[Folklista] z , zs, dzs

keszthelyi at tilos.hu keszthelyi at tilos.hu
2006. Ápr. 7., P, 17:17:21 CEST


>Kedves Péter!
Bocsánatot kérek, ha kicsi tréfám így szíven ütött, szándékom ellenére.
Csupáncsak gonosz korrektori hajlamom működött itt, amúgy bölcs és
szívemnek kedves soraid közt a "jelenség" szót két l-lel (el)írva
olvasván. Még csak azt sem képzelem, hogy ne ismernéd a helyesírást -
szójáték ez csupán, ami ily komoly témák közepette mentségre nem
számíthat. Ezért hát mea culpa, és hamu ostoba, tekintélytiszteletlen
fejemre.
Feltétlen híved és szövegeidnek kéretlen gondozója: Keszthelyi Imre
P.S.: Azért ez a reagálás jel(l)enség értékű ám!
***************************************************************************
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Kedves Péter!
>
> Sokszor találkoztam már azzal a véleménnyel, hogy mi, palócok egy
> valamiféle "tótos akcentussal" beszéljük a magyar nyelvet, és ez nálunk
> ettõl olyan, amilyen. Nem tudom, mitõl lenne valami szlovákos a palócok
> tájnyelvében, hiszen:
>
> 1. az említett idiómák szlovákos kiejtése (azaz, ahogyan az adott szót egy
> szlovák anyanyelvû magyarul ejtené) eltér a palócok tájnyelvi
> gyakorlatától, pl. bizonyos, hogy a magyar 'ö' hang a szlovákban 'ë'
> alakot ölt, így a 'kökény' nem 'kikíny', hanem 'këkíny' lenne
> 2. ezen sajátságok (illabialitás, a-á fonémaváltás, diftongus, ízés, stb.)
> elõfordulását attól függetlenül dokumentálhatjuk, hogy mely kistáj hol
> érintkezik az összefüggõ szláv nyelvterülettel, azaz nekem túl szimplának
> tûnik kijelenteni, hogy az olyan szlovákos, sõt, nevezett jelenségek
> többsége a palóc tájnyelvi dialektusterületen kívül, meglehetõsen széles
> körben ismert
> 3. a néprajzi adalékok tanúsága szerint az északi nyelvhatárnak pont a
> középsõ része az, ahol látványosan gyengék az interetnikus kapcsolatok
> magyarok és szlovákok között (legalábbis a magyar-szlovák nyelvhatár két
> széléhez képest)
>
> Kiváncsian várom válaszodat
>
> Agócs Gergely
>  ----- Original Message -----
>  From: peter pomozi
>  To: lista at list.folkradio.hu
>  Sent: Wednesday, April 05, 2006 8:45 PM
>  Subject: Re: [Folklista] z , zs, dzs
>
>
>  Latiatuc feleym, mic wogmuc... Ez a mappa 8 levelet tartalmaz, bocs,
> hetet, mert néhány kedves adalék csak az én címemre jött Székelyföldrõl,
> meg persze más is kaphatott rá csak személyes reflexiókat. Kérdem én,
> melyik ellenséges a hét listalevélbõl levélbõl vajh, és kivel vagy mivel
> szemben???
>
>  Irtó kiváncsi vagyok,
>  PP
>
>  PS Én ilyen levelet elvbõl nem küldenék a listára, és bocsánat érte
> minden gyanútlan olvasótól, de ha már Keszthelyi Imre feltette ezt a
> kérdést a listára, nekem is ugyanoda kell kiváncsi kérdõjelem
> biggyesztenem.
>
>
>  2006/4/5, keszthelyi at tilos.hu <keszthelyi at tilos.hu>:
>   >°Kedüs feleym!
>   Ezek most baráti, vagy jellenséges írások?
>   Az 'ünnep' (üdnep) szóról: nyelvtörténeti tanulmányaim szerint('70-es
>   évek) az ómagyar 'id nap' (szent nap) formából ered.
