[Folklista] z , zs, dzs

Agócs Gergely agocs.gergely at hagyomanyokhaza.hu
2006. Ápr. 6., Cs, 15:16:03 CEST


Kedves Péter!

Sokszor találkoztam már azzal a véleménnyel, hogy mi, palócok egy valamiféle "tótos akcentussal" beszéljük a magyar nyelvet, és ez nálunk ettől olyan, amilyen. Nem tudom, mitől lenne valami szlovákos a palócok tájnyelvében, hiszen:
 
1. az említett idiómák szlovákos kiejtése (azaz, ahogyan az adott szót egy szlovák anyanyelvű magyarul ejtené) eltér a palócok tájnyelvi gyakorlatától, pl. bizonyos, hogy a magyar 'ö' hang a szlovákban 'ë' alakot ölt, így a 'kökény' nem 'kikíny', hanem 'këkíny' lenne
2. ezen sajátságok (illabialitás, a-á fonémaváltás, diftongus, ízés, stb.) előfordulását attól függetlenül dokumentálhatjuk, hogy mely kistáj hol érintkezik az összefüggő szláv nyelvterülettel, azaz nekem túl szimplának tűnik kijelenteni, hogy az olyan szlovákos, sőt, nevezett jelenségek többsége a palóc tájnyelvi dialektusterületen kívül, meglehetősen széles körben ismert
3. a néprajzi adalékok tanúsága szerint az északi nyelvhatárnak pont a középső része az, ahol látványosan gyengék az interetnikus kapcsolatok magyarok és szlovákok között (legalábbis a magyar-szlovák nyelvhatár két széléhez képest)

Kiváncsian várom válaszodat

Agócs Gergely
 ----- Original Message ----- 
 From: peter pomozi 
 To: lista at list.folkradio.hu 
 Sent: Wednesday, April 05, 2006 8:45 PM
 Subject: Re: [Folklista] z , zs, dzs


 Latiatuc feleym, mic wogmuc... Ez a mappa 8 levelet tartalmaz, bocs, hetet, mert néhány kedves adalék csak az én címemre jött Székelyföldről, meg persze más is kaphatott rá csak személyes reflexiókat. Kérdem én, melyik ellenséges a hét listalevélből levélből vajh, és kivel vagy mivel szemben??? 

 Irtó kiváncsi vagyok,
 PP

 PS Én ilyen levelet elvből nem küldenék a listára, és bocsánat érte minden gyanútlan olvasótól, de ha már Keszthelyi Imre feltette ezt a kérdést a listára, nekem is ugyanoda kell kiváncsi kérdőjelem biggyesztenem.  

