Fwd: [Folklista] z , zs, dzs

peter pomozi peterpomozi at gmail.com
2006. Ápr. 19., Sze, 18:04:13 CEST


Kedves Zoltán, a nyelvünk magyar. A Varga-cikk, ha megnézed még egyszer
reflexiómat, az, ami "se nem népi, se nem magyar, se nem igaz". És ezzel
részemről tényleg akkor is lezárom, ha valaki olyasmire reagálna még ezután
is, amit nem is tartalmaz az adott folklista-dosszié. De azért, ha lehet,
inkább ne tegyünk ilyet.
Abszolút magyar üdvözlettel,
Pomozi Péter


2006/4/19, JUHASZ Zoltan <juhasz at mfa.kfki.hu>:
>
> Tisztelt Lista!
>
> A félreértés elkerülése végett: nem elrettentő példának szántam Czakó
> Gábor cikkét, hanem igen érdekes és tanulságos olvasmánynak. Tovább
> megyek: Varga Csaba könyvét, melyből a cikk idéz, szintén nagyon érdekes
> és tanulságos olvasmánynak tartom. Persze nem vagyok nyelvész, de azért
> a szép és világos érvelésre még lehetek fogékony - ilyenre pedig bőven
> látok példát mind Czakó tanulmányában, mind Varga könyvében.
>
> A nyelvünk egyébként miért nem "népi", és miért nem "magyar"?
> Ígérem, nem fogom elárasztani a listát semmivel, de Czakó cikkét
> változatlanul ajánlom a figyelmetekbe. Ő egyébként a műveivel már
> bizonyított.
>
> Juhász Zoltán
>
>
> peter pomozi wrote:
>
> >
> >
> > ---------- Forwarded message ----------
> > From: peter pomozi <peterpomozi at gmail.com <mailto:peterpomozi at gmail.com
> >>
> > Date: 15.04.2006 02:50
> > Subject: Re: [Folklista] z , zs, dzs
> > To: lista at list.folkradio.hu <mailto:lista at list.folkradio.hu>
> >
> > Tisztelt Lista!
> >
> > Ez az ártatlan és szívünknek kedves nyelvi téma, amit Pávai István
> > z~zs~dzs változás a magyar nyelvjárásokban ill, analóg jelenségek
> > altáji nyelvekben levele váltott ki, a 26. hozzászólásnál tart,
> > elágazásait nem számolva, és egyre inkább félresiklik. Én sem mint
> > folklistát kedvelő és tisztelő, sem mint nyelvész, sem mint
> > anyanyelvemet és a nyelveket általában is szerető nem tartom
> > helyesnek, hogy olyasmivel árasszuk el ezt a listát, ami se nem népi,
> > se nem magyar, se nem igaz.
> > Nem óhajtok semmiféle vitát provokálni, ezért nem is reagáltam és nem
> > is fogok a jövőben sem minden e témájú elszállt hozzászólásra reagáln,
> > hiszen ez nem nyelvészeti lista hanem folklista. A népzene és a népi
> > kultúra közös tisztelete többet ér, mint az álnyelvészet ostorozása.
> > Mindazonáltal ennél a 26. levélnél már nem állhatom meg: nézzetek
> > körül, feleim józanul, és már legalább olyan írások véghetetlen
> > citálásával ne terheljétek ezt a listát, ami nemcsak nyelvészeti
> > blődli, hanem természettudományos képtelenségek sorozatát is
> > tartalmazza. És ami a legrosszabb benne, hogy kicsavart féligazságokat
> > is tartalmaz az agglutinációs típusjegyekről.
> >
> > Csak néhány apróságot engedjetek meg az idézett cikk elméleti
> > bevezetőjéhez, így Nagypéntek éjjelén, szombatra virradóra az ember
> > egyébként is legyen áhítatos, békés hangulatban, és lehetőleg ne
> > támadjon senkit és semmit.
> > 1. Az, hogy a világ nyelvei monogenezissel (ősnyelv) vagy
> > poligenezissel jöttek létre ( több ősnyelv), kérdéses, gyakorlatilag
> > tudományosan eldönthetetlen. Ha valaki ex catedra eldönti, ab ovo
> áltudós.
> > 2. Az "ősanya", jelenlegi időszámítási gyakorlatunk időegységeiben
> > gondolkodva, azaz az első homo sapiens sapiens, akinek
> > antropológiai-neuolingvisztikai megfontolásból teljes joggal
> > ugyanolyan fejlett verbális kódrendszert tulajdoníthatunk, mint
> > amilyenek a ma élő nyelvek, legkevesebb százezer évvel ezelőtt élt. Ez
> > tehát kb. rendben, az már kevésbé, hogy a nyelvben két fejlett
> > verbális kód között nincs sem darwinista fejlődés, ez legalább
> > tudományos igényű elmélet volt, de mára túlhaladott, és  múzeumi
> > leltári megőrzés sem, "a magyar az abszolút ősnyelv, amely  minden
> > gyököt úgy őriz mint, a parancsolat, bezzeg a többi primítív nyelv
> > nem". Ne dőljünk be ilyeneknek!
> >      A nyelv élő organizmus, születhet, változhat és persze ki is
> > halhat, de nem fejlődik evolúciós értelemben az "ősanya" ugyanilyen
> > fejlett kódrendszeréhez képest, mert humán nyelvészetileg a homo
> > sapiens sapiens a kiindulópont, ahogy említettem.Van persze
> > zooszemiotika meg még sok minden, de az nem tartozik ide.
> > 2. A világ nyelvei tipológiailag eltérőek, az egyes nyelvek domináns
> > típusjegyei pedig történetileg változóak.
> > A magyar, úgy mint a finnugor és az altáji nyelvek, és még egyébként
