[Folklista] ...megszintetizálni...

palikmaria at rubicom.hu palikmaria at rubicom.hu
2007. Dec. 13., Cs, 09:42:05 CET


Tisztelt Mindenki!

Csak azért ragadtam klaviatúrát, mert szeretném, ha a tömegkultúra egyik
élvezőjeként, lelkes amatőrként bemutassam az én szemüvegemet.
Miután 15 éve kikapcsoltam a TVnket azzal, hogy nem akarom nagy kanállal
enni azt a habot, amivel kilugozzák az agyamat, most ebben a párbeszédben
mégis, vhogy ebbe a kategóriába sorolódtam.
Mind a Magyar Nemzet cikkét és az alábbi párbeszédet elolvasván több
demarkációs vonalat vélek felfedezni - ez zavar.

1. Meggyőződésem, hogy az EU bővülése és a mi tagságunk is akár, új
helyzetet teremt a nemzetek együttélése terén.
Mind az EU szabályrendszere, mind a multinacionális vállalatok
előretörése, sőt a folyamatos DGP után való globális nyomulás eredménye,
hogy a helyi közösségek mégha formálisan fenntarthatók (bár ezt is
kétlem), de tartalmilag, identitásában egyelőre a vesztő oldalán állnak.
Viszont a globális nyomás oly nagy, hogy a nemzetek egyedül az
identitásuk, kultúrájuk (népzene, néptánc, mesterségek) felmutatásával
tudják ezt ellensúlyozni.
Az EU vidékfejlesztési politikájában már látni vélek nyomokat, melyekben a
helyi közösségek támogatásán keresztül pont a tartalom megtartása a cél, a
kultúra gyakorlása fogja szelepként a gőzt kiengedni.
Tehát, én a lengyel érdeklődést ennek tudom be, mert ebben pénz van és még
több pénz lesz. Ők most azt fogják megtanulni, hogy milyen érvrendszert
építsenek fel, amikor ezekre a támogatási lehetőségekre pályázni fognak
vagy a saját kultúrális kasszájuk bugyrait akarják nyitogatni.

Amíg Önök, ezen listán, azon vitatkoznak, hogy hol az autentikus népzene
és az "új népzene" határa - addig a lengyelek egy jól fejlett technológiát
megtanulnak, tudatos koncepció mentén adoptálják a saját kulturájukra, egy
jól megfogalmazott kultúrális portfóliót összeállítanak, ezt MARKETINGgel
megfűszerezik! és a MANAGER, MANAGEMENT eladja!!

Agócs úr, az Ön írásában a brand kifejezés inkább a technológia
exportálását vagy levédését jelenti (?), már megint körül akarjuk rajzolni
az auránkat (?) - holott szerintem a végtermékre kéne helyezni a
hangsúlyt, viszont a végtermék kulcsszavai a marketing és management. És
ehhez megint ideírom, hogy management, akinek feladata a lobbi+lobbi+lobbi
és pályázás+pályázás+pályázás.
Nem értem, mi lehet egy technológiában hungarikum?

Különösen fáj!, hogy Ön csakis a táncházak működésére gondol, ha kultúránk
közvetítéséről beszélünk, holott az országban számos néptánc műhely (és
itt a zenésztársadalom is bennefoglaltatik), komplett művészeti
oktatással, több száz gyerekkel és felnőttel létezik, zeneiskolák oktatnak
népzenét és népi éneket szintén gyerekeknek és nyári néptánc/népzenei
táborok tömege megtalálható.
Szerintem az igazán érdemi szakmai munka ezekben a műhelyekben találhatók
és nem az esti, eseti táncházakban. Pont ezek a műhelyek teremtenek
lehetőséget a fejlődéshez, vagyis inkább a műfaji elemek pontos
átadásához.

Ha jól emlékszem tavasszal közölte a kormány, hogy a művészeti iskolák
finanszírozását csökkentik. Nem is tudom, mi valósult meg.
De nem hallottam hangoskodni a néptáncos/népzenész társadalmat, hogy
hangot adjanak a kultúra iránti féltésüknek.
Vagy akkor is csak megbeszélték itt a folklistán úgy, mint a Kossuth
rádiót, keseregtek és aztán hazamentek??

