<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2">


<META content="MSHTML 6.00.2900.2722" name=GENERATOR>
<STYLE type=text/css>BODY {
        FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma'; font-color: '#000000'
}
LI {
        DISPLAY: list-item; MARGIN: 0in
}
P {
        DISPLAY: block; MARGIN: 0in
}
BODY {
        
}
</STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#f0f0f0>
<DIV><FONT face=Arial color=#0000ff><SPAN class=862114313-12042006>Lankadt lelkű 
barátaim, (a " z zs dzs " hullámhosszán- tán nem is az 
utólsó)</SPAN></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial color=#0000ff><SPAN 
class=862114313-12042006></SPAN></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial color=#0000ff><SPAN class=862114313-12042006>elfáradtam, 
de nem adom fel és erre kérlek titeket is.</SPAN></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial color=#0000ff><SPAN class=862114313-12042006>Nem egy 
József Attila, nem egy Ady szólt hozzánk, nem egy példa volt már a 
történelmünkben, amely megadta a lehetőséget, hogy felismerjük 
és megértsük a pőre élet rejtéjét, a jelen pillanatának 
bölcs megélését. Ígyhát se esélyem se szándékom nekem ezt pár 
összetákolt szóval bepótoltatni, de </SPAN></FONT><FONT face=Arial 
color=#0000ff><SPAN class=862114313-12042006>Agócs őszinte szavaiból is 
táplálkozva kérlek engedjétek be a fényt testetekbe lelketekbe, mert a fény az 
erős és gyógyítani képes. És a nap az minden nap felkel, töretlenül. És értünk 
is, nekünk is szórja sugarát.</SPAN></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial color=#0000ff><SPAN class=862114313-12042006>Kedves 
barátaim, társaim az élet minden pillanatában ugyanazok a kísértések tesznek 
próbára, és kár szembefordulni inkább a harcművészetekből ihletve elengedni 
melletünk, sőt még az érkező lendületet is magunk hasznára elfogadni. Barátaim 
merítsünk tehát erőt abból az u.n. "lendületből" is. Csak egy kérdés van 
még, hogy mihez.</SPAN></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial color=#0000ff><SPAN class=862114313-12042006>Azt pedig 
ki-ki maga kitalálhatja, legyen az a szeretet, tisztelet, alázat, felelősség, 
erkölcsösség, bölcsesség vagy hit a múltban a jelenben és a jövőben, 
hőseinkben és a jelenlegi társainkban. És ha ezek céljaink, akkor kiállunk 
érte minden pillanatban, nemhogy Most, amikor kockára van 
feltéve.</SPAN></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial color=#0000ff><SPAN class=862114313-12042006>És barátaim 
végül jelzem, hogy én is kiállok és emelt fővel, derekasan viselem, mert minden 
befektetett pillanatot kamatoztatva visszakapom általatok, kik mertek tisztán 
élni és megosszátok azt az őszinte mosolyotokkal (amire nagyon 
vágyunk).</SPAN></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial color=#0000ff><SPAN class=862114313-12042006>Töretlen 
hittel,</SPAN></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial color=#0000ff><SPAN class=862114313-12042006>Szász 
József</SPAN></FONT></DIV>
<BLOCKQUOTE dir=ltr 
style="PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: #0000ff 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
  <DIV class=OutlookMessageHeader dir=ltr align=left><FONT 
  face=Arial> És vannak nagyon logikusan, célszerűen 
  megszerkesztett, következésképpen hihetetleül szívós, alig változó nyelvek, és 
  vannak olyanok, amelyeknek különféle történeti, vagy táji változatai alig 
  hasonlítanak egymásra. Az egyértelmű, hogy a magyar az előbbi kategóriába 
  tartozik, sőt, azt hiszem, hogy ez nem csak a nyelvre vonatkozik, hanem az 
  egész kultúránk azért tudott ilyen nagy, asszimilatív erővel hatni 
  a különféle szomszédnépekre, nemzetiségekre, mert erős volt. Kérdés, 
  mennyire tud erős lenni MOST. Mert én úgy látom, hogy mára elgyengült, 
  megfáradt, civakodó, enervált, gyáva, különféle idegen példákra csak felfelé 
  tekinteni képes néppé váltunk, olyanná, aki idegenkedik még a 
  saját, határontúli atyafiaitól is. És mindezekért manapság hajlamos 
  vagyok önzően csak a saját egyéni dimenziómban gondolkodni, ugyanis a NEMZET a 
  szememben egyre gyengébben teljesít.</FONT></DIV>
  <DIV><FONT face=Arial></FONT> </DIV>
  <DIV><FONT face=Arial>Őszinte aggodalommal</FONT></DIV>
  <DIV><FONT face=Arial></FONT> </DIV>
  <DIV><FONT face=Arial>Agócs Gergely</FONT></DIV></BLOCKQUOTE></BODY></HTML>