[Folklista] z , zs, dzs

keszthelyi at tilos.hu keszthelyi at tilos.hu
2006. Ápr. 13., Cs, 03:44:40 CEST


>Kedves Péter!
 Szívemről a mázsás kő leesett, még a tyúxememet is elkerülte.
Vészhelyetben pedig a telefonszámom továbbra is él (néha nehezen hallom
meg). S ha lesz egy megfelelő cipőméretű bemutató, kérlek,
értesíts. Keszthelyi Imre
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Kedves Imre, sajnálom, hogy a kétértelmû szójátékot - jellenséges- rosszul
> értelmeztem. Ezt az ellenséges szlávosított, gúnyos variációjának is
> lehetett olvasni. Csodálkoztam is rajta, mert tényleg nem értettem.
> Egyébként mi már találkoztunk a H6issassaa egy régesrégi bemutatóján,
> igaz,
> akkor az a dolog még gyerekcipõben járt.
>
> Baráti üdvözlettel:
>
> Pomozi Péter
>
>
>
>
> 2006/4/7, keszthelyi at tilos.hu <keszthelyi at tilos.hu>:
>>
>> >Kedves Péter!
>> Bocsánatot kérek, ha kicsi tréfám így szíven ütött, szándékom ellenére.
>> Csupáncsak gonosz korrektori hajlamom működött itt, amúgy bölcs és
>> szívemnek kedves soraid közt a "jelenség" szót két l-lel (el)írva
>> olvasván. Még csak azt sem képzelem, hogy ne ismernéd a helyesírást -
>> szójáték ez csupán, ami ily komoly témák közepette mentségre nem
>> számíthat. Ezért hát mea culpa, és hamu ostoba, tekintélytiszteletlen
>> fejemre.
>> Feltétlen híved és szövegeidnek kéretlen gondozója: Keszthelyi Imre
>> P.S.: Azért ez a reagálás jel(l)enség értékű ám!
>>
>> ***************************************************************************
>>
>> °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
>> Kedves Péter!
>> >
>> > Sokszor találkoztam már azzal a véleménnyel, hogy mi, palócok egy
>> > valamiféle "tótos akcentussal" beszéljük a magyar nyelvet, és ez
>> nálunk
>> > ettõl olyan, amilyen. Nem tudom, mitõl lenne valami szlovákos a
>> palócok
>> > tájnyelvében, hiszen:
>> >
>> > 1. az említett idiómák szlovákos kiejtése (azaz, ahogyan az adott szót
>> egy
>> > szlovák anyanyelvû magyarul ejtené) eltér a palócok tájnyelvi
>> > gyakorlatától, pl. bizonyos, hogy a magyar 'ö' hang a szlovákban 'ë'
>> > alakot ölt, így a 'kökény' nem 'kikíny', hanem 'këkíny' lenne
>> > 2. ezen sajátságok (illabialitás, a-á fonémaváltás, diftongus, ízés,
>> stb.)
>> > elõfordulását attól függetlenül dokumentálhatjuk, hogy mely kistáj hol
>> > érintkezik az összefüggõ szláv nyelvterülettel, azaz nekem túl
>> szimplának
>> > tûnik kijelenteni, hogy az olyan szlovákos, sõt, nevezett jelenségek
>> > többsége a palóc tájnyelvi dialektusterületen kívül, meglehetõsen
>> széles
>> > körben ismert
>> > 3. a néprajzi adalékok tanúsága szerint az északi nyelvhatárnak pont a
>> > középsõ része az, ahol látványosan gyengék az interetnikus kapcsolatok
>> > magyarok és szlovákok között (legalábbis a magyar-szlovák nyelvhatár
>> két
>> > széléhez képest)
>> >
>> > Kiváncsian várom válaszodat
>> >
>> > Agócs Gergely
>> >  ----- Original Message -----
>> >  From: peter pomozi
>> >  To: lista at list.folkradio.hu
>> >  Sent: Wednesday, April 05, 2006 8:45 PM
>> >  Subject: Re: [Folklista] z , zs, dzs
>> >
>> >
>> >  Latiatuc feleym, mic wogmuc... Ez a mappa 8 levelet tartalmaz, bocs,
>> > hetet, mert néhány kedves adalék csak az én címemre jött
>> Székelyföldrõl,
>> > meg persze más is kaphatott rá csak személyes reflexiókat. Kérdem én,
>> > melyik ellenséges a hét listalevélbõl levélbõl vajh, és kivel vagy
>> mivel
>> > szemben???
