[Folklista] Válasz: Re: Felföld / Észak-Magyarország / Felvidék

kecerakonca kecerakonca at gmail.com
2016. Május. 5., Cs, 16:52:04 CEST


Ántikám!

Hát, ez az!
😉

Agócs G.


Az üzenetet Samsung mobileszközről küldték.

<div>-------- Eredeti üzenet --------</div><div>Feladó: András Nagymarosy <nagymarosy at gmail.com> </div><div>Dátum:2016.05.05. 16:18 (GMT+01:00) </div><div>Címzett: Folklista - a Folkrádió levelezőlistája <lista at list.folkradio.hu> </div><div>Tárgy: Re: [Folklista]
 	Felföld / Észak-Magyarország / Felvidék </div><div>
</div>Agócs Tanár Úr kitűnő összefoglalásához egy pici adalékot tennék hozzá:
megpendítette, hogy az (egyébként Bartók által felállított) *Felföldi vagy
Északi" népzenei dialektusterület valójában besorolható lenne a Dunántúli
és az Alföldi dialektusokba. - Pontosan ezt tükrözi az északi magyar
néptánckincs (sőt valamilyen mértékben a szlovák is), illetve a hozzá
tartozó hangszeres zenekíséret, amint ezt Martin György számos összefoglaló
munkájában kimutatta.

Üdvözlettel

Ánti

2016. május 5. 15:31 írta, <kis59 at citromail.hu>:

