Re: [Folklista] nemzet és politika: Globalizáció és a kulturális sokszínűség mint alapérték

peter pomozi peterpomozi at gmail.com
2006. Ápr. 4., K, 11:04:22 CEST


Kedves István, Kedves Lista!

A globalizáció-XIX. sz.nemzeti romantika-és "mozaikkompozíció" Pávai István
felvetette témájához: személyes véleményem szerint egyfelől a globalizáció
miatt veszélybe kerülő nemzeti nyelvek ill. másfelől a nemzeti romantikus
nyelvi felfogás, az egységes itrodalmi nyelv abszolút kultusza és emiatt a
nyelvjárások visszaszorulásának kezdete a XIX. században, kiváló párhuzam
Pávai István gondolatainak társterületről (népnyelv-nemzeti nyelv) való
alátámasztására.

Amikor az egységes irodalmi nyelv létrejön (egyetlen különbség a népzenével,
néptánccal és pl.a tárgyalkotó népművészettel szemben, hogy ilyen nyelvi
normára a modern államnak szüksége van, vagy legalábbis azt hisszük, hogy
szüksége van, a néptáncdialektusok egységes álnemzetivé olvadását meg
szerencsére megúsztuk), akkor egy hatalmas egységesülési folyamatnak
lehetünk tanúi adott nyelvjárásterületen. Azonban ezt a nemzeti
egységesítést sem (lett volna) szabad túlhajtani, hiszen ahogyan életképes
jó irodalmi nyelvi norma sem jöhet létre a sok-sok nyelvjárási érték okos
(tudományos) analízise és kellő szintézise nélkül, úgy az irodalmi nyelv
életerős, színes léte is elképzelhetetlen az éltető források nélkül. (A
társadalmilag legméltányosabb irodalmi nyelvi normák éppen ezért
kompromisszumosan jönnek létre a nagy nyelvjárások között. A
magyar történetileg nem ilyen, hanem úgynevezett kulcsnyelvjáráson alapul
(északkeleti, í-zés nélküli változatban) igaz, részben azért is, mert
tiszteletreméltóan magas korú irodalmi nyelv, ha Sylvester Jánosig. a XVI.
század közepéig nyúlunk vissza, és joggal nyúlhatunk. (Ezért sincs a
normában pl. középzárt e, helyesebben kétpontos e lenne, holott a magyar
nyelvterület legnagyobb részére jellemző volt. AZ erősebb vagy gyengébb
ö-zés is döntően ennek a középzárt e-nek a pozicíójában valósul meg.)

Visszatérve, ha elapadnak a nyelvjárások, akkor az irodalmi nyelvet kívülről
tápláló források szűnnek meg. A sokszínűség, a variabilitás a nyelvben is
alapérték, mert túl az esztétikumon a vitalitás alapfeltétele. Ezért volt
ostobaság, sőt bűn stigmatizálni a magyar nyelvjárásokat és azok
beszélőit. A kulturális diverzitáshoz való jog azt jelenti, hogy minden
közösségnek joga van saját nyelve, kultúrája ápolására, a globalizációt
kiegészítő és egyszersmind azzal szembenálló folyamatként is, módot adva
arra, hogy az emberiség egyetemes kultúrkincsét minél értékesebb formában,
visszatérve Pávai István metaforájához, a mozaikok rendszerében őrizze meg.
A nyelvre én is el szoktam mondani egy metaforát: a nyelv és nyelvjárások
egészséges viszonya olyan, mint a egy szép szőttes. Nem lehet egyetlen
szálat sem kihúzni anélkül, hogy a szőttes egésze kárát ne látná. Hiszen
ahonnét kihúzol egy szálat, onnét fesleni kezd, mert minden egyes szál sok
más szálhoz is kötődik, és ezen kapcsolatok ritmusa teszi a szép szőttest.
Persze mutatis mutandis igaz ez globális nyelv és nemzeti nyelvek
viszonyában is, eggyel magasabb szinten. Egyébként a nyelvészek egy része az
ilyen gondolkodásmódot nyelvökológiának is nevezi, mert a nyelvekben is élő
organizmusokat lát. Nekem tetszik ez a terminus.

PS Kedvenc észtjeim a néptáncaikban nem vigyáztak eléggé az egyes
dialektusok eredeti színeinek megőrzésére, azaz sokmindenből "átlagészt"
lett. A nyelvben viszont tanulhatunk tőlünk: a nyelvjárások sajnos mindenütt
pusztulnak, de ma is van regionális irodalmi nyelv, a Délkelet-Észtországban
használt v6ro-seto, amelynek léte nyelvjárásilag és kultúrtörténetileg is
indokolt. A magyar nyelvjárásterületen nyelvi-művelődéstörténeti szempontból
a moldvai magyar lehetne leginkább ilyen.

