[Folklista] Felföld / Észak-Magyarország / Felvidék

János Horváth szindbad at swissonline.ch
2016. Május. 5., Cs, 20:06:10 CEST


Hálásan köszönöm a válaszokat!

Őszintén megmondom, 

a „bizonytalanságaim“ még nem szűntek meg.

Bizonyára rajtam múlik, hogy 

ez az „északi gomolyag“ még nem tudott kitisztulni.

Talán az archiválási folyamat majd hozzásegít… (?) 


Köszönöm Mindannyiótoknak!

Üdv.

Manó

_____________________________________________________________________

    TÁRGY: Felföld / Észak-Magyarország / Felvidék
> 
> 
>   Népzenei CD-im rendezése közben merült fel, hogy 
> 
>   sokunkban nem különül el precízen a három elnevezés.
> 
>   Tud valaki segíteni?
> 
> 
>   Létezik egy olyan adatbázis, amelybe beadva egy magyar település nevét,
> 
>   minden „néprajzilag“ fontos adatot megtudhatunk?

> 
>   Üdv. Mindenkinek
> 
>   Manó___________________________________

> Anfang der weitergeleiteten Nachricht:
> 
> Feladó: Agócs Gergely
> Betreff: [Folklista] Válasz: Re: Felföld / Észak-Magyarország / Felvidék
> Datum: 05. 05 2016 16:52:04 CEST
> An: Folklista - a Folkrádió levelezőlistája <lista at list.folkradio.hu>
> Antwort an: Folklista - a Folkrádió levelezőlistája <lista at list.folkradio.hu>
> 
> Ántikám!
> 
> Hát, ez az!
> 😉
> 
> Agócs G.
> 
> 
> Az üzenetet Samsung mobileszközről küldték.

_________________________________________________
> 
> <div>-------- Eredeti üzenet --------</div><div>

> Feladó: András Nagymarosy <nagymarosy at gmail.com>

> Dátum:2016.05.05. 16:18 (GMT+01:00)

> Címzett: Folklista - a Folkrádió levelezőlistája <lista at list.folkradio.hu> </div><div>Tárgy: Re: [Folklista]
> 	Felföld / Észak-Magyarország / Felvidék </div><div>

> Agócs Tanár Úr kitűnő összefoglalásához egy pici adalékot tennék hozzá:
> megpendítette, hogy az (egyébként Bartók által felállított) *Felföldi vagy
> Északi" népzenei dialektusterület valójában besorolható lenne a Dunántúli
> és az Alföldi dialektusokba. - Pontosan ezt tükrözi az északi magyar
> néptánckincs (sőt valamilyen mértékben a szlovák is), illetve a hozzá
> tartozó hangszeres zenekíséret, amint ezt Martin György számos összefoglaló
> munkájában kimutatta.
> 
> Üdvözlettel
> 
> Ánti
> 
_____________________________________________

> 2016. május 5. 15:31 írta, <kis59 at citromail.hu>:
> 
>> Köszönjük kedves Gergő, mint legeslegavatottabb hozzászólást, csöppet sem
>> kételyezzük meg, mert tulajdonképp hasonlóan gondoljuk, "a leggyengébb
>> lábakon áll" kifejezéssel különösen egyet értek...:). Egyébként mindig
>> komoly dilemma, hogy a sajátfaju kultúrkincs és amit az adott kisvidék népe
>> sajátjának érez, hol húzzuk meg a határt...illetve szétválasszuk-e. Üdv:
>> Feri

_____________________________________________________________________
>> 
>> -- Eredeti üzenet —

>> Feladó: Agócs Gergely

>> Címzett: Folklista - a Folkrádió levelezőlistája
>> Elküldve: 2016. május 5. 11:18