> Köszönjük kedves Gergő, mint legeslegavatottabb hozzászólást, csöppet sem
> kételyezzük meg, mert tulajdonképp hasonlóan gondoljuk, "a leggyengébb
> lábakon áll" kifejezéssel különösen egyet értek...:). Egyébként mindig
> komoly dilemma, hogy a sajátfaju kultúrkincs és amit az adott kisvidék népe
> sajátjának érez, hol húzzuk meg a határt...illetve szétválasszuk-e. Üdv:
> Feri
>
> -- Eredeti üzenet --
> Feladó: kecerakonca . <kecerakonca at gmail.com>Címzett: Folklista -
> a Folkrádió levelezőlistája <lista at list.folkradio.hu>, Folklista -
> a Folkrádió levelezőlistája <lista at list.folkradio.hu>Elküldve:
> 2016. május 5. 11:18Tárgy : Re: [Folklista] Felföld / Észak-Magyarország /
> Felvidék
>
> .. .pedig a képlet viszonylag egyszerű:
>
> *Felföld*: a középkortól datált terminus, az Alföld ellentétpárjaként az
>
> északi hegyvidéket jelenti, nagyjából a
>
> Nyitra-Esztergom-Vác-Gyöngyös-Eger-Miskolc-Tokaj-Sárospata-Ungvár vonaltól
>
> északra eső területeteket értették alatta. Így a Kisalföld tájegységeihez
>
> tartozó Csallóköz, Mátyusföld, illetve Vág-Garam köze, vagy az Alföld
>
> északkeleti szélét alkotó Bodrogköz és Ungvidék nem tekinthetők a szűken
>
> értelmezett történeti Felföld részének.
>
> *Felvidék*: korábban a Felföld kifejezés szinonímiájaként volt
>
> használatban, később, a két világháború között nyerte el az "elcsatolt
>
> északi területek" jelentéstartalmat, akkor még hangsúlyozottan
>
> Kárpátaljával együtt.
>
> *Észak-Magyarország*: itt az a kérdés, hogy melyik történelmi korszakra
>
> vonatkoztatjuk. A Magyar Királyság évszázadaiban nem igazán használták a
>
> fogalmat, legfeljebb az "északi megyék", vagy a "Felső-Magyarország"
>
> terminussal találkozhatunk. Ma az Észak-Magyarország kifejezés egy
>
> hivatalos területi egységet, azaz EU-régiót jelöl, melybe Nógrád,
>
> Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék területeit sorolják.
>
>
>
> A kérdés kontextusát tekintve itt viszont nem is ezekről a közigazgatási
>
> kategóriákról, hanem a *Felföldi vagy Északi (II-es számú) magyar népzenei
>
> dialektusterületről *kellene beszélnünk. Talán e népzenei nagytájunk
>
> behatárolása áll az összes többi dialektusterület (Dunántúl, Alföld Erdély,
>
> Moldva és Bukovina) között a leggyengébb lábakon. Ha ugyanis kivonjuk
>
> belőle egy szűk régió: Zoboralja zenefolklórjának dallamkészletét, valamint
>
> a műzenei (elsősorban egyházzenei) és szomszédnépi hatásoktól valósággal
>
> hemzsegő szokásanyag-dallamrepertoárt, akkor mindaz, ami marad, simán
>
> beosztható nyugaton a Dunántúl, a Garam vonalától keletre pedig az Alföld
>
> északi régióit jellemző magyar népdaltípusokhoz. Ez azt jelenti, hogy a
>
> Felföldi magyar népzenei dialektusterület csak nagyon kevés olyan zenei
>
> jellemzővel rendelkezik, melyek e hosszú, kelet-nyugati irányban (Bartók
>
> területi beosztásában) Pozsonytól a kárpátaljai Rahóig elnyúló, viszonylag
>
> szűk területsávon belüli egység irányában mutatnának. a Tari Lujza és Vikár
>
> László szerkesztésében megjelent Magyar Népzenei Antológia II. Észak című
>
> válogatáson (LPX 18124-28, Hungaroton,1986) mindezek mellett csallóközi,
>
> Vág-Garam közi, illetve ungvidéki felvételek is szerepelnek.
>
>
>
> Üdvözlettel
>
>
>
> Agócs Gergely
>
>
>
> 2016. május 4. 9:19 írta, <kis59 at citromail.hu>:
>
>
>
> > Üdv!Trianon átstrukturáló szerepe valóban óriási volt, de a folyamat
> már
>
> > korábban megindult, ha nem is ilyen mértékben.....előzetesen már az
> 1870-es
>
> > években volt egy hullám, mely szorosan összefügg pl.az
> iparosodásunkkal,
>
> > Budapest viharos fejlődésével (építésével), a városba, város köré
> települő
>
> > szlovákság, magyarság pl. magával hozta a magyarbődinek nevezett
>
> > táncokat..KF
>
> >
>
> > -- Eredeti üzenet --
>
> > Feladó: János Horváth <szindbad at swissonline.ch>Címzett:
> Folklista
>
> > - a Folkrádió levelezőlistája <lista at list.folkradio.hu>,
> Folklista
>
> > - a Folkrádió levelezőlistája <lista at list.folkradio.hu
> >Elküldve:
>
> > 2016. május 4. 0:36Tárgy : Re: [Folklista] Felföld /
> Észak-Magyarország /
>
> > Felvidék
>
> >
>
> > Köszönettel
>
> >
>
> >
>
> >
>
> > Manó
>
> >
>
> >
>
> >
>
> > __________
>
> >
>
> >
>
> >
>
> >
>
> >
>
> > > Am 2016. máj. 2. um 18:59 schrieb kis59 at citromail.hu:
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > > Üdv! Nehéz kérdés, főleg nem túl hosszúan leírni...:) Az anyag
>
> > rendezésénél célszerű a zenei forrásanyagot elsődlegesnek venni. Az
>
> > Észak-Magyarországot szerintem vegyük ki, mert ez inkább földrajzi
> fogalom,
>
> > mint etnográfiai. A Felvidék ma erősen szűkül a mai Szlovákia
> területére,
>
> > ha nem is fedi le tökéletesen, régebben ezt sokkal tágabb földrajzi
>
> > területet jelentet, beleértve Máramarost is. A Felföldön elsősorban a
>
> > palócság legészakibb elterjedését értették. Nem tudom a válogatás
