[Folklista] Taraful Ceatara

Zagyva Natália zagyva at gmail.com
2007. Ápr. 15., V, 15:06:01 CEST


> Ha esetleg érdekel valakit, hogy mióta vannak a románoknál ilyen városi
> (revival), autentikus népzenét játszani szándékozó együttesek, arról is
> írhatok.

Engem is érdekel.

Adalékként egy cikk a Szatmári Friss Újság 2001. december 1-i számából:


"Sok más országban elképzelhetetlen, hogy a televízió népzenét közvetítsen"
A nagykárolyi Codru népi zenekar külföldön sikeresebb, mint idehaza

A Pasca Adrian, a helyi mûvelôdési ház folkloristája által vezetett
nagykárolyi Codru nevû népi zenekar tagjai - Rat Cãlin kereskedelmi
dolgozó, Ardelean Cãtãlin nagyváradi egyetemista, Dan Daniel
nagybányai "bedolgozó" (aki nem ingázik rendszeresen Nagybányáról
Nagykárolyba, hanem elsôsorban turnék elôtt jár próbákra)
hangszeresek, valamint Malinetescu Lucian, Pasca Simona, Monea
Gheorghe és Schiop Elena táncosok - nemrég franciaországi
folklórfesztiválon vendégszerepeltek.

Adrian Pasca, az együttes vezetôje: - A svájci határ közelében lévô
Annecy városában a világ különbözô tájairól (Chile, Libán,
Azerbajdzsán, Irak stb.) érkezett együttesek részvételével
megrendezett L'Art de L'Archet nevû fesztiválra Speranta Rãdulescu
bukaresti etnomuzikológus ajánlása nyomán Lothar Bernard legfôbb
szervezô meghívásának eleget téve jutottunk ki, aki csak hagyományos
zenét játszó együttesekkel foglalkozik. Mi Genfben voltunk
elszállásolva, és ugyanitt egy, a Frank Martin teremben megtartott
elôadás-sorozaton szerepeltünk a legsikeresebben, ami alatt azt értem,
hogy amikor lejöttünk a színpadról, a közönség állva tapsolt. Hasonló
élményben korábban csak egyszer volt még részem, ugyancsak Genfben,
1993-ban - akkor még a Idera együttes tagjaként. Ráadásul most a
koncert után az épület elôcsarnokában rögtönzött táncmulatságot is
rendeztünk, amelynek résztvevôi együtt táncoltak a táncosainkkal.

- Azt a kijelentését, hogy másik ilyen nagy sikerélményének szintén
Genf volt a színhelye, úgy értsem, hogy a romániai közönség kevésbé
fogékony a román népzenére?

- Nagykárolyban több alkalommal rendeztünk elôadást, de közönségünk
egyik ilyen alkalommal se nagyon volt. Genfben nagyobb sikerrel
játszottunk, mint Romániában bármikor, és általában is elmondható,
hogy külföldön elismertebbek vagyunk, mint idehaza. Ennek legfôbb oka
az lehet, hogy nálunk a forradalom óta az emberek nem járnak úgy
elôadásokra, különösen miután a tévé meg a rádió is gyakran közvetít
népzenét, mégpedig a legnagyobb sztárok fellépésével. Ugyanakkor sok
más országban elképzelhetetlen, hogy a televízió román vagy más
népzenét közvetítsen. Más országokban az emberek inkább csak olyankor
látnak, hallanak ilyesmit, ha folklórrendezvényre mennek, ilyen
helyekre pedig általában azok váltanak jegyet, akiket érdekel a
népzene. Mivel a nézôtéren elsôsorban szakértôk ülnek, a szervezô nem
engedheti meg magának, hogy értéktelen együtteseket kérjen fel
szereplésre, hiszen ezzel a közönség elvesztését kockáztatná. Tehát a
hozzáértôk részvételével lebonyolításra kerülô külföldi
folklórrendezvényeknek eleve szinte kötelezô velejárója a
közönségsiker.

- Kérem, beszéljen az együttesrôl.

- A nagykárolyi Iedera együttes tagjaiként Ideran Dumitrutól
tanultunk, 96-ban alakítottunk önálló zenekart. Azóta minden évben
legalább egy alkalommal külföldön is vendégszerepeltünk: 97-ben
Magyarországon, 98-ban Franciaországban, 99-ben Franciaországban és
Olaszországban is, tavaly július-augusztusban Hannoverben, az Expo
2000-en. Idehaza Ana Holdis Pop szatmári népzeneénekessel nemrég
léptünk fel a televízió Un medalion muzical címû mûsorában. A
hangszereinket én készítem, kézi eszközökkel, házilag, nagyjából úgy,
ahogyan azt a régi népi zenészek is tették.

Boros Ernô
http://www.hhrf.org/frissujsag/01dec/fu11201.htmTovábbi információk a(z) Lista levelezőlistáról