[Folklista] z , zs, dzs

keszthelyi at tilos.hu keszthelyi at tilos.hu
2006. Ápr. 7., P, 17:27:10 CEST


>Úgy látszik, ez a gép nem kedveli a hosszú ű-t.
Személyesen is szívesen beszélgetnék barátilag a jellenségekről.
K.I. - 06 20 525 63 16
*****************************************************************************
>Kedves Péter!
> Bocsánatot kérek, ha kicsi tréfám így szíven ütött, szándékom ellenére.
> Csupáncsak gonosz korrektori hajlamom működött itt, amúgy bölcs és
> szívemnek kedves soraid közt a "jelenség" szót két l-lel (el)írva
> olvasván. Még csak azt sem képzelem, hogy ne ismernéd a helyesírást -
> szójáték ez csupán, ami ily komoly témák közepette mentségre nem
> számíthat. Ezért hát mea culpa, és hamu ostoba, tekintélytiszteletlen
> fejemre.
> Feltétlen híved és szövegeidnek kéretlen gondozója: Keszthelyi Imre
> P.S.: Azért ez a reagálás jel(l)enség értékű ám!
> ***************************************************************************
> °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
> Kedves Péter!
>>
>> Sokszor találkoztam már azzal a véleménnyel, hogy mi, palócok egy
>> valamiféle "tótos akcentussal" beszéljük a magyar nyelvet, és ez nálunk
>> ettõl olyan, amilyen. Nem tudom, mitõl lenne valami szlovákos a palócok
>> tájnyelvében, hiszen:
>>
>> 1. az említett idiómák szlovákos kiejtése (azaz, ahogyan az adott szót
>> egy
>> szlovák anyanyelvû magyarul ejtené) eltér a palócok tájnyelvi
>> gyakorlatától, pl. bizonyos, hogy a magyar 'ö' hang a szlovákban 'ë'
>> alakot ölt, így a 'kökény' nem 'kikíny', hanem 'këkíny' lenne
>> 2. ezen sajátságok (illabialitás, a-á fonémaváltás, diftongus, ízés,
>> stb.)
>> elõfordulását attól függetlenül dokumentálhatjuk, hogy mely kistáj hol
>> érintkezik az összefüggõ szláv nyelvterülettel, azaz nekem túl
>> szimplának
>> tûnik kijelenteni, hogy az olyan szlovákos, sõt, nevezett jelenségek
>> többsége a palóc tájnyelvi dialektusterületen kívül, meglehetõsen széles
>> körben ismert
>> 3. a néprajzi adalékok tanúsága szerint az északi nyelvhatárnak pont a
>> középsõ része az, ahol látványosan gyengék az interetnikus kapcsolatok
>> magyarok és szlovákok között (legalábbis a magyar-szlovák nyelvhatár két
>> széléhez képest)
>>
>> Kiváncsian várom válaszodat
>>
>> Agócs Gergely
>>  ----- Original Message -----
>>  From: peter pomozi
>>  To: lista at list.folkradio.hu
>>  Sent: Wednesday, April 05, 2006 8:45 PM
>>  Subject: Re: [Folklista] z , zs, dzs
>>
>>
>>  Latiatuc feleym, mic wogmuc... Ez a mappa 8 levelet tartalmaz, bocs,
>> hetet, mert néhány kedves adalék csak az én címemre jött Székelyföldrõl,
>> meg persze más is kaphatott rá csak személyes reflexiókat. Kérdem én,
>> melyik ellenséges a hét listalevélbõl levélbõl vajh, és kivel vagy mivel
>> szemben???
>>
>>  Irtó kiváncsi vagyok,
>>  PP
>>
>>  PS Én ilyen levelet elvbõl nem küldenék a listára, és bocsánat érte
>> minden gyanútlan olvasótól, de ha már Keszthelyi Imre feltette ezt a
>> kérdést a listára, nekem is ugyanoda kell kiváncsi kérdõjelem
>> biggyesztenem.
>>
>>
>>  2006/4/5, keszthelyi at tilos.hu <keszthelyi at tilos.hu>:
>>   >°Kedüs feleym!
>>   Ezek most baráti, vagy jellenséges írások?
