[Folklista] cserebere

Salamon Beata beja at axelero.hu
2004. Aug. 17., K, 16:12:33 CEST


Nekem azt mondták kb. 2 hete a jogvédősök, hogy a népzenei feldolgozásoknál
bizottság dönti el, hány százalékig számítják folklórnak illetve szerzői jog
alá eső terméknek.
Fura...
Ki lehet az a "bizottság"?
Üdv: Beja

----- Original Message ----- 
From: "Szabadi Tamás" <doktorovics at freemail.hu>
To: "Folklista a Folkrádió levelező listája" <lista at list.folkradio.hu>
Sent: Tuesday, August 17, 2004 3:54 PM
Subject: Re: [Folklista] cserebere


Sziasztok!

Itt van némi kivonat a hatályosból! Jó mazsolázgatást!

üdv:Tom

ui: engem is érdekel MINDENFÉLE eredeti népzene(szerzői jog
mentesen)! Nekem sajnos csak kevés van, többnyire a közkézen forgó
gyűjtésekből, az is még digizésre vár.

1999. évi LXXVI. törvény
a szerzői jogról
(7) A folklór kifejeződései nem részesülnek szerzői jogi
védelemben. E
rendelkezés nem érinti a népművészeti ihletésű, egyéni, eredeti
jellegű
mű szerzőjét megillető szerzői jogi védelmet.
Az Szjt. 1. § (7) bekezdése elveti a régi szerzői jogelmélet folklór
művekre csak közvetetten és igen nehezen értelmezhető, ún. anonim
művekként történő jogvédelmének elvét, és egyértelművé teszi,
hogy a
folklór alkotásai nem részesülnek szerzői jogvédelemben. Ha az
egyébként egyéni, eredeti mű folklór elemeket is tartalmaz, pl. zenében
gyakran találkozhatunk ilyen művekkel, természetesen lehet szerzői
jogvédelem tárgya.


Gyűjteményes mű
7. § (1) Szerzői jogi védelemben részesül a gyűjtemény, ha
tartalmának összeválogatása, elrendezése vagy szerkesztése egyéni,
eredeti jellegű (gyűjteményes mű). A védelem a
gyűjteményes művet
megilleti akkor is, ha annak részei, tartalmi elemei nem részesülnek,
illetve nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben.
(2) A gyűjteményes mű egészére a szerzői jog a
szerkesztőt illeti, ez
azonban nem érinti a gyűjteménybe felvett egyes művek
szerzőinek és
szomszédos jogi teljesítmények jogosultjainak önálló jogait.
(3) A gyűjteményes mű szerzői jogi védelme nem terjed ki a
gyűjteményes mű tartalmi elemeire.
33. § (1) A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és
ahhoz a szerző engedélye nem szükséges. Csak a nyilvánosságra
hozott művek használhatók fel szabadon e törvény rendelkezéseinek
megfelelően.
A szabad felhasználás esetei
34. § (1) A mű részletét - az átvevő mű jellege és célja
által indokolt
terjedelemben és az eredetihez híven - a forrás, valamint az ott
megjelölt szerző megnevezésével bárki idézheti.
(2) Nyilvánosságra hozott irodalmi vagy zenei mű részlete, vagy kisebb
terjedelmű ilyen önálló mű szemléltetés érdekében iskolai oktatási
célra, valamint tudományos kutatás céljára a forrás és az ott megjelölt
szerző megnevezésével a cél által indokolt terjedelemben átvehető,
feltéve, hogy az átvevő művet nem használják fel
üzletszerűen.
Átvételnek minősül a mű olyan mértékű felhasználása más
műben,
amely az idézést meghaladja.
(3) A (2) bekezdésben említett átvevő mű nem üzletszerű
többszörözéséhez és terjesztéséhez nem szükséges a szerző
engedélye, ha az ilyen átvevő művet az irányadó jogszabályoknak
megfelelően tankönyvvé vagy segédkönyvvé nyilvánítják, és a
címoldalon az iskolai célt feltüntetik.
35. § (1) Természetes személy magáncélra a műről másolatot
készíthet, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját
közvetve sem szolgálja. E rendelkezés nem vonatkozik az építészeti
műre, a műszaki létesítményre, a szoftverre és a számítástechnikai
eszközzel működtetett adatbázisra, valamint a mű nyilvános
előadásának kép- vagy hanghordozóra való rögzítésére. Kotta
reprográfiával [21. § (1) bek.] magáncélra és a (4) bekezdés b)-d)
pontjában szabályozott esetekben sem többszörözhető.
(2) Teljes könyv, továbbá a folyóirat vagy a napilap egésze magáncélra
is csak kézírással vagy írógéppel másolható.
(3) Nem minősül szabad felhasználásnak - függetlenül attól, hogy
magáncélra történik-e -, ha a műről más személlyel készíttetnek
másolatot számítógépen, illetve elektronikus adathordozóra.
Galbács Péter <toreczky.gp at freemail.hu> írta:

> Természet
> Kedves Mindnyájan!
>
> A gyűjtési anyagok egymás közötti megosztásához egy adalék az
Artisjus honlapjáról:
>
> "Jogszerű-e művek magáncélú letöltése az internetről?
>
> Magáncélra általában igen. A letöltés maga a szerzői jog
kifejezésével élve „többszörözés", amely kiindulópontként a szerző
engedélyéhez kötött. E kötelezettség alól kivételt enged a törvény
szabad felhasználásokról rendelkező fejezete. Az Szjt. 35.§ (1)
bekezdés kimondja, hogy magáncélra bárki készíthet a műről
másolatot, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját
közvetve sem szolgálja (kivéve építészeti mű, műszaki létesítmény,
szoftver, számítástechnikai eszközzel működtetett adattár esetén). Ez
a szabály vonatkozik a letöltésekre is, méghozzá attól függetlenül,
hogy a „feltöltés" jogszerű volt-e."
>
> Számomra úgy tűnik, nem ütközik a vonatkozó szabályok egyikébe
sem, ha magáncélú hallgatásra népzene vándorol gyűjtőtől
gyűjtőhöz
(vagy akárkihez), de a kérdéssel kapcsolatban még igyekszem
pontosabb információkhoz jutni - amint sikerül, az eredményt közzé
teszem.
>
>
>
> Üdv:
>
> Galbács Péter
>
>

További információk a(z) Lista levelezőlistáról