>   K.I.
>   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>   Kedves Gergely,
>   >
>   > a palócok eredetére a XIX: sz. óta már annyi külön elmélet volt, de
> nekem
>   > megmaradnak a számomra egyik legkedvesebb magyar nyelvjárás
> magyarjainak,
>   > minden nyelvváltás (nyelvcsere) nélkül. Egyébként is, a
> nyelvtörténetrõl
>   > nem
>   > lenne jó hastáncház-vitát nyitni. A magyar nem attól jó magyar, hogy
>   > nyelvileg több a török benne mint a finnugor. Attól jó, ha jó, és
> ebbõl a
>   > szempontból indifferensek a nyelvtörténeti tények. Amelyek szerint
> viszont
>   > a
>   > magyar egy törökös finnugor nyelv. Eredetében finnugor, de
> lexikájában,
>   > sõt
>   > alaktanában és mondattanában is sok a törökségi vonás. Tipológiailag
> a
>   > finnugor és a török nyelvek egyébként is igen hasonlóak, ez adta az
> alapot
>   > az egészen tág urál-altáji nyelvhasonlításhoz. Bloomingtonban
> (Indiana
>   > állam) az egyetemi tanszék neve is Uralic and Altaic Languages.
> Ennek a
>   > dolognak csak egy gyengéje van: ha a történeti összehasonlító, tehát
>   > tudományos módszertan mentén haladunk, akkor az urál-altaji
> rekonstrukció
>   > idõben oly távoli múltba esik, hogy azt tudományosan sem
> egyértelmûen
>   > megerõsíteni, sem cáfolni nem lehet.
>   > A nevek problémájába nem emnnék bele, egyes nyelvfejtéseid nyugodtan
>   > helyesek lehetnek.
>   >
>   > Visszatérve mai anyanyelvünkhöz: a palóc nyelvterület igen nagy, sok
>   > alnyelvjárása van, ezért vannak eltérõ nyelvi izoglosszák is, pl. a
>   > delabializálódás mértéke is erõsen különbözõ, ezekre példa a kikíny,
> bikk
>   > példád. Ezek egyértelmûen szláv hatással (szlovák magyarázhatok) vö.
> a
>   > szlovákkal nem érintkezõ, palóccal szomszédos magyar nyelvjárásokban
> már
>   > labiális (kökény, kökíny, bükk stb.) az ejtés. Egyébként az
> ipoly-menti
>   > palócban, jelesül Ipolypásztón és környékén egyetlen rokonom sem
>   > delabializált ezekben a helyzetekben, még drága jó Örzse néném se,
> aki a
>   > CSERESNYÉT hozta nekem szép kötényében, mikor még kissrác voltam.
>   >
>   >
>   > Baráti üdvözlettel:
>   >
>   > Pomozi Péter
>   >
>   >
>   > 2006/4/4, Agócs Gergely <agocs.gergely at hagyomanyokhaza.hu>:
>   >>
>   >> Kedves nyelvbúvár feleim!
>   >>
>   >> Tõzsér Árpád tanár úr (pozsonyi Comenius egyetem, magyar tanszék)
>   >> elmélete
>   >> szerint a palócok tájnyelvében a fonémaváltás és még sok más apróbb
> jel
>   >> is
>   >> egy nyelvváltás emlékét õrzi, mi szerint ezekben a sajátosságokban
> a
>   >> kabarok
>   >> ótörök nyelvének emlékeit láthatjuk. Néhány példa a saját családom
>   >> körébõl
>   >> (Fülek környéke, v. Nógrád vm.):
>   >>
>   >> kökény = "kikíny"
>   >> kelés = "kilís"
>   >> bükk = "bikk"
>   >> enyém, tiéd, övé = "enyém, ettéd, ezövé"
>   >> miénk, tiétek, övék = "emmink, ettétek, ezövék"
>   >>
>   >> Nem állítom ezzel, hogy az ízõ nyelvjárás, vagy egyes archaizmusok
>   >> mind visszavezethetõk lennének valamilyen ótörök nyelvemlékre, csak
>   >> nekem
>   >> most ezek jutottak eszembe.