2. Nem ez az első kritika, melyet hallok, miszerint létezik egy
"újnépzene" az autentikus mellett. Nyilván nem az én tisztem, hogy rendet
vágjak a sorokban, csak azért szólok hozzá a témához, mert kívülállóként
úgy tűnik, létezik egy 60-40 éves generáció, erejét nem kímélve felépített
egy várat, lerakta tojásait és az utódok, ez a 20-30-as generáció
valahogy nem úgy húzza, mint ahogy az elvárható lenne - és mintha ez dühöt
váltana ki, vagy tán némi lemosolygást?

Még ha befekszünk az országútba sem tudjuk megakadályozi, hogy a vidéki
ember, saját portáján ne urbanizálódó gondolatokat forgasson a fejében és
ragaszkodjon a szó szoros értelmében ahhoz a hagyományához, ami viszont az
új körülmények között rugalmatlanná teszi vagy talán csak kényelmetlen a
régi.
Másként gazdálkodik, nem tartja a szokásait és a szappanoperákat,
reklámokat nyomják az arcába, ha kéri-ha nem.

Azt a népzene/néptánc haygományát kell megőriznie, mely néptánc/népzene
gyökere, mint életmód, társadalmi kapcsolatok/szokások/ünnepek és
értékrend már nem az övé. (1996ban rémes diszkózenét volt szerencsém
hallgatni Magyarfenesen és az első bugyirózsaszín házak is Erdélyben
jöttek velem szembe. Rájuk az újdonság erejével hatott, én pedig már
untam.)

Tehát mi a funkció? Örömforrás, önkifejezés.
Mindig élvezettel nézem a prímásokat! De nem tudom elképzelni, hogy a zene
temperamentuma mellett a prímás ne akarta volna megmutatni akár a fizikai
képességeit, vagy az ő egyéniségét - 100 évvel ezelőtt is.

Ha abban a környezetben keresi a népzenét, amibe teremtetett a maga
körülményeivel együtt és azt várja, hogy a helyi közeg lesz egyszerre
befogadó és mint filter, szelektáló - szerintem ez már majdnem teljesen
illúzió, elefántcsont torony 7 lakattal.

Akkor az a kérdésem, a 7 lakattal magunkat zárjuk be vagy magunkat zárjuk ki?

A féltését értem, az eszköz vhogy nem ehető.