>>   Az 'ünnep' (üdnep) szóról: nyelvtörténeti tanulmányaim
>> szerint('70-es
>>   évek) az ómagyar 'id nap' (szent nap) formából ered.
>>   K.I.
>>   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>>   Kedves Gergely,
>>   >
>>   > a palócok eredetére a XIX: sz. óta már annyi külön elmélet volt,
>> de
>> nekem
>>   > megmaradnak a számomra egyik legkedvesebb magyar nyelvjárás
>> magyarjainak,
>>   > minden nyelvváltás (nyelvcsere) nélkül. Egyébként is, a
>> nyelvtörténetrõl
>>   > nem
>>   > lenne jó hastáncház-vitát nyitni. A magyar nem attól jó magyar,
>> hogy
>>   > nyelvileg több a török benne mint a finnugor. Attól jó, ha jó, és
>> ebbõl a
>>   > szempontból indifferensek a nyelvtörténeti tények. Amelyek szerint
>> viszont
>>   > a
>>   > magyar egy törökös finnugor nyelv. Eredetében finnugor, de
>> lexikájában,
>>   > sõt
>>   > alaktanában és mondattanában is sok a törökségi vonás.
>> Tipológiailag
>> a
>>   > finnugor és a török nyelvek egyébként is igen hasonlóak, ez adta
>> az
>> alapot
>>   > az egészen tág urál-altáji nyelvhasonlításhoz. Bloomingtonban
>> (Indiana
>>   > állam) az egyetemi tanszék neve is Uralic and Altaic Languages.
>> Ennek a
>>   > dolognak csak egy gyengéje van: ha a történeti összehasonlító,
>> tehát
>>   > tudományos módszertan mentén haladunk, akkor az urál-altaji
>> rekonstrukció
>>   > idõben oly távoli múltba esik, hogy azt tudományosan sem
>> egyértelmûen
>>   > megerõsíteni, sem cáfolni nem lehet.
>>   > A nevek problémájába nem emnnék bele, egyes nyelvfejtéseid
>> nyugodtan
>>   > helyesek lehetnek.
>>   >
>>   > Visszatérve mai anyanyelvünkhöz: a palóc nyelvterület igen nagy,
>> sok
>>   > alnyelvjárása van, ezért vannak eltérõ nyelvi izoglosszák is, pl.
>> a
>>   > delabializálódás mértéke is erõsen különbözõ, ezekre példa a
>> kikíny,
>> bikk
>>   > példád. Ezek egyértelmûen szláv hatással (szlovák magyarázhatok)
>> vö.
>> a
>>   > szlovákkal nem érintkezõ, palóccal szomszédos magyar
>> nyelvjárásokban
>> már
>>   > labiális (kökény, kökíny, bükk stb.) az ejtés. Egyébként az
>> ipoly-menti
>>   > palócban, jelesül Ipolypásztón és környékén egyetlen rokonom sem
>>   > delabializált ezekben a helyzetekben, még drága jó Örzse néném se,
>> aki a
>>   > CSERESNYÉT hozta nekem szép kötényében, mikor még kissrác voltam.
>>   >
>>   >
>>   > Baráti üdvözlettel:
>>   >
>>   > Pomozi Péter
>>   >
>>   >
>>   > 2006/4/4, Agócs Gergely <agocs.gergely at hagyomanyokhaza.hu>:
>>   >>
>>   >> Kedves nyelvbúvár feleim!
>>   >>
>>   >> Tõzsér Árpád tanár úr (pozsonyi Comenius egyetem, magyar tanszék)
>>   >> elmélete
>>   >> szerint a palócok tájnyelvében a fonémaváltás és még sok más
>> apróbb
>> jel
>>   >> is
>>   >> egy nyelvváltás emlékét õrzi, mi szerint ezekben a
>> sajátosságokban
>> a
>>   >> kabarok
>>   >> ótörök nyelvének emlékeit láthatjuk. Néhány példa a saját
>> családom
>>   >> körébõl
>>   >> (Fülek környéke, v. Nógrád vm.):
>>   >>
>>   >> kökény = "kikíny"
>>   >> kelés = "kilís"
>>   >> bükk = "bikk"
>>   >> enyém, tiéd, övé = "enyém, ettéd, ezövé"
>>   >> miénk, tiétek, övék = "emmink, ettétek, ezövék"
>>   >>
>>   >> Nem állítom ezzel, hogy az ízõ nyelvjárás, vagy egyes
>> archaizmusok
>>   >> mind visszavezethetõk lennének valamilyen ótörök nyelvemlékre,
>> csak
>>   >> nekem
>>   >> most ezek jutottak eszembe.