Üdvözlettel:

Pomozi Péter


kulturális sokszínűséget

Ha valakinek a nyelvökológia és a magyar nyelv és magyar nyelvjárások
kilátásaival kapcsolatos


2006/4/3, Pávai István <pavai at chello.hu>:
>
> Teljesen egyetértek veled, András, hogy "a Globalizáció pusztítja a
> nemzeti kultúrákat". De vegyük észre azt is, hogy amikor a reformkorban,
> majd a 19. századi nemzeti romantika idején elkezdődött a nemzeti kultúra
> felépítése, ez ugyancsak globalizálta a nemzeten belül a lokális és
> regionális kultúrát. Ez a nemzeti globalizáció nem járt teljes sikerrel,
> mert ha azzal jár, akkor ma nincs gyimesi és mezőségi népzene, hanem ott is
> egységes "nemzeti csárdás" lenne, mégpedig magyar nótára, s nem népdalokra.
> Sok népnél bekövetkezett az ilyen egységes nemzeti színre való átfestése a
> hagyományos kultúrának, s ezzel nagy verszteség érte ezeket a nemzeteket, s
> az egyetemes kultúrát. Az én felfogásom szerint a nemzeti kultúra nem az
> egységesítéstől kellene létrejöjjön, hanem egy olyan mozaikkompozíciónak
> tudom elképzelni, amelybe bármelyik magyar népcsoport, kistáj kultúrája
> egészében, mint RENDSZER helyet kap. Ettől viszont messze állunk. Ez azt
> jelentené, hogy a gyimesi zene akkor része a nemzet kultúrájának, ha a
> nemzethez tartozók jelentős része ezt magáénak érezné. Jelenleg nincs így,
> ezért csak lokális, táji kultúra marad a gyimesi, ami iránt más tájakról is
> érdeklődnek olyanok, akik tudatosan foglalkoznak a népi kultúrával, akiknek
> felhívták erre a figyelmét, vagyis a táncházasok, színpadi néptáncosok (és
> kb. ennyi).
> A kultúra mindig is a politika része volt, ez alól nem lehet kivonni.
> Politika alatt nem(csak) a pártok politikáját értem, hanem bárkiét. Ha itt
> a listán bárki felszólal a népzene védelmében, az politizál. A lista
> tematikájába ez bele is fér. Az a része nem kellene, hogy bekerüljön a
> listára, hogy ki kit támogasson a pártok közül, mert az már pártpolitika. Ez
> a lista nem ezért jött létre, ilyenekkel tele van az internet, ott lehet
> érvelni és ellenérvelni, ki kire szavazzon, kire ne.
>
> Üdv. Pávai István <http://www.pavai.hu/>
> ------------------------------
> *Feladó:* lista-bounces at list.folkradio.hu [mailto:
> lista-bounces at list.folkradio.hu] *Meghatalmazó *András Boros
> *Küldve:* 2006. április 3. 3:39
> *Címzett:* lista at list.folkradio.hu
> *Tárgy:* Re: [Folklista] Identitaska
>
> Kedves Gergely!
>
> Érdeklődve olvasom a hozzászólásaidat, mert jók!
> A politikáról azonban más a véleményem.
> Ma a Globalizáció pusztítja a nemzeti kultúrákat! Ez ellen hacolni kell!
> Ki ahogy tud! A régi rendszer is meghátrált , ha tudtak az emberek
> összefogni! Össze kellene fognunk, hogy olyanok kerüljenek hatalomra, akik
> nem tagadják meg a mostani határainkon kívül élő magyarokat! Akiknek fontos
> a magyar ember és a kultúra.
> A politika azt jelenti, hogy foglalkozunk a közös dolgainkkal.
> Én egy lakótelepen lakom. A Város napok műsorában minden volt, de
> autentikus magyar zene, vagy táncház nem!
> Amikor résztvettem a helyi politikában, akkor csak kicsit kellett
> erőltetni és meghívtak egy jó zenekart, táncház is volt. Amikor kimaradtam a
> politikából azonnal törölték és helyette két fiatal ugrált mikrofonnal,
> bömbölt az idegen zene.Ezért a zenéért a költségvetés szerint tízszer
> annyit fizettek , mint az 5 tagú zenekarnak, akik még két tánc tanárt is
> hoztak!
>
> A világ olyan is, amilyenné mi alakítjuk!
> Ott működik jól a demokrácia, ahol vannak működő emberi közösségek, pl,
> egyházi közösségek, hagyományőrző csoportok,stb. és ezek a mindenkori
> hatalomnak kérdéseket tesznek fel, ellenőrzik!
> Minden ember fúrhatott régen kutat az udvarában, de elődeink pl,
> Budapesten közös pénzből csinálták ezt! Ez a közmű. A Vízműveket eladni kb.
> olyan mintha valaki saját kútját eladná a szomszédnak, azután minden vödör
> víz után fizetne és egyre többet, hiszen a szomszéd pénztéhes! Sajnos a
> mostani Főpolgármester ezt is eladta!
> Fogjunk össze a magyar érdekekért!
> A nemzetközi nagytőkének nem kell segítség. Elég , ha mi nem foglalkozunk
> a saját ügyeinkkel,politikával, majd ők foglalkoznak vele, de az nekünk
> rossz lesz!
>
> Ez is egyfajta politizálás
> üdv. Boros András
>
>
>
> ---------------------------------
> Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
> http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
>
>
>
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <https://list.folkradio.hu/pipermail/lista/attachments/20060404/6a5abb75/attachment-0018.htm>


További információk a(z) Lista levelezőlistáról