Tisztelettel: Palik Mária

On Csü, December 13, 2007 1:35 am, Agócs Gergely wrote:
> Bobynak és mindenkinek, aki a népzene szót használja, ideírom (ezen a
> listán többedszer teszem közzé e tételt, eddig még senki nem válaszolt
> ellentétellel):
>
>
> Mi a hagyományőrzés?
>
>
>
> A tudatos változtatás igénye nélkül végrehajtott, másodlagosan rögzített
> (értsd: kodifikált, sokszorosított, uniformizált, stb.) előírások nélkül
> történő, az emlékezésre támaszkodó, de az adott minták és előképek
> bizonyos fokú (adott stiláris kereteken belül maradó), egyéni értelmezését
> is megengedő, élő átörökítés folyamata.
>
>
>
> Szeretettel
>
>
>
>
> Agócs Gergely
>
>
>
>
> Kedves Boby!
>
>
>
>
> Ezt az általam önkényesen megfogalmazott meghatározást olvasd el
> figyelmesen!
>
> A hagyományos zenei kultúra, a zenefolklór egyik legplasztikusabban
> jelentkező jelenségéről, a népzenéről társalgunk, ha jól értem. (Javíts
> ki, ha nem!) A népzenét egy nagyon fontos dolog különválasztja az összes
> többi zenei műfajtól. Azok az emberek, akik saját kultúrájuk részeként
> használják (akár "szolgáltatói", akár "fogyasztói" minőségben, vagy akár
> egyszerűen, az önkifejezés eszközeként) a népzenét, soha, de szigorúan
> soha nem éltek a TUDATOS, egyéni alkotói változtatás eszközével. Értsd: a
> kalotaszegi vonós cigányzenészek (pl.) nem agyaltak azon, hogyan lehetne
> frankóbb a legényes, mondjuk dobbal kísérve. (A dobot biztosan ismerték,
> amióta csak élnek cigányok Kalotaszegen.) Az, hogy Neti Sanyika egyáltalán
> tud, vagy szokott olyan kalotaszegi dallamokat játszani, melyek a folklór
> részét képezik, az javarészt annak köszönhető, hogy az apját mi, táncházas
> muzsikusok kiemeltük, és ő ennek során úgy érezhette, hogy az öreg nótái
> mégis jók lesznek még valamire. Ha ebben nincs igazam, akkor mutasd meg
> nekem a Burálók, az Árusok, a Cilikák, vagy más, kevésbé "futtatott"
> kalotaszegi zenészdinasztiák mai, legényest játszani képes (egyáltalán,
> hegedülő) fiatal leszármazottait.
>
>
>
> Igen, a népzene is változik, amióta Világ a világ, mindig is változott.
> Csak
> abban tévedsz, hogy ezek a változások egyének újításai révén jöttek volna
> létre. Az új hatásokat mindig szűrte a közösség preventív cenzúrája. Ez a
> fogalom a néprajztudomány egyik alapfogalma, azt jelenti, hogy az egyéni
> újításokat először meg kellett "emésztenie", el kellett fogadnia a
> közösségnek.
>
>
>
> Mert a népzene mindig, szigorúan KÖZÖSSÉGI kultúra terméke. Ezért vannak
> táji változatai, ezért beszélhetünk egyáltalán "kalotaszegi" népzenéről,
> vagy stílusról, ezért lehet megkülönböztetni a Nádas mente népviseletét a
> Felszegétől. De Te, úgy érzem, nem egy közösségi kultúra értékeit akarod
> hirdetni, te a tömegekhez akarsz szólni. És ehhez - nagyon is a célhoz
> illeszkedő módon - olyan eszközöket találsz alkalmasaknak, amelyek
> valamely divatot képviselnek. Mert a divat mindig a közösségen túlmutató
> keretet választ magának; úgy is fogalmazhatnánk, hogy a divat a
> tömegkultúra jelensége. Természetesen, a történelem során a különféle
> divatok hatottak a hagyományos kultúrára, de - mivelhogy a tradíció egy
> organikus, élő rendszer - a divat egyes jelenségeit (vagy a magas kultúra
> elemeit, esetleg szomszéd népektől átvett elemeket, stb.) mindig
> asszimilálta, a saját képére formálta és így önmagát folyamatosan
> gazdagította. És pontosan ennek mentén lehet megfogalmazni, hogy hol van a
> határ a folklór és a "nem folklór" között: a folklórnak lokális-regionális
> stílusai vannak, amelyek meghatározzák az adott közösség kulturális
> arculatát és ezen keresztül lokális-regionális identitását. Írd le nekem a
> kalotaszegi harmonikázás stílusjegyeit! Miben különböznek ezek, mondjuk a
> felső-marosmenti harmonikázás stílusjegyeitől? Nem egyéni hangszerkezelési
> technikákról beszélek, hanem regionális STÍLUSOKRÓL. Bartók szavait
> idézve: "A népzene
> ott kezdődik, ahol a stiláris összecsiszolódás folyamata megindul".
>
>
>
> A magyar népzene, amíg népzenének nevezzük, mindezeket összevetve csak
