[Folklista] Szellemi Kulturális Örökség

Nagy István tancos at eunet.rs
2008. Sze. 23., K, 10:18:25 CEST


   Megalakult a Szellemi Kulturális Örökség Magyar Nemzeti Bizottsága
   2008. szeptember 18.   Hiller István oktatási és kulturális miniszter jelenlétében tartotta 
alakuló ülését a Szellemi Kulturális Örökség Magyar Nemzeti Bizottsága, 
amelynek elnöki posztját - a tárca vezetőjének felkérésére - Csák Ferenc, az 
OKM kultúráért felelős államtitkára tölti be.
   Az UNESCO tagállamai 2003-ban nemzetközi egyezményt írtak alá, amely 
egységes szellemű útmutatóként és jogi keretként szolgál a világ számára a 
szellemi kulturális örökség védelméhez. A Magyar Országgyűlés 2006-ban egy 
törvény megalkotásával biztosított megfelelő hátteret a szellemi 
örökségvédelem nemzeti rendszerének felépítéséhez, és e világméretű 
egyezményhez való aktív csatlakozáshoz.
   A bizottság létrejötte fontos lépés annak a szervezeti háttérnek a 
kialakításában, amely a nemzeti szellemi kulturális örökségi lista 
létrehozására, folyamatos karbantartására, a szellemi kulturális örökség 
megőrzésével kapcsolatos állami feladatok koordinálására, lebonyolítására, 
az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára való 
felterjesztés szakmai és adminisztratív megoldására alkalmas.
   A bizottság legfontosabb feladata összeállítani a szellemi kulturális 
örökség nemzeti jegyzékét, valamint ajánlást tenni arra, hogy a kulturális 
kormányzat a nemzeti jegyzék mely elemeit jelölje Az emberiség szellemi 
kulturális örökségének reprezentatív listájára, illetve A sürgős védelmet 
igénylő szellemi kulturális örökség listájára.
   A szakmai testület tevékenységével elősegíti, hogy az emberiség 
szellemi kulturális örökségének megőrzése Magyarországon széles körben 
elfogadott és elismert eszmévé váljék. Ennek érdekében nemzeti és regionális 
stratégiai és cselekvési programokat kezdeményez, valamint megfelelő 
együttműködési formákat keres a határon túl élő magyar közösségek 
társintézményeivel.
   A szellemi kulturális örökségért felelős miniszter szakmai tanácsadó 
testületeként működő bizottságba a következő intézmények delegáltak tagokat:

     1. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
     2. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
     3. Külügyminisztérium
     4. Oktatási és Kulturális Minisztérium
     5. Önkormányzati Minisztérium
     6. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
     7. Országos Széchényi Könyvtár
     8. Hagyományok Háza
     9. Magyar Művelődési Intézet
    10. Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete
    11. Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete
    12. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete
    13. Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete
    14. Magyar UNESCO Bizottság Titkársága
    15. Néprajzi Múzeum
    16. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre
    17. Debreceni Egyetem BTK Néprajzi Tanszék
    18. ELTE BTK Néprajzi Intézet
    19. Pécsi Egyetem BTK Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék
    20. Szegedi Egyetem BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
    21. Önkormányzati szövetségek
    22. Európai Folklór Központért Egyesület
   A bizottság az alakuló ülésen elfogadta a nemzeti jegyzékbe és az 
említett listákra való felkerülés kritériumrendszerét, az elbírálás módját, 
illetve döntöttek konkrét jelölésekről is.
   Ennek megfelelően a bizottság elsőként a Népművészet Mestere díj 
kitüntetettjeinek tudását és tevékenységét, valamint a mohácsi busójárást 
javasolta felvenni a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékébe; az 
utóbbit Az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára 
is.
   Az indoklás szerint a Népművészet Mesterei saját közösségükön belül 
elismert, a környezetükre hatást gyakorló, mintaadó alkotó egyéniségek, akik 
jelentős hagyomány-átörökítő és értékmentő tevékenységet végeznek. A díjjal 
kitüntetett tehetséges népi alkotók a szellemi kulturális örökség különböző 
területeinek képviselői, a hagyomány hordozói, akik tevékenységük révén 
megfelelnek a Nemzeti Jegyzékre való jelölés kritériumainak.
   A mohácsi busójárás Nemzeti Jegyzékre történő felvételét Mohács Város 
Önkormányzata kérte, a bizottság döntése alapján pedig megfelel a jelölés 
kritériumainak. Kitűnő példája a hagyományozódásnak, az identitás és a 
folytonosság megnyilvánulásainak, valamint a kulturális sokszínűség és az 
emberi kreativitás tiszteletben tartásának.

   Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium
--------- következő rész ---------
Egy nem text típusú csatolt állomány át lett konvertálva...
Név: nem elérhető
Típus: image/gif
Méret: 43 bytes
Leírás: nem elérhető
Url : http://list.folkradio.hu/pipermail/lista/attachments/20080923/91fa91b1/attachment.gif További információk a(z) Lista levelezőlistáról