  
 2006/4/5, keszthelyi at tilos.hu <keszthelyi at tilos.hu>: 
  >°Kedüs feleym!
  Ezek most baráti, vagy jellenséges írások?
  Az 'ünnep' (üdnep) szóról: nyelvtörténeti tanulmányaim szerint('70-es 
  évek) az ómagyar 'id nap' (szent nap) formából ered.
  K.I.
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  Kedves Gergely,
  >
  > a palócok eredetére a XIX: sz. óta már annyi külön elmélet volt, de nekem 
  > megmaradnak a számomra egyik legkedvesebb magyar nyelvjárás magyarjainak,
  > minden nyelvváltás (nyelvcsere) nélkül. Egyébként is, a nyelvtörténetről
  > nem
  > lenne jó hastáncház-vitát nyitni. A magyar nem attól jó magyar, hogy 
  > nyelvileg több a török benne mint a finnugor. Attól jó, ha jó, és ebből a
  > szempontból indifferensek a nyelvtörténeti tények. Amelyek szerint viszont
  > a
  > magyar egy törökös finnugor nyelv. Eredetében finnugor, de lexikájában, 
  > sőt
  > alaktanában és mondattanában is sok a törökségi vonás. Tipológiailag a
  > finnugor és a török nyelvek egyébként is igen hasonlóak, ez adta az alapot
  > az egészen tág urál-altáji nyelvhasonlításhoz. Bloomingtonban (Indiana 
  > állam) az egyetemi tanszék neve is Uralic and Altaic Languages. Ennek a
  > dolognak csak egy gyengéje van: ha a történeti összehasonlító, tehát
  > tudományos módszertan mentén haladunk, akkor az urál-altaji rekonstrukció 
  > időben oly távoli múltba esik, hogy azt tudományosan sem egyértelműen
  > megerősíteni, sem cáfolni nem lehet.
  > A nevek problémájába nem emnnék bele, egyes nyelvfejtéseid nyugodtan
  > helyesek lehetnek. 
  >
  > Visszatérve mai anyanyelvünkhöz: a palóc nyelvterület igen nagy, sok
  > alnyelvjárása van, ezért vannak eltérő nyelvi izoglosszák is, pl. a
  > delabializálódás mértéke is erősen különböző, ezekre példa a kikíny, bikk 
  > példád. Ezek egyértelműen szláv hatással (szlovák magyarázhatok) vö. a
  > szlovákkal nem érintkező, palóccal szomszédos magyar nyelvjárásokban már
  > labiális (kökény, kökíny, bükk stb.) az ejtés. Egyébként az ipoly-menti 
  > palócban, jelesül Ipolypásztón és környékén egyetlen rokonom sem
  > delabializált ezekben a helyzetekben, még drága jó Örzse néném se, aki a
  > CSERESNYÉT hozta nekem szép kötényében, mikor még kissrác voltam. 
  >
  >
  > Baráti üdvözlettel:
  >
  > Pomozi Péter
  >
  >
  > 2006/4/4, Agócs Gergely <agocs.gergely at hagyomanyokhaza.hu>:
  >>
  >> Kedves nyelvbúvár feleim!
  >>
  >> Tőzsér Árpád tanár úr (pozsonyi Comenius egyetem, magyar tanszék)
  >> elmélete
  >> szerint a palócok tájnyelvében a fonémaváltás és még sok más apróbb jel 
  >> is
  >> egy nyelvváltás emlékét őrzi, mi szerint ezekben a sajátosságokban a
  >> kabarok
  >> ótörök nyelvének emlékeit láthatjuk. Néhány példa a saját családom
  >> köréből
  >> (Fülek környéke, v. Nógrád vm.): 
  >>
  >> kökény = "kikíny"
  >> kelés = "kilís"
  >> bükk = "bikk"
  >> enyém, tiéd, övé = "enyém, ettéd, ezövé"
  >> miénk, tiétek, övék = "emmink, ettétek, ezövék" 
  >>
  >> Nem állítom ezzel, hogy az íző nyelvjárás, vagy egyes archaizmusok
  >> mind visszavezethetők lennének valamilyen ótörök nyelvemlékre, csak
  >> nekem
  >> most ezek jutottak eszembe. 
  >>
  >> Szerintem némely helynév, földrajzi név és családnév is elgondolkodtató,
  >> mint pl.:
  >>
  >> Síd, Sőreg, Ajnácskő, Özörény, Gömör (mai kipcsak 'gümür' = szén),
  >> Bolgárom ('malqarum' = balkárok által lakott), Galsa ('kalcsa' = kis 
  >> vár,
  >> erőd), Sátoros, Bolyk, Osgyán, stb.
  >>
  >> Karancs, Ragács (ez persze, ha akarom, lehet roháč = szarvas is, bár ez
  >> egy hegy), Kalajvölgy, Sátorhegy, stb.
  >> 
  >> Demecs, Mács, Karacs, Szoó (eredetileg diftongussal "Szou", ami
  >> szerintem
  >> a 'su' = víz jelentést hordozza), Agócs (diftongussal Agoucs, első
  >> írásos
  >> alakja Aguch, ami ugyanúgy az 'ak kuş' = fehér sas, v. fehér sólyom 
  >> jelentésre vezethető vissza, mint az Ákos, sőt családnévként is máig
  >> előfordul az Akócs, ill. Akucs változata is), Madács (ill. Madách), stb.
  >>
  >> További jó bogarászást!
  >> 
  >> Agócs Gergely
  >>
  >> ----- Original Message -----
  >> *From:* peter pomozi <peterpomozi at gmail.com>
  >> *To:* lista at list.folkradio.hu
  >> *Sent:* Tuesday, April 04, 2006 12:38 PM
  >> *Subject:* Re: [Folklista] z , zs, dzs
  >>
  >>
  >> A cseresnyében igazad van, ez majdnem azonos a szó megfelelő szlovák és 
  >> lengyel nyelvjárási alakjaival. A zs-zéshez nem tudok történetileg
  >> hozzászólni, de pl. Vázs megyében is van kiterjedt zs-zés, ami eddig
  >> mintha
  >> nem került volna szóba. Egyébként bizonyos hangtani jellenségek, hogy x 
