<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2">


<META content="MSHTML 6.00.2900.2722" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV><FONT face=Arial color=#0000ff size=2><SPAN class=640235313-26042006>Kedves 
Sz. Jenő, </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#0000ff size=2><SPAN 
class=640235313-26042006>(szólíthatunk-e Jenő bátyánknak, nekem az nagyon 
helytálló lenne)</SPAN></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial color=#0000ff size=2><SPAN 
class=640235313-26042006></SPAN></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial color=#0000ff size=2><SPAN 
class=640235313-26042006>egyetértek ismét veled (persze ez könnyen megy, ha 
ilyen tömören és tisztán leírod meglátásaidat, nekünk csak bólintani 
kell),</SPAN></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial color=#0000ff size=2><SPAN class=640235313-26042006>és 
remélem hasznosítani is tudjuk meglátásaid.</SPAN></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial color=#0000ff size=2><SPAN 
class=640235313-26042006>Emelett sajnálattal tapasztalom én is a jelenlegi 
állapotokat, amit Pomozi Péter is remekül leírt, és minduntalan azon töpprengek, 
miként tudunk javítani, esetleg gyorsítani a jelenlegi értékteremtő, és megörző 
folyamatokon. Azt kell megállapítanom, hogy mégis csak a legcélravezetőbb út, az 
apró, de konkrét lépések megtétele.</SPAN></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial color=#0000ff size=2><SPAN class=640235313-26042006>Úgy 
látom, szükségszerű lenne ehhez valami indító lökésekhez, amiket véleményem 
szerint mégiscsak átgondolt és megtervezett koncepciók alapján hozhatna létre, 
valamely önzetlen, felvállaló emberekből álló szövetség. Itt a listán 
már régóta pedzegetem egy ilyen jellegű vitafórumot is, de valahogy nem tudom 
tovább vinni ennél.</SPAN></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial color=#0000ff size=2><SPAN 
class=640235313-26042006>Szeretném, ha valaki segítene ebből kikápálózni, vagy 
esetleg elfeledtetni.</SPAN></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial color=#0000ff size=2><SPAN class=640235313-26042006>Mit 
szóltok hozzá?</SPAN></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial color=#0000ff size=2><SPAN 
class=640235313-26042006></SPAN></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial color=#0000ff size=2><SPAN class=640235313-26042006>u.i. 
szeintem többen vagyunk, kik többet adhatnánk, csak nem tudunk átbillenni egy 
apró akadályon, az összefogás megteremtésén...</SPAN></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial color=#0000ff size=2><SPAN class=640235313-26042006>Persze 
saját szakmai területünkön cselekedni a legfontosabb továbbra 
is...</SPAN></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial color=#0000ff size=2><SPAN class=640235313-26042006>A 
folkpolitikáról pedig: m</SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#0000ff 
size=2><SPAN class=640235313-26042006><FONT size=2>ár korábban is kifejtettem, 
hogy a népi kultúránk jövője is nagymértékben függ attól, hogy tudjuk-e azt a 
lehető legtöbb szinten képviselni. A politikai kultúránk minősége egyben 
eredményessége is attól függ, közbeszéd tárgya lehet-e, vagy sem, és itt a 
folklistán sem szabadna elzárni eme hasznos lehetőség kibontakozását (főleg az 
értelmiségiek részéről nem).</FONT></SPAN></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial color=#0000ff size=2><SPAN class=640235313-26042006><FONT 
size=2>Tisztelettel,</DIV></FONT></SPAN></FONT>
<DIV><FONT face=Arial color=#0000ff size=2><SPAN class=640235313-26042006>Szász 
József</SPAN></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial color=#0000ff size=2><SPAN 
class=640235313-26042006></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#0000ff 
size=2><SPAN class=640235313-26042006></SPAN></FONT> </DIV>
<BLOCKQUOTE dir=ltr 
style="PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: #0000ff 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
  <DIV class=OutlookMessageHeader dir=ltr align=left><FONT face=Arial 
  size=2>        T. Folklista!</FONT></DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2>       A 