>> >
>> >  Irtó kiváncsi vagyok,
>> >  PP
>> >
>> >  PS Én ilyen levelet elvbõl nem küldenék a listára, és bocsánat érte
>> > minden gyanútlan olvasótól, de ha már Keszthelyi Imre feltette ezt a
>> > kérdést a listára, nekem is ugyanoda kell kiváncsi kérdõjelem
>> > biggyesztenem.
>> >
>> >
>> >  2006/4/5, keszthelyi at tilos.hu <keszthelyi at tilos.hu>:
>> >   >°Kedüs feleym!
>> >   Ezek most baráti, vagy jellenséges írások?
>> >   Az 'ünnep' (üdnep) szóról: nyelvtörténeti tanulmányaim
>> szerint('70-es
>> >   évek) az ómagyar 'id nap' (szent nap) formából ered.
>> >   K.I.
>> >
>> ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>> >   Kedves Gergely,
>> >   >
>> >   > a palócok eredetére a XIX: sz. óta már annyi külön elmélet volt,
>> de
>> > nekem
>> >   > megmaradnak a számomra egyik legkedvesebb magyar nyelvjárás
>> > magyarjainak,
>> >   > minden nyelvváltás (nyelvcsere) nélkül. Egyébként is, a
>> > nyelvtörténetrõl
>> >   > nem
>> >   > lenne jó hastáncház-vitát nyitni. A magyar nem attól jó magyar,
>> hogy
>> >   > nyelvileg több a török benne mint a finnugor. Attól jó, ha jó,
>> és
>> > ebbõl a
>> >   > szempontból indifferensek a nyelvtörténeti tények. Amelyek
>> szerint
>> > viszont
>> >   > a
>> >   > magyar egy törökös finnugor nyelv. Eredetében finnugor, de
>> > lexikájában,
>> >   > sõt
>> >   > alaktanában és mondattanában is sok a törökségi vonás.
>> Tipológiailag
>> > a
>> >   > finnugor és a török nyelvek egyébként is igen hasonlóak, ez adta
>> az
>> > alapot
>> >   > az egészen tág urál-altáji nyelvhasonlításhoz. Bloomingtonban
>> > (Indiana
>> >   > állam) az egyetemi tanszék neve is Uralic and Altaic Languages.
>> > Ennek a
>> >   > dolognak csak egy gyengéje van: ha a történeti összehasonlító,
>> tehát
>> >   > tudományos módszertan mentén haladunk, akkor az urál-altaji
>> > rekonstrukció
>> >   > idõben oly távoli múltba esik, hogy azt tudományosan sem
>> > egyértelmûen
>> >   > megerõsíteni, sem cáfolni nem lehet.
>> >   > A nevek problémájába nem emnnék bele, egyes nyelvfejtéseid
>> nyugodtan
>> >   > helyesek lehetnek.
>> >   >
>> >   > Visszatérve mai anyanyelvünkhöz: a palóc nyelvterület igen nagy,
>> sok
>> >   > alnyelvjárása van, ezért vannak eltérõ nyelvi izoglosszák is,
>> pl.
>> a
>> >   > delabializálódás mértéke is erõsen különbözõ, ezekre példa a
>> kikíny,
>> > bikk
>> >   > példád. Ezek egyértelmûen szláv hatással (szlovák magyarázhatok)
>> vö.
>> > a
>> >   > szlovákkal nem érintkezõ, palóccal szomszédos magyar
>> nyelvjárásokban
>> > már
>> >   > labiális (kökény, kökíny, bükk stb.) az ejtés. Egyébként az
>> > ipoly-menti
>> >   > palócban, jelesül Ipolypásztón és környékén egyetlen rokonom sem
>> >   > delabializált ezekben a helyzetekben, még drága jó Örzse néném
>> se,
>> > aki a
>> >   > CSERESNYÉT hozta nekem szép kötényében, mikor még kissrác
>> voltam.
>> >   >
>> >   >
>> >   > Baráti üdvözlettel:
>> >   >
>> >   > Pomozi Péter
>> >   >
>> >   >
>> >   > 2006/4/4, Agócs Gergely <agocs.gergely at hagyomanyokhaza.hu>:
>> >   >>
>> >   >> Kedves nyelvbúvár feleim!
>> >   >>
>> >   >> Tõzsér Árpád tanár úr (pozsonyi Comenius egyetem, magyar
>> tanszék)
>> >   >> elmélete
>> >   >> szerint a palócok tájnyelvében a fonémaváltás és még sok más
>> apróbb
>> > jel
>> >   >> is
>> >   >> egy nyelvváltás emlékét õrzi, mi szerint ezekben a
>> sajátosságokban
>> > a
>> >   >> kabarok
>> >   >> ótörök nyelvének emlékeit láthatjuk. Néhány példa a saját
>> családom
>> >   >> körébõl
>> >   >> (Fülek környéke, v. Nógrád vm.):
>> >   >>
>> >   >> kökény = "kikíny"
>> >   >> kelés = "kilís"
>> >   >> bükk = "bikk"
>> >   >> enyém, tiéd, övé = "enyém, ettéd, ezövé"
>> >   >> miénk, tiétek, övék = "emmink, ettétek, ezövék"
>> >   >>
>> >   >> Nem állítom ezzel, hogy az ízõ nyelvjárás, vagy egyes
>> archaizmusok
>> >   >> mind visszavezethetõk lennének valamilyen ótörök nyelvemlékre,
>> csak
>> >   >> nekem
>> >   >> most ezek jutottak eszembe.
