<div>Kedves István, Kedves Lista!</div>
<div> </div>
<div>A globalizáció-XIX. sz.nemzeti romantika-és "mozaikkompozíció" Pávai István felvetette témájához: személyes véleményem szerint egyfelől a globalizáció miatt veszélybe kerülő nemzeti nyelvek ill. másfelől  a nemzeti romantikus nyelvi felfogás, az egységes itrodalmi nyelv abszolút kultusza és emiatt a nyelvjárások visszaszorulásának kezdete a XIX. században, kiváló párhuzam Pávai István  gondolatainak társterületről (népnyelv-nemzeti nyelv) való alátámasztására.  
</div>
<div> </div>
<div>Amikor az egységes irodalmi nyelv létrejön (egyetlen különbség a népzenével, néptánccal  és pl.a tárgyalkotó népművészettel szemben, hogy ilyen nyelvi normára a modern államnak szüksége van, vagy legalábbis azt hisszük, hogy szüksége van, a néptáncdialektusok egységes álnemzetivé olvadását meg szerencsére megúsztuk), akkor egy hatalmas egységesülési folyamatnak lehetünk tanúi adott nyelvjárásterületen.  Azonban ezt a nemzeti egységesítést sem (lett volna) szabad  túlhajtani, hiszen ahogyan életképes jó irodalmi nyelvi norma sem jöhet létre a sok-sok nyelvjárási érték okos (tudományos) analízise és kellő szintézise nélkül, úgy az irodalmi nyelv életerős, színes léte is elképzelhetetlen az éltető források nélkül. (A társadalmilag legméltányosabb irodalmi nyelvi normák éppen ezért kompromisszumosan jönnek létre a nagy nyelvjárások között. A magyar történetileg nem ilyen, hanem úgynevezett kulcsnyelvjáráson alapul (északkeleti, í-zés nélküli változatban) igaz, részben azért is, mert tiszteletreméltóan magas korú irodalmi nyelv, ha Sylvester Jánosig. a XVI. század közepéig nyúlunk vissza, és joggal nyúlhatunk. (Ezért sincs a normában pl. középzárt e, helyesebben kétpontos e lenne, holott a magyar nyelvterület legnagyobb részére jellemző volt. AZ erősebb vagy gyengébb ö-zés is döntően ennek a középzárt e-nek a pozicíójában valósul meg.)
</div>
<div> </div>
<div>Visszatérve, ha elapadnak a nyelvjárások, akkor az irodalmi nyelvet kívülről tápláló források szűnnek meg. A sokszínűség,  a variabilitás a nyelvben is alapérték, mert túl az esztétikumon a vitalitás alapfeltétele. Ezért volt ostobaság, sőt bűn stigmatizálni a magyar nyelvjárásokat és azok beszélőit. A kulturális diverzitáshoz való jog azt jelenti, hogy minden közösségnek joga van saját nyelve, kultúrája ápolására, a globalizációt kiegészítő és egyszersmind azzal szembenálló folyamatként is, módot adva arra, hogy az emberiség egyetemes kultúrkincsét minél értékesebb formában, visszatérve Pávai István metaforájához,  a mozaikok rendszerében őrizze meg. A nyelvre én is el szoktam mondani egy metaforát: a nyelv és nyelvjárások egészséges viszonya olyan, mint a egy szép szőttes. Nem lehet egyetlen szálat sem kihúzni anélkül, hogy a szőttes egésze kárát ne látná. Hiszen ahonnét kihúzol egy szálat, onnét fesleni kezd, mert minden egyes szál sok más szálhoz is kötődik, és ezen kapcsolatok  ritmusa teszi a szép szőttest. Persze mutatis mutandis igaz ez globális nyelv és nemzeti nyelvek viszonyában is, eggyel magasabb szinten. Egyébként a nyelvészek egy része az ilyen gondolkodásmódot nyelvökológiának is nevezi, mert a nyelvekben is élő organizmusokat lát. Nekem tetszik ez a terminus.
</div>
<div> </div>
<div>PS Kedvenc észtjeim a néptáncaikban nem vigyáztak eléggé az egyes dialektusok eredeti színeinek megőrzésére, azaz sokmindenből "átlagészt" lett. A nyelvben viszont tanulhatunk tőlünk: a nyelvjárások sajnos mindenütt pusztulnak, de ma is van regionális irodalmi nyelv, a Délkelet-Észtországban használt v6ro-seto, amelynek léte nyelvjárásilag és kultúrtörténetileg is indokolt. A magyar nyelvjárásterületen nyelvi-művelődéstörténeti szempontból a moldvai magyar lehetne leginkább ilyen.