  >> hangkapcsolat pontosan hogy realizálódik egy adott nyelvterületen, nem
  >> igényel feltétlen történetei magyarázatot. Vannak fonológiai
  >> lehetőségek,
  >> melyek egymás mellett élhetnek a jelenben is, adott nyelvterületen, pl. 
  >> a
  >> magyar jön~gyün, jer~gyere párok j~gy-je egyszerű fonológiai alternációs
  >> lehetőség is lehet, és van aminek világos nyelvi kapcsolat a
  >> magyarázata. A
  >> múlkorjában felmerült palóc dió~gyió példa is ilyen. A két példa közt az 
  >> a
  >> különbség, hogy a palóc gyió esetében szlovák hatásra pozicionális
  >> (pozíciófüggő, konkrétan palatái si előtti) lágyulásról van szó, vö, pl.
  >> palóc infinitívuszrag -nyi, a j~gy szálai viszont esetleg a magyarság 
  >> Magna
  >> Hungaria-beli idejéhez vezetnek. De hangsúlyozom, csak ESETLEG. Ezt a
  >> nyelvészeti ötletet arra alapozom, hogy a finnugor nyelvek közül ez a
  >> jelenség nem világosan másodlagos orosz hatásra csak a tatárral 
  >> érintkező
  >> udmurt és mari nyelvjárásokban van meg. Azaz elképzelhető hogy
  >> legkésőbb a
  >> KR. sz. utáni VI-VII. századból, egy ős volga-kámai nyelvi area
  >> jelenségéről 
  >> van szó, melyet az ősmagyar is átvett. Ebből az okfejtésből kiderül,
  >> hogy
  >> egy hangtani jelenség lehet történeti távlatú, de lehet egyszerű
  >> fonológiai
  >> alternatívák megvalósulása is a jelenben. A zs-vel nem biztos, hogy az 
  >> ősmagyarig lehet ásni.
  >>
  >> Üdvözlettel:
  >>
  >> Pomozi Péter
  >>
  >>
  >>
  >>
  >> 2006/4/4, Nagy Gábor < hogyakutyam at freemail.hu>:
  >> >
  >> > Keves Nyelvművelő Barátaim!
  >> > Nálunk, Abaúj-Zemplénben a csizmát csizsmának, a a cseresznyét
  >> > cseresnyének, a tarisznyát meg tarisnyának mondják. nekem ez 
  >> > szlávosan hangzik. A küzsdelmet viszont nem érzem szlávosnak.
  >> > Nekem is van egy kérdésem:
  >> > Nálunk az ünnepet üdnepnek mondják. Vajon ez utalhat a szó
  >> > eredetére? 
  >> > Üdv:
  >> > Gábrusz
  >> >
  >> > Pávai István < pavai at chello.hu> írta:
  >> >
  >> > > Sőt a Székelyföldön is van küZSdelem. (Ott mi nincs?) 
  >> > > Pávai István
  >> > >
  >> > > -----Eredeti üzenet-----
  >> > > Feladó: lista-bounces at list.folkradio.hu
  >> > > [mailto:lista-bounces at list.folkradio.hu] Meghatalmazó Farkas Endre
  >> > > Küldve: 2006. március 29. 12:30
  >> > > Címzett: lista at list.folkradio.hu
  >> > > Tárgy: [Folklista] z, , zs, dzs
  >> > >
  >> > > Sziasztok!
  >> > >
  >> > > Felfigyeltem a kazah-kazak-mazsar-madzsar.... témára. 
  >> > >
  >> > > Pávai István kérdésére én is kíváncsian várom a választ a tőlem
  >> > okosabbaktól
  >> > > (a moldvai "dzsermek", "Adzsud"...kapcsán). 
  >> > >
  >> > > Friss tapasztalatom pl., hogy a "Küzdelem", "küzdés"
  >> > > helyett "küzsdelem", "küzsdés" teljesen tudatosan hangzik el (tehát 
  >> > nem
  >> > > tévesztésből). Ez Tázló-menti tapasztalat, kíváncsi vagyok a
  >> > magyarázatára,
  >> > > illetve a jelenség elterjedésére.
  >> > >
  >> > > Üdv Bákóból! 
  >> > >
  >> > > endre
  >> > >
  >> > > ---------------------------------
  >> > > Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
  >> > > http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
  >> > >
  >> >
  >> >
  >> > --------------------------------- 
  >> > Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
  >> > http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
  >> >
  >>
  >> ------------------------------
  >>
  >> ---------------------------------
  >>
  >> Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
  >> http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
  >>
  >>
  >> ---------------------------------
  >> Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával! 
  >> http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
  >>
  >>
  >>
  > ---------------------------------
  > Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával! 
  > http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
  >


  ---------------------------------
  Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával! 
  http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html

------------------------------------------------------------------------------


 ---------------------------------
 Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
 http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html 
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <https://list.folkradio.hu/pipermail/lista/attachments/20060406/3bf69a72/attachment-0018.htm>


További információk a(z) Lista levelezőlistáról