[Folklista] Hírlevléküldőt csinálnak a Folklistából?

Nagymarosy András gtorfo at ludens.elte.hu
2010. Nov. 4., Cs, 17:43:27 CET


Kedves Listatagok!

Én ugyan inkább az olvasó-tagsághoz, mint a hozzászóló-tagsághoz tartozom, 
de nem állhatom meg, hogy most ne reagáljak arra a vitára, ami a listán 
folytatható vitákról szól.

Ha visszaemlékszünk, többek kedvét az vette el a vita kezdeményezéséről, 
hogy a szlovák himnuszról feltett kérdések és reakciók mögött egyesek (bár 
udvariasan, de határozottan) idegengyűlöletet sejtettek és sejttettek, annak 
titkos, burkolt lappangását gyanították. (Mindezt egyfajta ún. "politikai 
korrektség" jegyében - ezt az Amerikából átvett kifejezést amúgy is utálom; 
lefordítom: annyit jelent, hogy majd ÉN mondom meg, ki korrekt politikailag 
és ki nem -.) Nekem az volt a benyomásom, hogy a vitát elindító listatagtól 
teljesen távol állt az idegengyűlölet.

(A szlovák himnusz kérdéséhez akkor most pótlólag az én - tényeken alapuló - 
kommentárjaim:
- igen , ismerjük be, hogy a szlovák himnusz alapjául szolgáló magyar 
virágének is valószínűleg szláv eredetű; ez pontosan látszik a dallam 
hangkészletén és felépítésén. Bartók már a 30-as években leírta és 
bizonyította, hogy a magyar népzenét (jól magyarázható történelmi okokból) 
hatalmas szlovák hatás érte a XVIII. században
- el kell ismerjük, hogy a magyar nyelvben a szláv szavak aránya kétszerese 
az összes finnugor és török eredetű szónak együttvéve; ezen belül legalább 
ugyanannyi nyugati szláv (szlovák, cseh, lengyel) szó van, amennyi az összes 
finnugor és török eredetű szó együttvéve
- genetikailag a magyarság 50-52 %-ban megegyezik a szlovák és dél-lengyel 
népességgel, azaz közeli vérrokonok vagyunk

Vagyis: akik "fújnak" a szlovákokra, ne felejtsék el, hogy "ők" is "mi" 
vagyunk!
Akik viszont valamiféle derűs testvériséget illuzionálnak, azok ne felejtsék 
el azt, hogy a (cseh)szlovák nemzet (nem a szlovák nép!) 1920-2010. között 
sokszorosan több gazságot és igazságtalanságot követett el a magyarokkal 
szemben, mint a magyarok az 1500-as évek óta létező szlovák nemzettel 
szemben.)

Visszatérve a kérdésre, legyenek-e viták vagy ne a folklistán, azt felelem: 
feltétlenül legyenek!

A ledorongolás ne vegye el senkinek a kedvét attól, hogy egy-egy közérdekű, 
sokakat izgató, - vagy akár csak egy kisebb csoportot érdeklő - vitatémát 
felvessen. Ebből mindannyian tanulunk. (Ha mást nem, vitázási készséget). 
Tanuljuk meg, hogy a vita nem azt jelenti, hogy a velünk ellenkező nézetet 
vallót azonnal leminősítjük fasisztának-kommunistának, 
sovinisztának-kozmopolitának, populistának-plutokratának, rasszistának, mert 
lehet ugyan, hogy részben-egészében az, de ezzel a vitát és a meggyőzést nem 
mozdítottuk előre, legfeljebb "megcímkéztük" az illetőt. - Aztán majd ő is 
jól "megcímkéz" minket!.
Ezt a rovatot eddig szerencsére elkerülte az ún. "gyűlöletbeszéd"; (ezt az 
utált SzDSz-es kifejezést is lefordítom: gyűlöletbeszéd az, ha minket 
szidnak, ha mi szidunk mást, az csak jogos kritika). Egy-egy vitában sajnos 
efféle is előfordulhat, de akkor higgyünk a saját érveink erejében és ne 
kezeljük le a vitatársat, hanem inkább próbáljuk meggyőzni a saját 
igazunkról, hátha van ő is olyan becsületes, igazságot kedvelő ember, hogy 
rájön és bevallja, hogy tévedett. A vita befagyasztásával valami olyan 
antidemokratikus, szólásszabadságot sértő jogszokáshoz juthatunk el, mint 
pl. a holokauszttagadást tiltó törvény, amely még a vita esélyét sem teszi 
lehetővé egy történelmi esemény fölött. Nagyon hasonlít a középkori egyház 
eretnek-égető gyakorlatához. (Még megérhetjük, hogy a tatárdúlás, törökdúlás 
és az 1945-ös felszaba-dúlás tagadását is törvénybe iktatják egyszer)!
Ha igazán értékes érvek hangzanak el a vitában, az sokaknak tágítja a 
látókörét. Értékes információt jelenthet. Ha netán valaki még egy-egy könyv, 
internet vagy egyéb hivatkozást is odabiggyeszt, az a további búvárkodást is 
lehetővé teszi.

Ha pedig egy vitában esetleg mégis kapunk 1-2 pofont, azt is ki kell bírni. 
Valaki majd csak segít bennünket hazatámogatni, ha "győz fölöttünk a kocsmai 
söpredék túlereje" (Rejtő Jenő után szabadon).

Jó vitázást!

Üdv

Ánti

További információk a(z) Lista levelezőlistáról