[Folklista] Palyazat

Kaplar Tamas tkaplar at yahoo.com
2004. Már. 4., Cs, 15:26:47 CET


> Sziasztok!
> A Mobilitás pályázatot hirdet - a Gyermek-, Ifjúsági és
> Sportminisztérium pályázataival kapcsolatos - szakértõi jegyzékbe
> történõ felvételre. Azoknak az embereknek lesz esélyük ráhatással
> lenni az ifjúsági célokra rendelt pénzek elosztására, akik ebbe a
> listába bekerülnek (ugyanis õk résztvesznek a pályázatok
> elbírálásában). Ezért, ha a hozzánk hasonlóan gondolkodó emberek
> kimaradnak a listából - és így nem is vehetnek részt a pályázatok
> értékelésben - akkor jó eséllyel kevesebb pénzt is fogunk kapni. 
> Elemi érdeke tehát a keresztény szervezeteknek is, hogy a lehetõ
> legtöbb, keresztény értékek szerint élõ és gondolkodó ember kerüljön
> fel erre a listára.
> (Sajnos a listára való felkerülés, úgy tûnik, még nem jelent
> biztosítékot arra, hogy a "szakértõ" az értékelésben is részt fog
> venni, de ha nem kerül fel akkor biztos, hogy nem fog benne részt
> venni)
> További információ a www.gyism.hu <www.gyism.hu> honlapon a
> pályázatok alatt a Minisztérium csoportban találhatók, de az alap
> információkat mellékelten is küldöm.


