[Folklista]

Meszaros Bela m.bela at primposta.hu
2004. Jan. 17., Szo, 14:23:49 CET


Kedves Listatagok!

Levelezéseitekből látom, többen dolgoznak közületek gyermekek között, 
netán művészeti iskolában.

A művészeti nevelés során alkalmazott pedagógiai értékelésről 
készítettem egy tervezetet, amelyről kérem írjátok meg a véleményeteket.
Elsősorban a népzenét tanulók számára jelent segítséget - ha egyáltalán 
segítség, de valamennyi művészeti ágra "értelmezhető".

Várom megjegyzéseiteket:

Mészáros Béla
m.bela at primposta.hu

Az eltelt időszak értékelése
Az értékelés mechanizmusának kialakult formáival szakítva a következő 
megoldásokat javaslom:
1.	vonjuk be a növendékeket az értékelésbe
2.	értékeljünk, ne osztályozzunk
3.	az értékelést érdemjeggyé is átalakítható formában fogalmazzuk 
meg

Javaslat a tanulói értékelési rendszer kidolgozására

A tanulói értékelés a művészetoktatás területén eléggé speciális. 
Általában minden növendék 5-ös, ritka, aki 4-es osztályzatot kap. 
Akitől a tanár szabadulni szeretne, annak 3-ast ad.
Nem akarom nehezíteni a kollégáim dolgát, de korrekt és vállalható 
értékelés nélkül nincs eredményes nevelés.

A táblázati forma miatt egy kissé nehézkes, remélem így is érthető. Úgy 
olvassátok, mint egy táblázatot! (igaz, nincsenek rácsok)


Az összteljesítményt   Teljesítmény-területek  Súlya (%)-ban
meghatározó 
teljesítményelemek	
	
Játékbátorság 
Empatikus képesség    Testi-lelki adottságok    10%
Zenei készségek
Mozgáskészség		

Kezdeményező-készség,
tevékeny élet	        Aktivitás	       10%

A valóság megismerésére
való törekvés
Önmagával szemben 
támasztott (műveltségbeli,   Igényszint	        15%
ízlésbeli, erkölcsi stb.)
követelményeinek színvonala 

Pontosság (érkezés-távozás,
hiányzás, rendrakás)      Munkához való viszony	10%
Otthoni feladatok 
elkészítése 	

Koncentráció a feladatok 
végrehajtása során        Koncentráció	    15%
Pontosság a 
zenetanulás során	

Kreativitás a zenében
(fantázia) játékban      Produktivitás	    15%
Innovációs képesség	

Egyetértésre, megegyezésre
együttműködésre való     Kommunikációs 	    10%
törekvés	        és kooperáció

Az életfeladatokra 
való felkészültség	     Gyakorlatiasság	    5%

A felelősségtudat
és a felelősségvállalás     Felelősség	        10%
egysége	

 
Miért fontos mindez?

„…képes elemeire bontani és a tanulók, illetve szülők számára is 
világossá tenni az értékelési szempontokat, vagyis elkülöníthetők a 
tanulói összteljesítmény összetevői

egyaránt lehetőséget nyújt a tanulók teljesítménye közötti különbségek 
kifejezésére és az önmagukhoz mért fejlődés mértékének meghatározására, 
(az egyes területeken mért teljesítmények egymáshoz, illetve a becsült 
fejlődés önmagához mérhető)

hozzájárul a tanulók önértékelésének fejlődéséhez

képes elválasztani és külön kezelni a teljesítmény minőségét és a 
munkához való viszony (attitűd) elemeit

figyelembe veszi az egyes művészeti ágak közös, illetve eltérő vonásait

standardizálható, vagyis lényegében azonos módon mér” 

Értékelés
A táblázat figyelembe vételével a tanulókkal közösen „pontozzunk”. 
Legyen ez egy, vagy két foglalkozás fő feladata félévkor és év végén. 
Adjunk lehetőséget magunknak, a növendékek észrevételeinek maghallására!

·	Kitűnő: 		5		96%-100%
·	Jeles:		    5		91%-95%
·	Jó:			4		76%-90%
·	Közepes:		3		61%-75%
·	Elégséges:		2		46%-59%
    Elégtelen:		1		0%-45%További információk a(z) Lista levelezőlistáról