> > sok más nyelvcsalád nyelve a világon, tipológiailag dominánsan
> > agglutináló. Azonban minden nyelv típusa is változhat történeti léte
> > során, ezt teszi a magyar is: azt ősmagyar nyelvészeti (nem
> > nyelvészkedési!) rekonstrukcióhoz képest az ómagyar kor végén egy
> > tipológiailag kevésbé agglutináló, flexiós-.izoláló vonásokat is
> > felvonultató nyelv áll előttünk, elsősorban a mondattan területén. Az
> > ősmagyarra (is), mint erősen agglutináló nyelvre jellemző
> > mellékmondatértékű igenévi szerkezeteket (Arany János is kedvelte
> > ezeket, pl. várhatja Piroska Toldi megérkeztét) felváltják az
> > analitikus, mellékmondatos szerkesztésmódok (Éva várhatja, hogy
> > János megérkezzék) .  Nem véletlen a változás, hisz a magyar ekkor már
> > nem finnugor és altáji nyelvekkel érintkezett, hanem
> > indopeurópaiakkal, a Kárpát-medencében. EZEK ÉS A MAGYAR NYELV
> > KÖLCSÖNÖSEN HATOTTAK EGYMÁSRA! Figyeljünk a kiemeltem kölcsönösen
> > szóra, mielőtt bárki önérzetében bántva érezné magát. A nyelvi
> > kapcsolatok lényege ugyanaz, mint a folklórkapcsolatoké. Ahol
> > népcsoportok egymás mellett bélnek, természetsezrűen hatnak egymásra.
> > 3. Az csak viccnek jó, hogy x nyelv, akármelyik is legyen az, pl.
> > esetünkben a magyar az emberiség ősnyelve. Minden valamirevaló európai
> > nyelvről ugyanúgy van áltudományos "miénk az ősnyelv-teória".
> > Megnyugtatásul, nyelvrokon nyelvekben is: a finnről és az észtről is
> > van tehát, és "természetesen" minden nagy indoeurópai nyelvről is,
> > pl.  "a holland a Paradicsom nyelve". Ez mind-mind nyelvészeti szemét.
> > Ez ugyanis a nyelv élő voltát ab ovo kérdőjelezi meg. Minden élő
> > organizmus változik élete során. Ezek az ősnyelvügyek ráadásul olyan
> > ideológiai-politikai mankók, melyek gondolkodó értelmiségiekhez
> > egyszerűen eleve méltatlanok. Általában totalitárius rezsimek rendelik
> > ezeket, Sztálinnak is megvolt a maga elméletgyára a szláv nyelvek
> > felsőbbrendűségéről. Az is ugyanolyan ideológiai-nyelvészeti szemét
> volt.
> >
> > A nyelvek tehát, még egyszer mondom, nyelvek között élnek, --
> > eltekintve a lakható óceáni szigetektől, melyek nyelvileg izoláltak,
> > -- azaz adott terület nyelvei között, akár nyelvrokon nyelvek, akár
> > nem, kapcsolatrendszer van.Gondoljunk csak az alábbi evidenciákra a
> > folklórból: x nép népdalai is kulturális kontextusban élnek. A hasonló
> > zenei dialektusok és a nyelvterület dialektusainak kulturális
> > kontextusában, tehát a kapcsolat, az oda-vissza érintkezés lehetősége
> > nagyon fontos, sőt alapvető. (Apró kivétel: táncdialektusok esetében
> > nincs komoly szerepe a verbális kódnak, persze ezt funkcionálisan a
> > mozgás kódja helyettesíti is.)
> >
> > Ezeket az evidenciákat a folklórban biztosan elismeritek, fogadjátok
> > el, hogy a nyelvekkel sincs másképp, és még egyszer mondom, hagyjuk
> > békén az ilyen Varga Csaba-féle cikkekkel a folklistát. És, hogy
> > félreértés semmiképp se származhassék levelemből: nem a kedves nyelvi
> > kérdések-válaszok-felvetések ellen írtam, azokból sokszor okulni is
> > lehet, sőt már hasznos nyelvjárási adatokat is kaptam a listán
> > kersztül, amiért ezúton is köszönet. A hagymázos elméletek terjesztése
> > ellen írtam, emberbaráti szeretetből, hogy drága időnket ezektől
> > kímélve, minél több energiánkat a valóban szép és nemes célok
> > érdekében használhassuk. Épp ezért a Varga Csaba-témát a magam
> > részéről lezártnak tekintem.
> >
> >
> > Mindenkinek áldott ünnepeket:
> >
> > Pomozi Péter
> >
> >  Az idézett és vitatott cikket megtaláljátok az alábbi levélben:
> > 2006/4/13, JUHASZ Zoltan <juhasz at mfa.kfki.hu <mailto:juhasz at mfa.kfki.hu
> >>:
> >
> >
> >
> >
> >
> >------------------------------------------------------------------------
> >
> >---------------------------------
> >Nyári táborok: http://www.folkradio.hu/nyari_tabor.php
> >Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt ha teheted:
> >http://www.folkradio.hu/alapitvany.php?page=adakozas
> >
> >
>
> ---------------------------------
> Nyári táborok: http://www.folkradio.hu/nyari_tabor.php
> Támogasd adód 1%-ával a Folkrádiót:
> http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
>
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <https://list.folkradio.hu/pipermail/lista/attachments/20060419/fdc6f6ce/attachment-0037.htm>


További információk a(z) Lista levelezőlistáról