>
> > szempontjait, de a 19. századi fogalom elég nagy (talán túl nagy)
>
> > "merítés", hogy a "Felvidék" fogalmat használjuk. A Nagy-Magyarország
>
> > etnikai térképe köztudottan rendkívül tarka, az etnikai tájegységek
> sok-sok
>
> > apró szegrentumokból is állhatnak, ez persze rányomja a bélyegét a
>
> > népzene-néptánc hagyományozódásra is. Ez néha olyan bonyolult egymásra
>
> > hatásokat is jelenthet, hogy faluról-falura is rekonstruálhatók
> (voltak) a
>
> > változások. Ez sokszor a vezető prímásoktól is függött (mely
> helyiségek
>
> > tartoztak az érdekkörükbe), de ugyanígy vonatkozik más hangszerek
>
> > művelőire, a népi énekre, néptáncra (tudás-hagyományozódás).. . bocs
>
> > eltértem és kicsit hosszú....
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > > -- Eredeti üzenet --
>
> >
>
> > > Feladó: János Horváth <szindbad at swissonline.ch>Címzett:
>
> > Folklista - a Folkrádió levelezőlistája <lista at list.folkradio.hu
> >,
>
> > Folklista - a Folkrádió levelezőlistája <lista at list.folkradio.hu
> >Elküldve:
>
> > 2016. május 2. 8:19Tárgy : [Folklista] Felföld / Észak-Magyarország /
>
> > Felvidék
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > >    TÁRGY: Felföld / Észak-Magyarország / Felvidék
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > > >
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > > >
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > > >   Népzenei CD-im rendezése közben merült fel, hogy
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > > >
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > > >   sokunkban nem különül el precízen a három elnevezés.
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > > >
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > > >   Tud valaki segíteni?
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > > >
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > > >
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > > >   Létezik egy olyan adatbázis, amelybe beadva egy magyar
>
> > település nevét,
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > > >
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > > >   minden „néprajzilag“ fontos adatot megtudhatunk?
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > > >
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > > >   Üdv. Mindenkinek
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > > >
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > > >   Manó
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > > >
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > > >
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > > ______________________________________
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > > A Folkrádiót a civilek tartják fenn. Kérjük, te is támogasd
>
> > adománnyal vagy adód 1%-ának felajánlásával!
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > > http://folkradio.hu/alapitvany/adakozas
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > > _________________________________________
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > > Citromail.hu levelezőrendszerből küldve
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > > Lépj be vagy regisztrálj
>
> >
>
> > > ______________________________________
>
> >
>
> > >
>
> >
>
> > > A Folkrádiót a civilek tartják fenn. Kérjük, te is támogasd
>
> > adománnyal vagy adód 1%-ának felajánlásával!
>
> >
>
> > > http://folkradio.hu/alapitvany/adakozas
>
> >
>
> >
>
> >
>
> > ______________________________________
>
> >
>
> >
>
> >
>
> > A Folkrádiót a civilek tartják fenn. Kérjük, te is támogasd adománnyal
>
> > vagy adód 1%-ának felajánlásával!
>
> >
>
> > http://folkradio.hu/alapitvany/adakozas
>
> >
>
> >
>
> >
>
> > _________________________________________
>
> >
>
> > Citromail.hu levelezőrendszerből küldve
>
> >
>
> > Lépj be vagy regisztrálj
>
> > ______________________________________
>
> >
>
> > A Folkrádiót a civilek tartják fenn. Kérjük, te is támogasd adománnyal
>
> > vagy adód 1%-ának felajánlásával!
>
> > http://folkradio.hu/alapitvany/adakozas
>
> >
>
> ______________________________________
>
>
>
> A Folkrádiót a civilek tartják fenn. Kérjük, te is támogasd adománnyal
> vagy adód 1%-ának felajánlásával!
>
> http://folkradio.hu/alapitvany/adakozas
>
>
>
> _________________________________________
>
> Citromail.hu levelezőrendszerből küldve
>
> Lépj be vagy regisztrálj
> ______________________________________
>
> A Folkrádiót a civilek tartják fenn. Kérjük, te is támogasd adománnyal
> vagy adód 1%-ának felajánlásával!
> http://folkradio.hu/alapitvany/adakozas
>
______________________________________

A Folkrádiót a civilek tartják fenn. Kérjük, te is támogasd adománnyal vagy adód 1%-ának felajánlásával!
http://folkradio.hu/alapitvany/adakozas


További információk a(z) Lista levelezőlistáról