[Folklista] tanulói értékelés

Meszaros Bela m.bela at primposta.hu
2004. Jan. 17., Szo, 20:08:52 CET


 Kedves Listatagok!

Levelezéseitekből látom, többen dolgoznak közületek gyermekek között,
netán művészeti iskolában.

A művészeti nevelés során alkalmazott pedagógiai értékelésről
készítettem egy tervezetet, amelyről kérem írjátok meg a véleményeteket.
Elsősorban a népzenét tanulók számára jelent segítséget - ha egyáltalán
segítség, de valamennyi művészeti ágra "értelmezhető".

Várom megjegyzéseiteket:

Mészáros Béla
m.bela at primposta.hu

Az eltelt időszak értékelése
Az értékelés mechanizmusának kialakult formáival szakítva a következő
megoldásokat javaslom:
1.	vonjuk be a növendékeket az értékelésbe
2.	értékeljünk, ne osztályozzunk
3.	az értékelést érdemjeggyé is átalakítható formában fogalmazzuk
meg

Javaslat a tanulói értékelési rendszer kidolgozására

A tanulói értékelés a művészetoktatás területén eléggé speciális.
Általában minden növendék 5-ös, ritka, aki 4-es osztályzatot kap.
Akitől a tanár szabadulni szeretne, annak 3-ast ad.
Nem akarom nehezíteni a kollégáim dolgát, de korrekt és vállalható
értékelés nélkül nincs eredményes nevelés.

A táblázati forma miatt egy kissé nehézkes, remélem így is érthető. Úgy
olvassátok, mint egy táblázatot! (igaz, nincsenek rácsok)


Az összteljesítményt   Teljesítmény-területek  Súlya (%)-ban
meghatározó
teljesítményelemek	
	
Játékbátorság
Empatikus képesség    Testi-lelki adottságok    10%
Zenei készségek
Mozgáskészség		

Kezdeményező-készség,
tevékeny élet	        Aktivitás	       10%

A valóság megismerésére
való törekvés
Önmagával szemben
támasztott (műveltségbeli,   Igényszint	       15%
ízlésbeli, erkölcsi stb.)
követelményeinek színvonala

Pontosság (érkezés-távozás,
hiányzás, rendrakás)      Munkához való viszony	10%
Otthoni feladatok
elkészítése 	

Koncentráció a feladatok
végrehajtása során        Koncentráció	    15%
Pontosság a
zenetanulás során	

Kreativitás a zenében
(fantázia) játékban       Produktivitás	    15%
Innovációs képesség	

Egyetértésre, megegyezésre
együttműködésre való       Kommunikációs 	    10%
törekvés	          és kooperáció

Az életfeladatokra
való felkészültség	      Gyakorlatiasság	    5%

A felelősségtudat
és a felelősségvállalás      Felelősség	    10%
egysége	


Miért fontos mindez?

képes elemeire bontani és a tanulók, illetve szülők számára is
világossá tenni az értékelési szempontokat, vagyis elkülöníthetők a
tanulói összteljesítmény összetevői

egyaránt lehetőséget nyújt a tanulók teljesítménye közötti különbségek
kifejezésére és az önmagukhoz mért fejlődés mértékének meghatározására,
(az egyes területeken mért teljesítmények egymáshoz, illetve a becsült
fejlődés önmagához mérhető)

hozzájárul a tanulók önértékelésének fejlődéséhez

képes elválasztani és külön kezelni a teljesítmény minőségét és a
munkához való viszony (attitűd) elemeit

figyelembe veszi az egyes művészeti ágak közös, illetve eltérő vonásait

standardizálható, vagyis lényegében azonos módon mér.

Értékelés
A táblázat figyelembe vételével a tanulókkal közösen pontozzunk.
Legyen ez egy, vagy két foglalkozás fő feladata félévkor és év végén.
Adjunk lehetőséget magunknak, a növendékek észrevételeinek maghallására!

	Kitűnő: 		5		96%-100%
    Jeles:		    5		91%-95%         
	Jó:			4		76%-90%
    Közepes:		3		61%-75%
	Elégséges:		2		46%-59%
    Elégtelen:		1		0%-45%További információk a(z) Lista levelezőlistáról