>   >>
>   >> Szerintem némely helynév, földrajzi név és családnév is
> elgondolkodtató,
>   >> mint pl.:
>   >>
>   >> Síd, Sõreg, Ajnácskõ, Özörény, Gömör (mai kipcsak 'gümür' = szén),
>   >> Bolgárom ('malqarum' = balkárok által lakott), Galsa ('kalcsa' =
> kis
>   >> vár,
>   >> erõd), Sátoros, Bolyk, Osgyán, stb.
>   >>
>   >> Karancs, Ragács (ez persze, ha akarom, lehet roháè = szarvas is,
> bár ez
>   >> egy hegy), Kalajvölgy, Sátorhegy, stb.
>   >>
>   >> Demecs, Mács, Karacs, Szoó (eredetileg diftongussal "Szou", ami
>   >> szerintem
>   >> a 'su' = víz jelentést hordozza), Agócs (diftongussal Agoucs, elsõ
>   >> írásos
>   >> alakja Aguch, ami ugyanúgy az 'ak kuº' = fehér sas, v. fehér sólyom
>   >> jelentésre vezethetõ vissza, mint az Ákos, sõt családnévként is
> máig
>   >> elõfordul az Akócs, ill. Akucs változata is), Madács (ill. Madách),
> stb.
>   >>
>   >> További jó bogarászást!
>   >>
>   >> Agócs Gergely
>   >>
>   >> ----- Original Message -----
>   >> *From:* peter pomozi <peterpomozi at gmail.com>
>   >> *To:* lista at list.folkradio.hu
>   >> *Sent:* Tuesday, April 04, 2006 12:38 PM
>   >> *Subject:* Re: [Folklista] z , zs, dzs
>   >>
>   >>
>   >> A cseresnyében igazad van, ez majdnem azonos a szó megfelelõ
> szlovák és
>   >> lengyel nyelvjárási alakjaival. A zs-zéshez nem tudok történetileg
>   >> hozzászólni, de pl. Vázs megyében is van kiterjedt zs-zés, ami
> eddig
>   >> mintha
>   >> nem került volna szóba. Egyébként bizonyos hangtani jellenségek,
> hogy x
>   >> hangkapcsolat pontosan hogy realizálódik egy adott nyelvterületen,
> nem
>   >> igényel feltétlen történetei magyarázatot. Vannak fonológiai
>   >> lehetõségek,
>   >> melyek egymás mellett élhetnek a jelenben is, adott nyelvterületen,
> pl.
>   >> a
>   >> magyar jön~gyün, jer~gyere párok j~gy-je egyszerû fonológiai
> alternációs
>   >> lehetõség is lehet, és van aminek világos nyelvi kapcsolat a
>   >> magyarázata. A
>   >> múlkorjában felmerült palóc dió~gyió példa is ilyen. A két példa
> közt az
>   >> a
>   >> különbség, hogy a palóc gyió esetében szlovák hatásra pozicionális
>   >> (pozíciófüggõ, konkrétan palatái si elõtti) lágyulásról van szó,
> vö, pl.