> annyiban változhat, amennyiben Te, vagy bárki más nem azonos az
> előképével. Ez azt jelenti, hogy a népzene változása lassú, folyamatos
> átmeneteken keresztül történik, azon tökéletlenségünk révén, hogy minden
> igyekezetünk ellenére nem sikerül pontosan lemásolni a mestereinket. De
> amíg törekvéseink, zenei teljesítményeink irányát népzenének nevezzük,
> addig kötelező kell, hogy legyen a stiláris jegyek pontos követése. Lehet
> több mestertől is tanulni, maguk a mesterek sem csináltak annak idején
> egyebet, de tudatosan eltérni tilos. Bármit muzsikálhatsz, kedves Boby,
> bármilyen hangszeren, bárhogyan. Csak ha azt népzenének akarod nevezni,
> akkor ezeket a szabályokat be kell tartanod. Meg kell értened, hogy ha Te,
> vagy bárki más "fejleszteni", akarja, az eredmény már nem lehet "népzene",
> azt már máshogy kell nevezni.
>
>
>
> Br. Apor Péter Metamorphosis Transylvaniae című művében (1736) is az új
> divatok terjedéséről beszél, de a hagyomány alatt már az ő idejében is azt
> értették, ami: a kultúra örökítési mechanizmusát. A kalotaszegi
> harmonikázás negyvenéves múltja még nagyon, nagyon kevés ahhoz, hogy e
> hangszert ezen a vidéken "hagyományosnak" tekinthessük. Képzeld, nekem is
> van nógrádi gyűjtésem, amikor
> hegedű-tárogató-hegedűkontra-szintetizátor-basszusgitár felállásban
> muzsikál a banda egy lakodalomban. De én tudatosítom, hogy itt egy
> alkalmi, átmeneti, és egyáltalán nem állandósult formációról van szó.
> Ezért nem muzsikálom ezt soha ilyen felállásban. A Gödörben is, az a
> másfél perc, amikor egy kétórás műsor végén, az "össznépi finálé" kedvéért
> beálltam Szaliék közé, kizárólag az együttmuzsikálás örömének szólt.
> Lemezen, vagy a
> saját koncertemen ilyet soha nem vállalnék, vagy ha mégis, nem nevezném
> kalotaszegi magyar népzenének. Az eddigi lemezfelvételeimet, cikkeimet,
> tanulmányaimat, könyveimet, konferenciáimat, fesztiváljaimat, táboraimat,
> bárminemű egyéb szakmai munkáimat tessék nyugodtan kritizálni. De csakis
> megalapozott szakmai érvekkel.
>
>
>
> Én a hazai és külföldi koncertjeimen még soha nem tapasztaltam, hogy a
> "széles néprétegek" nehezményezték volna hagyományhű felfogásomat, nem is
> "határolódtam el" tőlük, ők se éntőlem. Azt sem tapasztaltam, hogy Berecz
> Andris kevésbé tudta volna megtölteni a Művészetek Palotáját, mint mondjuk
> Palya Bea. Ne féltsed Te a MAGYAR NÉPZENÉT, nem fog az elhalni, ha már
> az elmúlt egy-két évezredet túlélte. Igaz, most egy kutya kemény korszakot
> élünk, de majd csak átvészeli ezt is valahogy. Ha máshol nem, a hozzám
> hasonló "ortodoxok" kezén.
>
>
>
> Töretlen elkötelezettséggel
>
>
>
>
> G.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "Bobar Zoltan" <fiszmoll at gmail.com>
> To: <lista at folkradio.hu>
> Sent: Wednesday, December 12, 2007 4:24 PM
> Subject: [Folklista] ...megszintetizálni...
>
>
>
> Mindenkinek szép napot kívánok!
>
>
> Eljött az ideje, hogy én is hozzászóljak egy témához. Szeretnék reagálni
> Agócs Gergely szavaira, amit a Magyar Nemzetben, illetve itt a listán is
> olvashattunk: "A táncház, mint hungarikum..." címmel.
> Minden tiszteletem Gergőé, munkásságát illetően. De!
>
>
> A zene, most általánosságban beszélek róla, fejlődik, formálódik, az óta,
> hogy az ember összeütött két fa darabot és ütni kezdte a ritmust. Ennek
> a fejlődésnek vagyunk a szem és fűl tanúi folyamatosan. A zene változik,
> így a magyar népzene is változik. Ugye nem gondolja senki sem azt, hogy a
> magyar hangszeres zene mindig is így szolt, ahogy ma egy táncházban
> halljuk. Vegyük előre a régizenét, amit korabeli hangszereken, bélhúrral
> játszottak, és ha szeretnénk hallani, hogy ez miként is szólhatott kb.
> akkor meghallgathatjuk például a Tabulatúra koncertjein és lemezein,
> amiken egyébként én is közreműködök, némely esetben 3 és 4 húros brácsán
> vagy bőgőn. Ezeknek a hangszereknek a használata ebben a zenében, a
> zenekar vezetőjének, Rossa Leventének, a gondolkodását dicséri,
> miszerint, ha akkoriban lettek volna ilyen hangszerek akkor így szolt