>> >   >>
>> >   >> Szerintem némely helynév, földrajzi név és családnév is
>> > elgondolkodtató,
>> >   >> mint pl.:
>> >   >>
>> >   >> Síd, Sõreg, Ajnácskõ, Özörény, Gömör (mai kipcsak 'gümür' =
>> szén),
>> >   >> Bolgárom ('malqarum' = balkárok által lakott), Galsa ('kalcsa'
>> =
>> > kis
>> >   >> vár,
>> >   >> erõd), Sátoros, Bolyk, Osgyán, stb.
>> >   >>
>> >   >> Karancs, Ragács (ez persze, ha akarom, lehet roháè = szarvas
>> is,
>> > bár ez
>> >   >> egy hegy), Kalajvölgy, Sátorhegy, stb.
>> >   >>
>> >   >> Demecs, Mács, Karacs, Szoó (eredetileg diftongussal "Szou", ami
>> >   >> szerintem
>> >   >> a 'su' = víz jelentést hordozza), Agócs (diftongussal Agoucs,
>> elsõ
>> >   >> írásos
>> >   >> alakja Aguch, ami ugyanúgy az 'ak kuº' = fehér sas, v. fehér
>> sólyom
>> >   >> jelentésre vezethetõ vissza, mint az Ákos, sõt családnévként is
>> > máig
>> >   >> elõfordul az Akócs, ill. Akucs változata is), Madács (ill.
>> Madách),
>> > stb.
>> >   >>
>> >   >> További jó bogarászást!
>> >   >>
>> >   >> Agócs Gergely
>> >   >>
>> >   >> ----- Original Message -----
>> >   >> *From:* peter pomozi <peterpomozi at gmail.com>
>> >   >> *To:* lista at list.folkradio.hu
>> >   >> *Sent:* Tuesday, April 04, 2006 12:38 PM
>> >   >> *Subject:* Re: [Folklista] z , zs, dzs
>> >   >>
>> >   >>
>> >   >> A cseresnyében igazad van, ez majdnem azonos a szó megfelelõ
>> > szlovák és
>> >   >> lengyel nyelvjárási alakjaival. A zs-zéshez nem tudok
>> történetileg
>> >   >> hozzászólni, de pl. Vázs megyében is van kiterjedt zs-zés, ami
>> > eddig
>> >   >> mintha
>> >   >> nem került volna szóba. Egyébként bizonyos hangtani
>> jellenségek,
>> > hogy x
>> >   >> hangkapcsolat pontosan hogy realizálódik egy adott
>> nyelvterületen,
>> > nem
>> >   >> igényel feltétlen történetei magyarázatot. Vannak fonológiai
>> >   >> lehetõségek,
>> >   >> melyek egymás mellett élhetnek a jelenben is, adott
>> nyelvterületen,
>> > pl.
>> >   >> a
>> >   >> magyar jön~gyün, jer~gyere párok j~gy-je egyszerû fonológiai
>> > alternációs
>> >   >> lehetõség is lehet, és van aminek világos nyelvi kapcsolat a
>> >   >> magyarázata. A
>> >   >> múlkorjában felmerült palóc dió~gyió példa is ilyen. A két
>> példa
>> > közt az
>> >   >> a
>> >   >> különbség, hogy a palóc gyió esetében szlovák hatásra
>> pozicionális
>> >   >> (pozíciófüggõ, konkrétan palatái si elõtti) lágyulásról van
>> szó,
>> > vö, pl.
>> >   >> palóc infinitívuszrag -nyi, a j~gy szálai viszont esetleg a
>> > magyarság
>> >   >> Magna
>> >   >> Hungaria-beli idejéhez vezetnek. De hangsúlyozom, csak ESETLEG.
