[Folklista] széki ritka tempó

Pávai István pavai at chello.hu
2003. Okt. 11., Szo, 01:02:28 CEST


1. Mióta táncolnak a székiek ritka tempót?
A dallamok és táncok datálására vonatkozóan sem a zenészek, sem a táncosok
nem tudnak elfogadható adatokat szolgáltatni. Ha ilyen kérdésekkel faggatjuk
őket, akkor borítékolhatjuk a rossz eredményt. Különösen a cigányzenészek
esetében a "szakmához" tartozik, hogy igen ritkán felelik egy kérdésre azt,
hogy " nem tudom", rendszerint előadnak valamilyen elképzelést. Olyan ez,
mint a népi eredetmagyarázat a különböző környezeti jelenségekre, folklór,
de nem tényanyag. A székiek által táncolt ritka tempóról 1942-43-ból van
adat. Lajtha sok régi dallamot nem gyűjtött akkor a székiektől. Akkor ezek
mind új dallamok, mert csak a későbbi gyűjtésekben bukkanak fel? Ma már
tudjuk, hogy egy ilyen falu anyaga mennyire gazdag, mennyire nehéz akár több
gyűjtés alkalmával is teljesen feltérképezni. Lajthának akkor ennyi
sikerült, mert korlátozott ideig tartózkodott Széken, illetve a székiek
Budapesten. Ennyi fért bele. Szerette volna ezt a munkát folytatni, de a
háború után nem lehetett.
Sümeghy Vera 1943 nyarán utazott Székre a táncokat megismerni. Leírja a
páros táncokat, a magyart, megemlíti a "ritka és sűrű tempót", a "hétléptűt
és polkát", s megjegyzi, hogy "újabban sajnos a gólya is szerepel a
táncrendben". Az egész Észak- és Közép-Mezőségen románoknál és magyaroknál
egyaránt van sűrű és ritka legényes, MINDEN FALUBAN. Előfordulásáról már a
20. század elejéről van feljegyzés. Hogy nincs korábbról, az nem jelenti
azt, hogy nem létezett korábban ez a tánc. Ez nem új, hanem régies tánc, a
dallamai is azok.
A széki ritka tempó kései megjelenése ugyanolyan mítosz, mint a háromhúros
kontra kései elterjedése ugyanott.
Pávai István

Kovács Péter írta:
> Én teljesen jóhiszeműen csak abból indultam ki a vázolt 
> feltételezésemkor, amit _maguk_a_széki_zenészek_ mondtak! (A 
> szóbeli adatközlést videóanyagon meg tudom mutatni, ha kell.) 
> Vagyishogy "Sziken" régen nem volt ritka tempó, csak sűrű 
> tempó (ekkor gondolom, csak simán "tempó"-nak nevezték), és 
> amikor túl sokat figuráztak már szólóban, a körön kívül, 
> abból lett a ritka tempó, "új" (vagyis Széken addig nem 
> használt) dallamokkal. (Ezeknek a dallamoknak egy részét 
> egyébként néhány bonchidai ritka magyarból "csinálták".) 
> Rákérdezésre, hogy milyen magyarként húzott, magyarként is 
> húzható dallamok voltak azok, amikre annakidején a ritka 
> tempó kialakulásakor nagyobb előszeretettel tempóztak, mint 
> forogtak, a zenészek mindig következetesen ugyanazokat a 
> bizonyos meghatározott dallamokat játszották a gyűjtőknek, 
> "régi ritka tempó" megjelöléssel. (Ezek szöveg nélküli, 
> hangszeres dallamok, sok tizenhatoddal, amikre jól lehetett 
> tempózni.) A ritka tempó megjelenését maguk a széki zenészek 
> is a negyvenes évekre teszik (ugyanúgy, mint a gólyát 
> felváltó porkáét és a hétlépését), és ez egybevág azzal a 
> ténnyel, hogy '940-ben '41-ben Lajtha csak sűrű tempó 
> dallamokat gyűjtött Széken és Pesten. Igazán szerintem az 
> ötvenes években állandósulhatott a ritka tempó (és a többi új 
> tánc) szerepe a faluban, de sajnos pont ebből az időszakból 
> nincsenek Székről gyűjtések (csak egyről tudok).
> 
> Mindazt, amit leírtam, megkérdezheted Halmos Bélától és a 
> tékásoktól; az ő gyűjtéseiken vannak rajta ugyanis ezek a 
> szóbeli és zenei adatközlések.
> 
> Kovács Péter
> 
> További információk a(z) Lista levelezőlistáról