> 1. A pályázat célja 
> Azon szakértõi kör kiválasztása, amelynek tagjai eseti megbízás
> alapján közremûködnek a GYISM pályázatainak értékelésében. 
> 2. Pályázati témák 
> Az alábbi témákban lehet pályázatot benyújtani: 
> I. Gyermek és ifjúsági témakörök: 
> *	Általános ifjúsági szakértõ
> 	Feladata a GYISM táborozási pályázatainak és/vagy szervezeteknek
> nyújtandó mûködési és programfinanszírozási pályázatainak és/vagy a
> helyi ifjúsági munka támogatását célzó pályázatainak értékelése.
> *	Infrastruktúra-fejlesztési szakértõ
> 	Feladata a GYISM szálláshelyek és/vagy játszóterek és/vagy közösségi
> terek kialakítását és felújítását célzó pályázatainak értékelése.
> *	Európai uniós és nemzetközi ifjúsági szakértõ
> 	Feladata a GYISM európai uniós és nemzetközi célú pályázatainak
> értékelése.
> *	Határon túli ifjúsági szakértõ
> 	Feladata a GYISM határon túli magyar ifjúsági szervezeteknek szóló
> pályázatainak értékelése.
> II. Kábítószerügyi témakörök: 
> *	Általános kábítószerügyi szakértõ
> 	Feladata a GYISM kábítószerügyi pályázatainak és/vagy szervezeteknek
> nyújtandó mûködési és fejlesztési célú pályázatainak értékelése.
> *	Képzési, kutatási szakértõ
> 	Feladata a GYISM képzési, drogkutatási célú pályázatainak és/vagy
> szakmai kiadványok, konferenciák támogatására irányuló pályázatainak
> értékelése.
> *	Drogprevenciós, reintegrációs szakértõ
> 	Feladata a GYISM drogprevenciós programok támogatására és/vagy
> reintegrációs programok támogatására irányuló pályázatainak
> értékelése.
> 3. A pályázók köre 
> Pályázatot nyújthatnak be a magyar állampolgársággal rendelkezõ
> személyek, akik rendelkeznek 
> *	felsõfokú végzettséggel, és 
> *	a gyermek- és ifjúságügyhöz, illetve a kábítószerügyhöz kapcsolódó
> szakmai területen, illetve a határon túli magyar fiatalokat érintõ
> ifjúsági munkában eltöltött gyakorlattal (minimum 2 év), és 
> *	felhasználói szintû számítógépes ismerettel (Word, Excel) és
> Internet elérési lehetõséggel.
> A 2. pontban meghatározott témakörökhöz rendelt speciális feltételek:
> 
> *	Általános ifjúsági szakértõ (I./a)) vonatkozásában legalább egy
> civil ifjúsági szervezet, vagy települési önkormányzat támogató
> nyilatkozata. 
> *	Európai uniós és nemzetközi ifjúsági szakértõ (I./c) vonatkozásában
> az Ifjúság 2000-2006 program ismerete. 
> *	A kábítószerügyi témakörök (II./a)-b)) vonatkozásában a Nemzeti
> Stratégia ismerete és a munkáltató, vagy a helyi Kábítószerügyi
> Egyeztetõ Fórum támogató nyilatkozata.
> Nem nyújthatnak be pályázatot a GYISM-mel köztisztviselõi
> jogviszonyban álló munkavállalók, illetve a Mobilitással
> közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók. Államigazgatási
> szervek köztisztviselõi kizárólag a munkáltató hozzájárulásával
> pályázhatnak. 
> 4. A pályázat beadási határideje: 2004. március 19. 
> 5. A pályázatot lebonyolító szervezet: Mobilitás 
> 6. A pályázat benyújtása 
> A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: 
> 		Mobilitás Pályázati Igazgatóság 
> 		1590 Budapest, Postafiók 102.
> A pályázatot személyesen kizárólag a Mobilitás Pályázati
> Igazgatóságánál (1145 Budapest, Amerikai út 96.) legkésõbb a beadási
> határidõ napján 12.00 óráig lehet leadni. A pályázattal kapcsolatban
> további információ kérhetõ a (1) 273-4200, 273-4250, 273-4253
> telefonszámon, illetve a palyazat at mobilitas.hu e-mail címen. 
> A postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatnak egy példányban
> tartalmaznia kell 
> *	a kitöltött és aláírt pályázati adatlapot, mely letölthetõ a
> Mobilitás honlapjáról (www.mobilitas.hu <http://www.mobilitas.hu/> ),
> illetve igényelhetõ a Mobilitás Pályázati Igazgatóságtól, 
> *	a szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a pályázó szakmai
> tevékenységét, nemzetközi tapasztalatait (itt kérjük bemutatni
> Ifjúság 2000-2006 programmal kapcsolatos tapasztalatokat is),
> publikációit, illetve eddigi bírálati tevékenységét (amennyiben volt
> ilyen), 
> *	3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolati példányát, 
> *	a 3. pontban meghatározott feltételeket igazoló okiratok
> másolatait, nyilatkozatokat.
> 7. A pályázatok elbírálása 
> A beérkezett pályázatokról a GYISM közigazgatási államtitkára 2004.
> április 6-ig dönt. 
> A pályázat során elõnyt élvez az a pályázó, aki szakértõként korábban
> is közremûködött a tárca pályázatainak értékelésében. 
> A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa, illetve a Regionális
> Ifjúsági Tanácsok tagjai - pályázat benyújtása nélkül - a pályázati
> szakértõi jegyzékbe tartozó szakértõnek minõsülnek. 
> A szakértõi jegyzéket a Mobilitás a www.mobilitas.hu
> <http://www.mobilitas.hu/> honlapon a döntést követõ 5. munkanapig
> közzéteszi. A pályázókat a Mobilitás Pályázati Igazgatóság ajánlott
> küldeményben is értesíti a döntésrõl. 
> A nyertes pályázók eseti megbízás keretében látnak el szakértõi
> tevékenységet. A nyertes pályázóknak a Mobilitás Pályázati
> Igazgatóság nyújt tájékoztatást a feladat és a szerzõdéskötés
> feltételeirõl.
> <<...OLE_Obj...>> GYISM
> 
> 
> Horosz Áron					
> Tax Manager
> 
> Sara Lee Kávé és Tea Rt.
> 1132-Budapest, Váci u. 22-24.
> tel.: (36-1) 237-9189 
> fax: (36-1) 237-6937
> 
> 
> 
> 
> This transmission is intended only for use by the intended
> recipient(s). If you are not an intended recipient you should not
> read, disclose, copy, circulate or in any other way use the
> information contained in this transmission. The information contained
> in this transmission may be confidential and/or privileged. If you
> have received this transmission in error, please notify the sender
> immediately and delete this transmission including any attachments.
> 
> 
> 


__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Search - Find what you’re looking for faster
http://search.yahoo.com


További információk a(z) Lista levelezőlistáról