  pártpolitikától független értékmeghatározás talán nem is olyan nehéz. Egy nép 
  történelme  ugyanis "kitermeli" azokat a standardokat, amelyeket 
  legalábbis az értelmiség nagyobb részének mindentől és mindenkitől függetlenül 
  képviselnie és védenie kell. E téren a nemzeti érték minimum meghatározására 
  kellene törekedni, iránymutatóként és mérceként. A hagyományőrzés azért is 
  fontos, mert bizonyos nemzeti, közösségi és kulturális alapértékek (normák) 
  évszázadok óta ebbe vannak "bekódolva", megbízható, kipróbált hordozói, 
  továbbvivői a társadalmi kohéziós elemeknek. Ami a mai falut illeti, van ok az 
  elkeseredettségre, de a derűlátásra is. Göcsejtől a Gömörségig, Bakonyaljától 
  a Kis-Küküllő mentéig megnyomorításuk ellenére még mindig hallatlan vitalitás 
  van a falusi társadalmakban. A kérdés csak az, hogy utóvédharcokra 
  kényszerülnek vagy értelmiségi segítséggel elsajátíthatják azokat a 
  közösségi-gazdasági technológiákat, amelyek révén értékeik újjáéleszthetők és 
  a közösség (kultúra) megtartása, fejlődése érdekében 
  mozgósíthatók.</FONT></DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2>     Ezért van szükség 
  érték lajstromra és nemzeti minimum programra. Ha pl. egyetértés van abban, 
  hogy a vidéket természeti-környezeti, kulturális  tekintetben 
  felértékelődő területnek kell tekinteni, már van egy kiindulópont, amelyre 
  programok sora építhető. Ha van kölcsönösen elfogadott premissza, a célkitűzés 
  már könnyen meghatározható, s az az eszközrendszer is, amelyet a vidék iránt 
  elkötelezett értelmiségnek működtetnie kell. Ha pedig nem kapja meg ezeket az 
  eszközöket, közös összefogással kell harcolnia érte.</FONT></DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
  <DIV><FONT face=Arial 
  size=2>                     
  Szitnyai Jenő</FONT></DIV>
  <BLOCKQUOTE 
  style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
    <DIV>Kedves Jocó,</DIV>
    <DIV>nagyjából igazad van, és a lényeg a lényeg, pitiáner részletkérdések 
    ilyenkor csak arra jók, hogy a lényegről eltereljék a figyelmet. A nép mint 
    tömeg viselkedésén nincs mit csodálkozni, olvasd el (újra) párszor Kölcsey 
    Parainesis Kölcsey Kálmánnak c. műve idevágó pár lapját. Azt már a múltkori 
    hasonló levélváltáskor is írtam, hogy én az értelmiség felelősségét kb. ott 
    látom, ahol Babits Jónás imája határozza meg. Ez egyáltalán nem kell hogy 
    állandó politikai szerepvállalást jelentsen, de azt feltétlen, hogy döntő 
    helyzetben fejünket felemelve, félelem nélkül kiálljunk bizonyos 
    értekek mellett. Ennek nincs közvetlen összefüggése a politikai hatalommal, 
    azonban egy értelmiséginek az áttételes összefüggéseket is érzékelnie kell, 
    és még egyzser mondom, az elefántcsonttorony-értelmiségi számomraerkölcsi 
    deficites értelméiségit is jelent. Ez az, amit Babits saját példáján 
    keresztül ismert fel, ennél is hitelesebb az üzenete. </DIV>
    <DIV> </DIV>
    <DIV>Persze az is igaz, hogy a folklista tényleg úgy tölti be küldetését ha 
    pártpolitikától mentes folklista marad. A baj tényleg az, hogy a 
    mai metroplosik társadalma annyira atomizált, hogy még egy képzeletbeli 
    ideális politikai megoldás mellett is ugyanígy lenne. Azaz nem tudjunk 
    egymást másként elérni és összekötnik, mint virtuálisan. Én valóban 
    sajnálom, hogy a XIX,. sz második felének parazti világa a múlté, mégha a 
    maiak 90 %-a két hét alatt belegebedne is abba. Szép volt, hogy volt 
    közösség, volt szolidaritás, még az intrikák is a falu sajátjai 
    voltak.  <BR><BR> </DIV>
    <DIV><SPAN class=gmail_quote>2006/4/21, Szász József Árpád <<A 
    href="mailto:SzaszJ@olajterv.hu">SzaszJ@olajterv.hu</A>>:</SPAN> 
    <BLOCKQUOTE class=gmail_quote 
    style="PADDING-LEFT: 1ex; MARGIN: 0px 0px 0px 0.8ex; BORDER-LEFT: #ccc 1px solid">Az 
      alábbi level <BR>politikai tartalmat is hordoz, az olvassa el kit nem 
      zavar, a többiek letörölhetik ennyit kérek csupán tőlük, engedelmükkel 
      <BR>Szász József<BR></BLOCKQUOTE></DIV></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BODY></HTML>