[Folklista] cserebere

Szabadi Tamás doktorovics at freemail.hu
2004. Aug. 17., K, 15:54:42 CEST


Sziasztok!

Itt van némi kivonat a hatályosból! Jó mazsolázgatást!

üdv:Tom

ui: engem is érdekel MINDENFÉLE eredeti népzene(szerzői jog 
mentesen)! Nekem sajnos csak kevés van, többnyire a közkézen forgó 
gyűjtésekből, az is még digizésre vár.

1999. évi LXXVI. törvény
a szerzői jogról
(7) A folklór kifejeződései nem részesülnek szerzői jogi védelemben. E 
rendelkezés nem érinti a népművészeti ihletésű, egyéni, eredeti jellegű 
mű szerzőjét megillető szerzői jogi védelmet.
Az Szjt. 1. § (7) bekezdése elveti a régi szerzői jogelmélet folklór 
művekre csak közvetetten és igen nehezen értelmezhető, ún. anonim 
művekként történő jogvédelmének elvét, és egyértelművé teszi, hogy a 
folklór alkotásai nem részesülnek szerzői jogvédelemben. Ha az 
egyébként egyéni, eredeti mű folklór elemeket is tartalmaz, pl. zenében 
gyakran találkozhatunk ilyen művekkel, természetesen lehet szerzői 
jogvédelem tárgya.


Gyűjteményes mű
7. § (1) Szerzői jogi védelemben részesül a gyűjtemény, ha 
tartalmának összeválogatása, elrendezése vagy szerkesztése egyéni, 
eredeti jellegű (gyűjteményes mű). A védelem a gyűjteményes művet 
megilleti akkor is, ha annak részei, tartalmi elemei nem részesülnek, 
illetve nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben.
(2) A gyűjteményes mű egészére a szerzői jog a szerkesztőt illeti, ez 
azonban nem érinti a gyűjteménybe felvett egyes művek szerzőinek és 
szomszédos jogi teljesítmények jogosultjainak önálló jogait.
(3) A gyűjteményes mű szerzői jogi védelme nem terjed ki a 
gyűjteményes mű tartalmi elemeire.
33. § (1) A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és 
ahhoz a szerző engedélye nem szükséges. Csak a nyilvánosságra 
hozott művek használhatók fel szabadon e törvény rendelkezéseinek 
megfelelően.
A szabad felhasználás esetei
34. § (1) A mű részletét - az átvevő mű jellege és célja által indokolt 
terjedelemben és az eredetihez híven - a forrás, valamint az ott 
megjelölt szerző megnevezésével bárki idézheti.
(2) Nyilvánosságra hozott irodalmi vagy zenei mű részlete, vagy kisebb 
terjedelmű ilyen önálló mű szemléltetés érdekében iskolai oktatási 
célra, valamint tudományos kutatás céljára a forrás és az ott megjelölt 
szerző megnevezésével a cél által indokolt terjedelemben átvehető, 
feltéve, hogy az átvevő művet nem használják fel üzletszerűen. 
Átvételnek minősül a mű olyan mértékű felhasználása más műben, 
amely az idézést meghaladja.
(3) A (2) bekezdésben említett átvevő mű nem üzletszerű 
többszörözéséhez és terjesztéséhez nem szükséges a szerző 
engedélye, ha az ilyen átvevő művet az irányadó jogszabályoknak 
megfelelően tankönyvvé vagy segédkönyvvé nyilvánítják, és a 
címoldalon az iskolai célt feltüntetik.
35. § (1) Természetes személy magáncélra a műről másolatot 
készíthet, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját 
közvetve sem szolgálja. E rendelkezés nem vonatkozik az építészeti 
műre, a műszaki létesítményre, a szoftverre és a számítástechnikai 
eszközzel működtetett adatbázisra, valamint a mű nyilvános 
előadásának kép- vagy hanghordozóra való rögzítésére. Kotta 
reprográfiával [21. § (1) bek.] magáncélra és a (4) bekezdés b)-d) 
pontjában szabályozott esetekben sem többszörözhető.
(2) Teljes könyv, továbbá a folyóirat vagy a napilap egésze magáncélra 
is csak kézírással vagy írógéppel másolható.
(3) Nem minősül szabad felhasználásnak - függetlenül attól, hogy 
magáncélra történik-e -, ha a műről más személlyel készíttetnek 
másolatot számítógépen, illetve elektronikus adathordozóra.
Galbács Péter <toreczky.gp at freemail.hu> írta:

> Természet
> Kedves Mindnyájan!
> 
> A gyűjtési anyagok egymás közötti megosztásához egy adalék az 
Artisjus honlapjáról:
> 
> "Jogszerű-e művek magáncélú letöltése az internetről?
> 
> Magáncélra általában igen. A letöltés maga a szerzői jog 
kifejezésével élve „többszörözés", amely kiindulópontként a szerző 
engedélyéhez kötött. E kötelezettség alól kivételt enged a törvény 
szabad felhasználásokról rendelkező fejezete. Az Szjt. 35.§ (1) 
bekezdés kimondja, hogy magáncélra bárki készíthet a műről 
másolatot, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját 
közvetve sem szolgálja (kivéve építészeti mű, műszaki létesítmény, 
szoftver, számítástechnikai eszközzel működtetett adattár esetén). Ez 
a szabály vonatkozik a letöltésekre is, méghozzá attól függetlenül, 
hogy a „feltöltés" jogszerű volt-e."
> 
> Számomra úgy tűnik, nem ütközik a vonatkozó szabályok egyikébe 
sem, ha magáncélú hallgatásra népzene vándorol gyűjtőtől gyűjtőhöz 
(vagy akárkihez), de a kérdéssel kapcsolatban még igyekszem 
pontosabb információkhoz jutni - amint sikerül, az eredményt közzé 
teszem.
> 
> 
> 
> Üdv:
> 
> Galbács Péter
> 
> 
További információk a(z) Lista levelezőlistáról