>>   >>
>>   >> Szerintem némely helynév, földrajzi név és családnév is
>> elgondolkodtató,
>>   >> mint pl.:
>>   >>
>>   >> Síd, Sõreg, Ajnácskõ, Özörény, Gömör (mai kipcsak 'gümür' =
>> szén),
>>   >> Bolgárom ('malqarum' = balkárok által lakott), Galsa ('kalcsa' =
>> kis
>>   >> vár,
>>   >> erõd), Sátoros, Bolyk, Osgyán, stb.
>>   >>
>>   >> Karancs, Ragács (ez persze, ha akarom, lehet roháè = szarvas is,
>> bár ez
>>   >> egy hegy), Kalajvölgy, Sátorhegy, stb.
>>   >>
>>   >> Demecs, Mács, Karacs, Szoó (eredetileg diftongussal "Szou", ami
>>   >> szerintem
>>   >> a 'su' = víz jelentést hordozza), Agócs (diftongussal Agoucs,
>> elsõ
>>   >> írásos
>>   >> alakja Aguch, ami ugyanúgy az 'ak kuº' = fehér sas, v. fehér
>> sólyom
>>   >> jelentésre vezethetõ vissza, mint az Ákos, sõt családnévként is
>> máig
>>   >> elõfordul az Akócs, ill. Akucs változata is), Madács (ill.
>> Madách),
>> stb.
>>   >>
>>   >> További jó bogarászást!
>>   >>
>>   >> Agócs Gergely
>>   >>
>>   >> ----- Original Message -----
>>   >> *From:* peter pomozi <peterpomozi at gmail.com>
>>   >> *To:* lista at list.folkradio.hu
>>   >> *Sent:* Tuesday, April 04, 2006 12:38 PM
>>   >> *Subject:* Re: [Folklista] z , zs, dzs
>>   >>
>>   >>
>>   >> A cseresnyében igazad van, ez majdnem azonos a szó megfelelõ
>> szlovák és
>>   >> lengyel nyelvjárási alakjaival. A zs-zéshez nem tudok
>> történetileg
>>   >> hozzászólni, de pl. Vázs megyében is van kiterjedt zs-zés, ami
>> eddig
>>   >> mintha
>>   >> nem került volna szóba. Egyébként bizonyos hangtani jellenségek,
>> hogy x
>>   >> hangkapcsolat pontosan hogy realizálódik egy adott
>> nyelvterületen,
>> nem
>>   >> igényel feltétlen történetei magyarázatot. Vannak fonológiai
>>   >> lehetõségek,
>>   >> melyek egymás mellett élhetnek a jelenben is, adott
>> nyelvterületen,
>> pl.
>>   >> a
>>   >> magyar jön~gyün, jer~gyere párok j~gy-je egyszerû fonológiai
>> alternációs
>>   >> lehetõség is lehet, és van aminek világos nyelvi kapcsolat a
>>   >> magyarázata. A
>>   >> múlkorjában felmerült palóc dió~gyió példa is ilyen. A két példa
>> közt az
>>   >> a
>>   >> különbség, hogy a palóc gyió esetében szlovák hatásra
>> pozicionális
>>   >> (pozíciófüggõ, konkrétan palatái si elõtti) lágyulásról van szó,
>> vö, pl.
>>   >> palóc infinitívuszrag -nyi, a j~gy szálai viszont esetleg a
>> magyarság
>>   >> Magna
>>   >> Hungaria-beli idejéhez vezetnek. De hangsúlyozom, csak ESETLEG.