>> Ezt
>> > a
>> >   >> nyelvészeti ötletet arra alapozom, hogy a finnugor nyelvek
>> közül
>> ez
>> > a
>> >   >> jelenség nem világosan másodlagos orosz hatásra csak a tatárral
>> >   >> érintkezõ
>> >   >> udmurt és mari nyelvjárásokban van meg. Azaz elképzelhetõ hogy
>> >   >> legkésõbb a
>> >   >> KR. sz. utáni VI-VII. századból, egy õs volga-kámai nyelvi area
>> >   >> jelenségérõl
>> >   >> van szó, melyet az õsmagyar is átvett. Ebbõl az okfejtésbõl
>> > kiderül,
>> >   >> hogy
>> >   >> egy hangtani jelenség lehet történeti távlatú, de lehet
>> egyszerû
>> >   >> fonológiai
>> >   >> alternatívák megvalósulása is a jelenben. A zs-vel nem biztos,
>> hogy
>> > az
>> >   >> õsmagyarig lehet ásni.
>> >   >>
>> >   >> Üdvözlettel:
>> >   >>
>> >   >> Pomozi Péter
>> >   >>
>> >   >>
>> >   >>
>> >   >>
>> >   >> 2006/4/4, Nagy Gábor < hogyakutyam at freemail.hu>:
>> >   >> >
>> >   >> > Keves Nyelvmûvelõ Barátaim!
>> >   >> > Nálunk, Abaúj-Zemplénben a csizmát csizsmának, a a
>> cseresznyét
>> >   >> > cseresnyének, a tarisznyát meg tarisnyának mondják. nekem ez
>> >   >> > szlávosan hangzik. A küzsdelmet viszont nem érzem szlávosnak.
>> >   >> > Nekem is van egy kérdésem:
>> >   >> > Nálunk az ünnepet üdnepnek mondják. Vajon ez utalhat a szó
>> >   >> > eredetére?
>> >   >> > Üdv:
>> >   >> > Gábrusz
>> >   >> >
>> >   >> > Pávai István < pavai at chello.hu> írta:
>> >   >> >
>> >   >> > > Sõt a Székelyföldön is van küZSdelem. (Ott mi nincs?)
>> >   >> > > Pávai István
>> >   >> > >
>> >   >> > > -----Eredeti üzenet-----
>> >   >> > > Feladó: lista-bounces at list.folkradio.hu
>> >   >> > > [mailto:lista-bounces at list.folkradio.hu] Meghatalmazó
>> Farkas
>> > Endre
>> >   >> > > Küldve: 2006. március 29. 12:30
>> >   >> > > Címzett: lista at list.folkradio.hu
>> >   >> > > Tárgy: [Folklista] z, , zs, dzs
>> >   >> > >
>> >   >> > > Sziasztok!
>> >   >> > >
>> >   >> > > Felfigyeltem a kazah-kazak-mazsar-madzsar.... témára.
>> >   >> > >
>> >   >> > > Pávai István kérdésére én is kíváncsian várom a választ a
>> tõlem
>> >   >> > okosabbaktól
>> >   >> > > (a moldvai "dzsermek", "Adzsud"...kapcsán).
>> >   >> > >
>> >   >> > > Friss tapasztalatom pl., hogy a "Küzdelem", "küzdés"
>> >   >> > > helyett "küzsdelem", "küzsdés" teljesen tudatosan hangzik
>> el
>> > (tehát
>> >   >> > nem
>> >   >> > > tévesztésbõl). Ez Tázló-menti tapasztalat, kíváncsi vagyok
>> a
>> >   >> > magyarázatára,
>> >   >> > > illetve a jelenség elterjedésére.
>> >   >> > >
>> >   >> > > Üdv Bákóból!
>> >   >> > >
>> >   >> > > endre
>> >   >> > >
>> >   >> > > ---------------------------------
>> >   >> > > Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1
>> százalékával!
>> >   >> > > http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
>> >   >> > >
>> >   >> >
>> >   >> >
>> >   >> > ---------------------------------
>> >   >> > Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1
>> százalékával!
>> >   >> > http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
>> >   >> >
>> >   >>
>> >   >> ------------------------------
>> >   >>
>> >   >> ---------------------------------
>> >   >>
>> >   >> Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
>> >   >> http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
>> >   >>
>> >   >>
>> >   >> ---------------------------------
>> >   >> Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
>> >   >> http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
>> >   >>
>> >   >>
>> >   >>
>> >   > ---------------------------------
>> >   > Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
>> >   > http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
>> >   >
>> >
>> >
>> >   ---------------------------------
>> >   Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
>> >   http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
>> >
>> >
>> >
>> >
>> >
>> >
>> ------------------------------------------------------------------------------
>> >
>> >
>> >  ---------------------------------
>> >  Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
>> >  http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
>> > ---------------------------------
>> > Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
>> > http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
>> >
>>
>>
>>
>>
>> ---------------------------------
>> Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
>> http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
>>
>>
>>
> ---------------------------------
> Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
> http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
>
További információk a(z) Lista levelezőlistáról