váltott ki, a 26. hozzászólásnál tart, elágazásait nem számolva, és
egyre inkább félresiklik. *Én sem mint folklistát kedvelő és tisztelő, sem
mint nyelvész, sem mint anyanyelvemet és a nyelveket általában is
szerető nem tartom helyesnek, hogy olyasmivel árasszuk el ezt a listát, ami
se nem népi, se nem magyar, se nem igaz. *
Nem óhajtok semmiféle vitát provokálni, ezért nem is reagáltam és nem is
fogok a jövőben sem minden e témájú elszállt hozzászólásra reagáln, hiszen
ez nem nyelvészeti lista hanem folklista. A népzene és a népi kultúra közös
tisztelete többet ér, mint az álnyelvészet ostorozása. Mindazonáltal ennél a
26. levélnél már nem állhatom meg: nézzetek körül, feleim józanul, és már
legalább olyan írások véghetetlen citálásával ne terheljétek ezt a listát,
ami nemcsak nyelvészeti blődli, hanem természettudományos képtelenségek
sorozatát is tartalmazza. És ami a legrosszabb benne, hogy kicsavart
féligazságokat is tartalmaz az agglutinációs típusjegyekről.

Csak néhány apróságot engedjetek meg az idézett cikk elméleti bevezetőjéhez,
így Nagypéntek éjjelén, szombatra virradóra az ember egyébként is legyen
áhítatos, békés hangulatban, és lehetőleg ne támadjon senkit és semmit.
1. Az, hogy a világ nyelvei monogenezissel (ősnyelv) vagy poligenezissel
jöttek létre ( több ősnyelv), kérdéses, gyakorlatilag tudományosan
eldönthetetlen. Ha valaki ex catedra eldönti, ab ovo áltudós.
2. Az "ősanya", jelenlegi időszámítási gyakorlatunk időegységeiben
gondolkodva, azaz az első homo sapiens sapiens, akinek
antropológiai-neuolingvisztikai megfontolásból teljes joggal ugyanolyan
fejlett verbális kódrendszert tulajdoníthatunk, mint amilyenek a ma élő
nyelvek, legkevesebb százezer évvel ezelőtt élt. Ez tehát kb. rendben, az
már kevésbé, hogy a nyelvben két fejlett verbális kód között nincs sem
darwinista fejlődés, ez legalább tudományos igényű elmélet volt, de mára
túlhaladott, és  múzeumi leltári megőrzés sem, "a magyar az abszolút
ősnyelv, amely  minden gyököt úgy őriz mint, a parancsolat, bezzeg a többi
primítív nyelv nem". Ne dőljünk be ilyeneknek!
     A nyelv élő organizmus, születhet, változhat és persze ki is halhat, de
nem fejlődik evolúciós értelemben az "ősanya" ugyanilyen fejlett
kódrendszeréhez képest, mert humán nyelvészetileg a homo sapiens sapiens a
kiindulópont, ahogy említettem.Van persze zooszemiotika meg még sok minden,
de az nem tartozik ide.
2. A világ nyelvei tipológiailag eltérőek, az egyes nyelvek domináns
típusjegyei pedig történetileg változóak.
A magyar, úgy mint a finnugor és az altáji nyelvek, és még egyébként sok más
nyelvcsalád nyelve a világon, tipológiailag dominánsan agglutináló. Azonban
minden nyelv típusa is változhat történeti léte során, ezt teszi a magyar
is: azt ősmagyar nyelvészeti (nem nyelvészkedési!) rekonstrukcióhoz képest
az ómagyar kor végén egy tipológiailag kevésbé agglutináló,
flexiós-.izoláló vonásokat
is felvonultató nyelv áll előttünk, elsősorban a mondattan területén. Az
ősmagyarra (is), mint erősen agglutináló nyelvre jellemző mellékmondatértékű
igenévi szerkezeteket (Arany János is kedvelte ezeket, pl. várhatja Piroska
Toldi megérkeztét) felváltják az analitikus, mellékmondatos szerkesztésmódok
(Éva várhatja, hogy János megérkezzék) .  Nem véletlen a változás, hisz a
magyar ekkor már nem finnugor és altáji nyelvekkel érintkezett, hanem
indopeurópaiakkal, a Kárpát-medencében. EZEK ÉS A MAGYAR NYELV
*KÖLCSÖNÖSEN*HATOTTAK EGYMÁSRA! Figyeljünk a kiemeltem kölcsönösen
szóra, mielőtt bárki
önérzetében bántva érezné magát. A nyelvi kapcsolatok lényege ugyanaz, mint
a folklórkapcsolatoké. Ahol népcsoportok egymás mellett bélnek,
természetsezrűen hatnak egymásra.
3. Az csak viccnek jó, hogy x nyelv, akármelyik is legyen az, pl. esetünkben
a magyar az emberiség ősnyelve. Minden valamirevaló európai nyelvről
ugyanúgy van áltudományos "miénk az ősnyelv-teória". Megnyugtatásul,
nyelvrokon nyelvekben is: a finnről és az észtről is van tehát, és
"természetesen" minden nagy indoeurópai nyelvről is, pl.  "a holland a
Paradicsom nyelve". Ez mind-mind nyelvészeti szemét. Ez ugyanis a nyelv élő
voltát ab ovo kérdőjelezi meg. Minden élő organizmus változik élete során.
Ezek az ősnyelvügyek ráadásul olyan ideológiai-politikai mankók, melyek
gondolkodó értelmiségiekhez egyszerűen eleve méltatlanok. Általában
totalitárius rezsimek rendelik ezeket, Sztálinnak is megvolt a maga
elméletgyára a szláv nyelvek felsőbbrendűségéről. Az is ugyanolyan
ideológiai-nyelvészeti szemét volt.