>> Tárgy: Felföld / Észak-Magyarország / Felvidék


>> 
>> .. .pedig a képlet viszonylag egyszerű:
>> 
>> *Felföld*: a középkortól datált terminus, az Alföld ellentétpárjaként az
>> 
>> északi hegyvidéket jelenti, nagyjából a
>> 
>> Nyitra-Esztergom-Vác-Gyöngyös-Eger-Miskolc-Tokaj-Sárospata-Ungvár vonaltól
>> 
>> északra eső területeteket értették alatta. Így a Kisalföld tájegységeihez
>> 
>> tartozó Csallóköz, Mátyusföld, illetve Vág-Garam köze, vagy az Alföld
>> 
>> északkeleti szélét alkotó Bodrogköz és Ungvidék nem tekinthetők a szűken
>> 
>> értelmezett történeti Felföld részének.
>> 
>> *Felvidék*: korábban a Felföld kifejezés szinonímiájaként volt
>> 
>> használatban, később, a két világháború között nyerte el az "elcsatolt
>> 
>> északi területek" jelentéstartalmat, akkor még hangsúlyozottan
>> 
>> Kárpátaljával együtt.
>> 
>> *Észak-Magyarország*: itt az a kérdés, hogy melyik történelmi korszakra
>> 
>> vonatkoztatjuk. A Magyar Királyság évszázadaiban nem igazán használták a
>> 
>> fogalmat, legfeljebb az "északi megyék", vagy a "Felső-Magyarország"
>> 
>> terminussal találkozhatunk. Ma az Észak-Magyarország kifejezés egy
>> 
>> hivatalos területi egységet, azaz EU-régiót jelöl, melybe Nógrád,
>> 
>> Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék területeit sorolják.
>> 
>> 
>> 
>> A kérdés kontextusát tekintve itt viszont nem is ezekről a közigazgatási
>> 
>> kategóriákról, hanem a *Felföldi vagy Északi (II-es számú) magyar népzenei
>> 
>> dialektusterületről *kellene beszélnünk. Talán e népzenei nagytájunk
>> 
>> behatárolása áll az összes többi dialektusterület (Dunántúl, Alföld Erdély,
>> 
>> Moldva és Bukovina) között a leggyengébb lábakon. Ha ugyanis kivonjuk
>> 
>> belőle egy szűk régió: Zoboralja zenefolklórjának dallamkészletét, valamint
>> 
>> a műzenei (elsősorban egyházzenei) és szomszédnépi hatásoktól valósággal
>> 
>> hemzsegő szokásanyag-dallamrepertoárt, akkor mindaz, ami marad, simán
>> 
>> beosztható nyugaton a Dunántúl, a Garam vonalától keletre pedig az Alföld
>> 
>> északi régióit jellemző magyar népdaltípusokhoz. Ez azt jelenti, hogy a
>> 
>> Felföldi magyar népzenei dialektusterület csak nagyon kevés olyan zenei
>> 
>> jellemzővel rendelkezik, melyek e hosszú, kelet-nyugati irányban (Bartók
>> 
>> területi beosztásában) Pozsonytól a kárpátaljai Rahóig elnyúló, viszonylag
>> 
>> szűk területsávon belüli egység irányában mutatnának. a Tari Lujza és Vikár
>> 
>> László szerkesztésében megjelent Magyar Népzenei Antológia II. Észak című
>> 
>> válogatáson (LPX 18124-28, Hungaroton,1986) mindezek mellett csallóközi,
>> 
>> Vág-Garam közi, illetve ungvidéki felvételek is szerepelnek.
>> 
>> 
>> 
>> Üdvözlettel
>> 
>> 
>> 
>> Agócs Gergely
>> 
>> __________________________________________________________________
>> 
>> 2016. május 4. 9:19 írta, <kis59 at citromail.hu>:
>> 
>> 
>> 
>> > Üdv!Trianon átstrukturáló szerepe valóban óriási volt, de a folyamat
>> már
>> 
>> > korábban megindult, ha nem is ilyen mértékben.....előzetesen már az
>> 1870-es
>> 
>> > években volt egy hullám, mely szorosan összefügg pl.az
>> iparosodásunkkal,
>> 
>> > Budapest viharos fejlődésével (építésével), a városba, város köré
>> települő
>> 
>> > szlovákság, magyarság pl. magával hozta a magyarbődinek nevezett
>> 
>> > táncokat..KF
>> 
>> >
>> 
>> > -- Eredeti üzenet --
>> 
>> 4. 0:36Tárgy : Re: [Folklista] Felföld /
>> Észak-Magyarország /
>> 
>> > Felvidék
>> 
>> >
>> 
>> > Köszönettel
>> 
>> >
>> 
>> >
>> 
>> >
>> 
>> > Manó
>> 
>> >
>> 
>> >
>> 
>> >
>> 
>> > __________
>> 
>> >
>> 
>> >
>> 
>> >
>> 
>> >
>> 
>> >
>> 
>> > > Am 2016. máj. 2. um 18:59 schrieb kis59 at citromail.hu:
>> 
>> >
>> 
>> > >
>> 
>> >
>> 
>> > > Üdv! Nehéz kérdés, főleg nem túl hosszúan leírni...:) Az anyag
>> 
>> > rendezésénél célszerű a zenei forrásanyagot elsődlegesnek venni. Az
>> 
>> > Észak-Magyarországot szerintem vegyük ki, mert ez inkább földrajzi
>> fogalom,
>> 
>> > mint etnográfiai. A Felvidék ma erősen szűkül a mai Szlovákia
>> területére,
>> 
>> > ha nem is fedi le tökéletesen, régebben ezt sokkal tágabb földrajzi
>> 
>> > területet jelentet, beleértve Máramarost is. A Felföldön elsősorban a
>> 
>> > palócság legészakibb elterjedését értették. Nem tudom a válogatás
>> 
>> > szempontjait, de a 19. századi fogalom elég nagy (talán túl nagy)
>> 
>> > "merítés", hogy a "Felvidék" fogalmat használjuk. A Nagy-Magyarország
>> 
>> > etnikai térképe köztudottan rendkívül tarka, az etnikai tájegységek
>> sok-sok
>> 
>> > apró szegrentumokból is állhatnak, ez persze rányomja a bélyegét a
>> 
>> > népzene-néptánc hagyományozódásra is. Ez néha olyan bonyolult egymásra
>> 
>> > hatásokat is jelenthet, hogy faluról-falura is rekonstruálhatók
>> (voltak) a
>> 
>> > változások. Ez sokszor a vezető prímásoktól is függött (mely
>> helyiségek
>> 
>> > tartoztak az érdekkörükbe), de ugyanígy vonatkozik más hangszerek
>> 
>> > művelőire, a népi énekre, néptáncra (tudás-hagyományozódás).. . bocs
>> 
>> > eltértem és kicsit hosszú....
>> 
>> >
>> 
>> > >
>> 
>> >
_________________________________

>> -- Eredeti üzenet --
>> 
    TÁRGY: Felföld / Észak-Magyarország / Felvidék
> 
> 
>   Népzenei CD-im rendezése közben merült fel, hogy 
> 
>   sokunkban nem különül el precízen a három elnevezés.
> 
>   Tud valaki segíteni?
> 
> 
>   Létezik egy olyan adatbázis, amelybe beadva egy magyar település nevét,
> 
>   minden „néprajzilag“ fontos adatot megtudhatunk?

> 
>   Üdv. Mindenkinek
> 
>   ManóTovábbi információk a(z) Lista levelezőlistáról