>   >> palóc infinitívuszrag -nyi, a j~gy szálai viszont esetleg a
> magyarság
>   >> Magna
>   >> Hungaria-beli idejéhez vezetnek. De hangsúlyozom, csak ESETLEG. Ezt
> a
>   >> nyelvészeti ötletet arra alapozom, hogy a finnugor nyelvek közül ez
> a
>   >> jelenség nem világosan másodlagos orosz hatásra csak a tatárral
>   >> érintkezõ
>   >> udmurt és mari nyelvjárásokban van meg. Azaz elképzelhetõ hogy
>   >> legkésõbb a
>   >> KR. sz. utáni VI-VII. századból, egy õs volga-kámai nyelvi area
>   >> jelenségérõl
>   >> van szó, melyet az õsmagyar is átvett. Ebbõl az okfejtésbõl
> kiderül,
>   >> hogy
>   >> egy hangtani jelenség lehet történeti távlatú, de lehet egyszerû
>   >> fonológiai
>   >> alternatívák megvalósulása is a jelenben. A zs-vel nem biztos, hogy
> az
>   >> õsmagyarig lehet ásni.
>   >>
>   >> Üdvözlettel:
>   >>
>   >> Pomozi Péter
>   >>
>   >>
>   >>
>   >>
>   >> 2006/4/4, Nagy Gábor < hogyakutyam at freemail.hu>:
>   >> >
>   >> > Keves Nyelvmûvelõ Barátaim!
>   >> > Nálunk, Abaúj-Zemplénben a csizmát csizsmának, a a cseresznyét
>   >> > cseresnyének, a tarisznyát meg tarisnyának mondják. nekem ez
>   >> > szlávosan hangzik. A küzsdelmet viszont nem érzem szlávosnak.
>   >> > Nekem is van egy kérdésem:
>   >> > Nálunk az ünnepet üdnepnek mondják. Vajon ez utalhat a szó
>   >> > eredetére?
>   >> > Üdv:
>   >> > Gábrusz
>   >> >
>   >> > Pávai István < pavai at chello.hu> írta:
>   >> >
>   >> > > Sõt a Székelyföldön is van küZSdelem. (Ott mi nincs?)
>   >> > > Pávai István
>   >> > >
>   >> > > -----Eredeti üzenet-----
>   >> > > Feladó: lista-bounces at list.folkradio.hu
>   >> > > [mailto:lista-bounces at list.folkradio.hu] Meghatalmazó Farkas
> Endre
>   >> > > Küldve: 2006. március 29. 12:30
>   >> > > Címzett: lista at list.folkradio.hu
>   >> > > Tárgy: [Folklista] z, , zs, dzs
>   >> > >
>   >> > > Sziasztok!
>   >> > >
>   >> > > Felfigyeltem a kazah-kazak-mazsar-madzsar.... témára.
>   >> > >
>   >> > > Pávai István kérdésére én is kíváncsian várom a választ a tõlem
>   >> > okosabbaktól
>   >> > > (a moldvai "dzsermek", "Adzsud"...kapcsán).
>   >> > >
>   >> > > Friss tapasztalatom pl., hogy a "Küzdelem", "küzdés"
>   >> > > helyett "küzsdelem", "küzsdés" teljesen tudatosan hangzik el
> (tehát
>   >> > nem
>   >> > > tévesztésbõl). Ez Tázló-menti tapasztalat, kíváncsi vagyok a
>   >> > magyarázatára,
>   >> > > illetve a jelenség elterjedésére.
>   >> > >
>   >> > > Üdv Bákóból!
>   >> > >
>   >> > > endre
>   >> > >
>   >> > > ---------------------------------
>   >> > > Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
>   >> > > http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
>   >> > >
>   >> >
>   >> >
>   >> > ---------------------------------
>   >> > Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
>   >> > http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
>   >> >
>   >>
>   >> ------------------------------
>   >>
>   >> ---------------------------------
>   >>
>   >> Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
>   >> http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
>   >>
>   >>
>   >> ---------------------------------
>   >> Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
>   >> http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
>   >>
>   >>
>   >>
>   > ---------------------------------
>   > Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
>   > http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
>   >
>
>
>   ---------------------------------
>   Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
>   http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
>
>
>
>
>
> ------------------------------------------------------------------------------
>
>
>  ---------------------------------
>  Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
>  http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
> ---------------------------------
> Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
> http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
>
További információk a(z) Lista levelezőlistáról