A nyelvek tehát, még egyszer mondom, nyelvek között élnek, -- eltekintve a
lakható óceáni szigetektől, melyek nyelvileg izoláltak, -- azaz adott
terület nyelvei között, akár nyelvrokon nyelvek, akár nem, kapcsolatrendszer
van.Gondoljunk csak az alábbi evidenciákra a folklórból: x nép népdalai is
kulturális kontextusban élnek. A hasonló zenei dialektusok és a nyelvterület
dialektusainak kulturális kontextusában, tehát a kapcsolat, az oda-vissza
érintkezés lehetősége nagyon fontos, sőt alapvető. (Apró
kivétel: táncdialektusok esetében nincs komoly szerepe a verbális kódnak,
persze ezt funkcionálisan a mozgás kódja helyettesíti is.)

Ezeket az evidenciákat a folklórban biztosan elismeritek, fogadjátok el,
hogy a nyelvekkel sincs másképp, és még egyszer mondom, hagyjuk békén az
ilyen Varga Csaba-féle cikkekkel a folklistát. És, hogy félreértés semmiképp
se származhassék levelemből: nem a kedves nyelvi
kérdések-válaszok-felvetések ellen írtam, azokból sokszor okulni is lehet,
sőt már hasznos nyelvjárási adatokat is kaptam a listán kersztül, amiért
ezúton is köszönet. A hagymázos elméletek terjesztése ellen
írtam, emberbaráti szeretetből, hogy drága időnket ezektől kímélve, minél
több energiánkat a valóban szép és nemes célok érdekében használhassuk. Épp
ezért a Varga Csaba-témát a magam részéről lezártnak tekintem.


Mindenkinek áldott ünnepeket:

Pomozi Péter

 Az idézett és vitatott cikket megtaláljátok az alábbi levélben:
2006/4/13, JUHASZ Zoltan <juhasz at mfa.kfki.hu>:

>
>
>
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <https://list.folkradio.hu/pipermail/lista/attachments/20060415/69fe694f/attachment-0018.htm>


További információk a(z) Lista levelezőlistáról