> volna. Pontosan nem tudhatja SENKI, hogy annak idején ez hogy szolt, de
> megközelítőleg lehet reprodukálni.
>
> A népzene más helyzetben van. Vannak felvételek amiken hallhatjuk, hogy
> hogyan is szolt az akkori és mostani zenészek hangszereiből a muzsika. A
> legrégebbi felvétel Pontosan nem tudom, de kb. 100 éves. Ez alatt a 100
> év alatt is hallhatunk fejlődést a hangszerelésben, vagy játék stílusban.
> Itt
> van nekünk az én nagy örömömre, és pár ember bánatára a harmonika. A 60-as
> évektől van felvétel harmonikával. Vagy, menjünk korábbra. A cimbalom.
> Azt
> is kitalálta egy zenész-hangszerész és beolvadt a zenénkbe. Fúvós
> hanszerek, mint a szaxofon, sem mai találmány együtt a klarinéttal, vagy a
> tárogatóval. Ezen az utóbbin a saját szememmel láttam Gergőt kalotaszegit
> játszani a Gödör klubban megrendezett prímás találkozón. A 3 húros kontra
> sem az idők kezdete óta van a kíséretben. Az is egy újítás. Meg lehet
> próbálni a fejlődést erővel visszatartani, de nem hiszem van értelme. Ha
> reneszánszban megállítottuk volna a fejlődést akkor most viola de gambával
> és lanttal játszanánk a székit. Mint minden más, a zene, a népzene is
> továbblép, fejlődik és tanul. Ezen folyamatok eredménye az is amit a régi
> felvételeken hallunk.
>
> Az egy másik dolog, hogy valakinek ez a zenei irány tetszik, vagy sem, a
> magáénak érzi, vagy sem, de az egy tény, hogy van. Szerintem ne azt a
> kérdést tegyük fel, hogy miért kell "megszintetizálni", hanem azt, hogy
> hogyan. Én is népzenésznek tartom magam és autentikus formában is játszom
> a hangszeres népzenét. Ugyan akkor megindítja a fantáziámat, hat rám és
> megihlet. Azokra az emberekre is hatottak a dallamok akik így vagy úgy
> szöveget találtak ki alá és azt énekelték, majd szájról, szájra elterjedt.
> Rám miért ne lehetne hatással. Azért lennék én kevesebb
> mert városi gyerek vagyok? Az, hogy milyen zene lesz belőle és milyen
> hangszerekkel, az csak azon múlik, hogy milyen hatások érik az embert
> gyerek kora óta. Én Beatles-en, később Metalika-n és még sorolhatnám, hogy
> miken nőttem fel. Hatottak rám, párhuzamosan a népzenével. Ha én úgy
> érzem, hogy vannak ötleteim, miért ne csináljam meg őket. Bűn?
>
> Vajon Erdélyben, Kalotaszegen a fiatal Fodor Sándor Neti,
> elgondolkozott-e azon, hogy a szaxofon nem autentikus hangszer? Beleillik
> a zenébe? Szerintem nem, mert akkor nem játszana olyan felállásban, hogy
> hegedű, gitár szaxofon, orga és néha dob. Volt olyan bál Mérában, ahova
> minket hívtak (Berkó) vonós bandának és ők voltak az "elektromos" zenekar.
> Egy rendet ők játszottak, egyet meg mi.
> Ugyan azt játszották, csak más hangszereken. Nagyon jól megfért egymás
> mellett a kettő. De, mit is akarok ezzel mondani? Csak annyit hogy, ha
> valaki idő rendbe veszi a zene és a hangszerek fejlődését, látni fogja a
> folyamatosságot. Ha valami nem fejlődik az előbb vagy utóbb elhal. Nálunk
> ez a veszély nem fenyeget, de az igen, hogy a széles néprétegektől
> teljesen elhatárolódunk. Ezt nem szabad engedni.
>
>
> Köszönöm a figyelmet. További minden jót kívánok.
>
>
> Tisztelettel!
>
>
> Bobár Zoltán Boby
> ________________________________________
>
>
> Minden nap frissül a www.folkradio.hu:
> rádió, folknaptár, fórum, sajtószemle, galéria, dalszövegtár
>
> A Folklista címe: lista at folkradio.hu
> Figyelem! A válasz automatikusan a listára megy. Ha magánlevelet akarsz
> küldeni, cseréld le a címet! ________________________________________
>
>
> __________ NOD32 2716 (20071211) Information __________
>
>
> This message was checked by NOD32 antivirus system.
> http://www.eset.com
>
>
>
> ________________________________________
>
>
> Minden nap frissül a www.folkradio.hu:
> rádió, folknaptár, fórum, sajtószemle, galéria, dalszövegtár
>
> A Folklista címe: lista at folkradio.hu
> Figyelem! A válasz automatikusan a listára megy. Ha magánlevelet akarsz
> küldeni, cseréld le a címet! ________________________________________
>
>

További információk a(z) Lista levelezőlistáról