>> Ezt
>> a
>>   >> nyelvészeti ötletet arra alapozom, hogy a finnugor nyelvek közül
>> ez
>> a
>>   >> jelenség nem világosan másodlagos orosz hatásra csak a tatárral
>>   >> érintkezõ
>>   >> udmurt és mari nyelvjárásokban van meg. Azaz elképzelhetõ hogy
>>   >> legkésõbb a
>>   >> KR. sz. utáni VI-VII. századból, egy õs volga-kámai nyelvi area
>>   >> jelenségérõl
>>   >> van szó, melyet az õsmagyar is átvett. Ebbõl az okfejtésbõl
>> kiderül,
>>   >> hogy
>>   >> egy hangtani jelenség lehet történeti távlatú, de lehet egyszerû
>>   >> fonológiai
>>   >> alternatívák megvalósulása is a jelenben. A zs-vel nem biztos,
>> hogy
>> az
>>   >> õsmagyarig lehet ásni.
>>   >>
>>   >> Üdvözlettel:
>>   >>
>>   >> Pomozi Péter
>>   >>
>>   >>
>>   >>
>>   >>
>>   >> 2006/4/4, Nagy Gábor < hogyakutyam at freemail.hu>:
>>   >> >
>>   >> > Keves Nyelvmûvelõ Barátaim!
>>   >> > Nálunk, Abaúj-Zemplénben a csizmát csizsmának, a a cseresznyét
>>   >> > cseresnyének, a tarisznyát meg tarisnyának mondják. nekem ez
>>   >> > szlávosan hangzik. A küzsdelmet viszont nem érzem szlávosnak.
>>   >> > Nekem is van egy kérdésem:
>>   >> > Nálunk az ünnepet üdnepnek mondják. Vajon ez utalhat a szó
>>   >> > eredetére?
>>   >> > Üdv:
>>   >> > Gábrusz
>>   >> >
>>   >> > Pávai István < pavai at chello.hu> írta:
>>   >> >
>>   >> > > Sõt a Székelyföldön is van küZSdelem. (Ott mi nincs?)
>>   >> > > Pávai István
>>   >> > >
>>   >> > > -----Eredeti üzenet-----
>>   >> > > Feladó: lista-bounces at list.folkradio.hu
>>   >> > > [mailto:lista-bounces at list.folkradio.hu] Meghatalmazó Farkas
>> Endre
>>   >> > > Küldve: 2006. március 29. 12:30
>>   >> > > Címzett: lista at list.folkradio.hu
>>   >> > > Tárgy: [Folklista] z, , zs, dzs
>>   >> > >
>>   >> > > Sziasztok!
>>   >> > >
>>   >> > > Felfigyeltem a kazah-kazak-mazsar-madzsar.... témára.
>>   >> > >
>>   >> > > Pávai István kérdésére én is kíváncsian várom a választ a
>> tõlem
>>   >> > okosabbaktól
>>   >> > > (a moldvai "dzsermek", "Adzsud"...kapcsán).
>>   >> > >
>>   >> > > Friss tapasztalatom pl., hogy a "Küzdelem", "küzdés"
>>   >> > > helyett "küzsdelem", "küzsdés" teljesen tudatosan hangzik el
>> (tehát
>>   >> > nem
>>   >> > > tévesztésbõl). Ez Tázló-menti tapasztalat, kíváncsi vagyok a
>>   >> > magyarázatára,
>>   >> > > illetve a jelenség elterjedésére.
>>   >> > >
>>   >> > > Üdv Bákóból!
>>   >> > >
>>   >> > > endre
>>   >> > >
>>   >> > > ---------------------------------
>>   >> > > Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1
>> százalékával!
>>   >> > > http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
>>   >> > >
>>   >> >
>>   >> >
>>   >> > ---------------------------------
>>   >> > Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
>>   >> > http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
>>   >> >
>>   >>
>>   >> ------------------------------
>>   >>
>>   >> ---------------------------------
>>   >>
>>   >> Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
>>   >> http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
>>   >>
>>   >>
>>   >> ---------------------------------
>>   >> Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
>>   >> http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
>>   >>
>>   >>
>>   >>
>>   > ---------------------------------
>>   > Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
>>   > http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
>>   >
>>
>>
>>   ---------------------------------
>>   Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
>>   http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
>>
>>
>>
>>
>>
>> ------------------------------------------------------------------------------
>>
>>
>>  ---------------------------------
>>  Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
>>  http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
>> ---------------------------------
>> Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
>> http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
>>
>
>
> ---------------------------------
> Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
> http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
>
További információk a(z) Lista levelezőlistáról