</div>
<div> </div>
<div>Üdvözlettel:</div>
<div> </div>
<div>Pomozi Péter</div>
<div> </div>
<div> </div>
<div>kulturális sokszínűséget </div>
<div> </div>
<div>Ha valakinek a nyelvökológia és a magyar nyelv és magyar nyelvjárások kilátásaival kapcsolatos <br><br> </div>
<div><span class="gmail_quote">2006/4/3, Pávai István <<a href="mailto:pavai@chello.hu">pavai@chello.hu</a>>:</span>
<blockquote class="gmail_quote" style="PADDING-LEFT: 1ex; MARGIN: 0px 0px 0px 0.8ex; BORDER-LEFT: #ccc 1px solid">
<div style="DIRECTION: ltr">
<div dir="ltr" align="left"><span>Teljesen egyetértek veled, András, hogy "a Globalizáció pusztítja a nemzeti kultúrákat". De vegyük észre azt is, hogy amikor a reformkorban, majd a 19. századi nemzeti romantika idején elkezdődött a nemzeti kultúra felépítése, ez ugyancsak globalizálta a nemzeten belül a loká
</span><span>lis és regionális kultúrát</span><span>. Ez a nemzeti globalizáció nem járt teljes sikerrel, mert ha azzal jár, akkor ma nincs gyimesi és mezőségi népzene, hanem ott is egységes "nemzeti csárdás" lenne, mégpedig magyar nótára, s nem népdalokra. Sok népnél bekövetkezett az ilyen egységes nemzeti színre való átfestése a hagyományos kultúrának, s ezzel nagy verszteség érte ezeket a nemzeteket, s az egyetemes kultúrát. Az én felfogásom szerint a nemzeti kultúra nem az egységesítéstől kellene létrejöjjön, hanem egy olyan mozaikkompozíciónak tudom elképzelni, amelybe bármelyik magyar népcsoport, kistáj kultúrája egészében, mint RENDSZER helyet kap. Ettől viszont messze állunk. Ez azt jelentené, hogy a gyimesi zene akkor része a nemzet kultúrájának, ha a nemzethez tartozók jelentős része ezt magáénak érezné. Jelenleg nincs így, ezért csak lokális, táji kultúra marad a gyimesi, ami iránt más tájakról is érdeklődnek olyanok, akik tudatosan foglalkoznak a népi kultúrával, akiknek felhívták erre a figyelmét, vagyis a táncházasok, színpadi néptáncosok (és kb. ennyi).
</span><span></span></div>
<div dir="ltr" align="left"><span>A kultúra mindig is a politika része volt, ez alól nem lehet kivonni. Politika alatt nem(csak)  a pártok politikáját értem, hanem bárkiét. Ha itt a listán bárki felszólal a népzene védelmében, az politizál. A lista tematikájába ez bele is fér. 
</span><span>Az a része nem kellene, hogy bekerüljön a listára, hogy ki kit támogasson a pártok közül, mert az már pártpolitika. Ez a lista nem ezért jött létre, ilyenekkel tele van az internet, ott lehet érvelni és ellenérvelni, ki kire szavazzon, kire ne.
</span></div>
<p align="left">Üdv. <a onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.pavai.hu/" target="_blank">Pávai István</a></p>
<div>
<hr>
<font face="Tahoma" size="2"><b>Feladó:</b> <a onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="mailto:lista-bounces@list.folkradio.hu" target="_blank">lista-bounces@list.folkradio.hu</a> [mailto:<a onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="mailto:lista-bounces@list.folkradio.hu" target="_blank">
lista-bounces@list.folkradio.hu</a>] <b>Meghatalmazó </b>András Boros<br><b>Küldve:</b> 2006. április 3. 3:39<br><b>Címzett:</b> <a onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="mailto:lista@list.folkradio.hu" target="_blank">
lista@list.folkradio.hu</a><br><b>Tárgy:</b> Re: [Folklista] Identitaska<br></font><br>Kedves Gergely!</div>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<div>Érdeklődve olvasom a hozzászólásaidat, mert jók!</div>
<div>A politikáról azonban más a véleményem.</div>
<div>Ma a Globalizáció pusztítja a nemzeti kultúrákat! Ez ellen hacolni kell! Ki ahogy tud! A régi rendszer is meghátrált , ha tudtak az emberek összefogni! Össze kellene fognunk, hogy olyanok kerüljenek hatalomra, akik nem tagadják meg a mostani határainkon kívül élő magyarokat! Akiknek fontos a magyar ember és a kultúra. 
<br>A politika azt jelenti, hogy foglalkozunk a közös dolgainkkal.</div>
<div>Én egy lakótelepen lakom. A Város napok műsorában minden volt, de autentikus magyar zene, vagy táncház nem!</div>
<div>Amikor résztvettem a helyi politikában, akkor csak kicsit kellett erőltetni és meghívtak egy jó zenekart, táncház is volt. Amikor kimaradtam a politikából azonnal törölték és helyette két fiatal ugrált mikrofonnal, bömbölt az idegen 
zene.Ezért a zenéért a költségvetés szerint tízszer annyit fizettek , mint az 5 tagú zenekarnak, akik még két tánc tanárt is hoztak!</div>
<div> </div>
<div>A világ olyan is, amilyenné mi alakítjuk!</div>
<div>Ott működik jól a demokrácia, ahol vannak működő emberi közösségek, pl, egyházi közösségek, hagyományőrző csoportok,stb. és ezek a mindenkori hatalomnak kérdéseket tesznek fel, ellenőrzik!</div>
<div>Minden ember fúrhatott régen kutat az udvarában, de elődeink pl, Budapesten közös pénzből csinálták ezt! Ez a közmű. A Vízműveket eladni kb. olyan mintha valaki saját kútját eladná a szomszédnak, azután minden vödör víz után fizetne és egyre többet, hiszen a szomszéd pénztéhes! Sajnos a mostani Főpolgármester ezt is eladta! 
</div>
<div>Fogjunk össze a magyar érdekekért!</div>
<div> A nemzetközi nagytőkének nem kell segítség. Elég , ha mi nem foglalkozunk a saját ügyeinkkel,politikával, majd ők foglalkoznak vele, de az nekünk rossz lesz!</div>
<div> </div>
<div>Ez is egyfajta politizálás</div>
<div> üdv. Boros András<br> </div></blockquote></div><br>---------------------------------<br>Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!<br><a onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html" target="_blank">
http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html</a><br><br><br></blockquote></div><br>