[Folklista] duda Erdélyben

Pávai István pavai at chello.hu
2004. Már. 3., Sze, 19:01:07 CET


Kovács Péter írta: "adatolható-e a duda Erdélyből paraszti (pásztor-)
használatban? Mikortól és meddig?"

Pávai István: A legkorábbi irodalmi és ikonográfiai adatok az erdélyi
dudáról a 16. század elejéről származnak. Ezek egy részéről nem lehet
eldönteni, hogy falusi hagyományt képviselnek-e. Kifejezetten falusi magyar
és román dudásra a 18. századból vannak erdélyi levéltári adatok. Az
azonosítást nehezíti, hogy régen (mint Moldvában ma is) a dudát SÍPnak
hívták, de nemcsak a dudát, hanem a töröksípot is, így egy-egy esetben, ahol
csak sípot említenek nem lehet tudni, hogy az duda vagy töröksíp.
Másrészt több 16-17. századi lant- és orgonatabulatúra maradt fenn,
amelyekben magyar dallamok (is) találhatók ungaresca vagy egyéb néven, s
ezek egy része a dallam szerkezete és a kíséretmód alapján vélhetően
dudanóta átirata.
Később kiveszett az erdélyi magyar hagyományból, a románoknál viszont
helyenként megmaradt.

-------------------------------
Kovács Péter írta: "A cifrák (közjátékok) az erdélyi hegedűjáték szerves és
jellegzetes részét alkotják (de persze a Felvidéken is imitt-amott
megmaradtak, és XVIII. sz.-i, vagy korábbi kéziratok magyar zenéiben már
megvoltak). Ezek állítólag duda-aprajákból (dallamok közötti közjátékokból)
jöttek létre."

Pávai István: Az erdélyi vonószene közjátékai zeneileg nem a dudaaprájákból
származnak, csak annyi a közös bennük, hogy azokat is közjátékként játsszák.
Sajnos a "mozgalomban" tévesen ez terjedt el, s ezért a hegedűtanárok is
gyakran mondják egy-egy erdélyi közjátékra, hogy aprája.

--------------------------------
Kovács Péter írta: "Mégse találunk Erdélyben a magyar népzenetudomány
fogalmai alapján meghatározott "dudanótákat", csak legfeljebb dudán
lejátszható dallamokat (lásd: pl. az egyik Muzsikás lemezen egy ilyen dudás
feldolgozását egy széki lassúnak), amik attól még nem biztos, hogy
dudanóták."

Pávai István: Számos magyarországi dudanótának van énekes vagy hangszeres
erdélyi változata. Más kérdés, hogy a hegedűn játszott változatokban egyre
inkább elmosódnak a duda jellegzetességei, pl. lehet menni záróhang alá is
stb.
További információk a(z) Lista levelezőlistáról