<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2">
<META content="MSHTML 6.00.2800.1400" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Szia Ánti!</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Nem biztos, hogy jól emlékszem, de a 
karacsáj-balkár nyelvterületen végzett gyűjtéseim során az adatközlőim mintha 
a 'sürigh' szóval jelölték volna a pisztrángot. A 'gümür' szó jelentésére 
viszont határozottan emlékszem: szén. És úgy rémlik, mintha a fekete, 
vagy a sötétszürke szinonímájaként is emlegették volna.</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Üdv,</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>G.</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<BLOCKQUOTE 
style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
  <DIV style="FONT: 10pt arial">----- Original Message ----- </DIV>
  <DIV 
  style="BACKGROUND: #e4e4e4; FONT: 10pt arial; font-color: black"><B>From:</B> 
  <A title=gtorfo@ludens.elte.hu href="mailto:gtorfo@ludens.elte.hu">Dr. 
  Nagymarosy András</A> </DIV>
  <DIV style="FONT: 10pt arial"><B>To:</B> <A title=lista@list.folkradio.hu 
  href="mailto:lista@list.folkradio.hu">lista@list.folkradio.hu</A> </DIV>
  <DIV style="FONT: 10pt arial"><B>Sent:</B> Tuesday, April 11, 2006 3:33 
  PM</DIV>
  <DIV style="FONT: 10pt arial"><B>Subject:</B> Re: [Folklista] z , zs, 
dzs</DIV>
  <DIV><BR></DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2>Kedves Gergő!</FONT></DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2>Sajnos nem jut eszembe, hol olvastam, de a Sőreg 
  elnevezés, ami sok más magyar falu határában is előfordul, török alapú 
  megfeleltetés szerint "ferde, görbe" hegyet jelöl, valahogyan úgy, mint a 
  szlovák Krivánok.</FONT></DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2>A Gömör alak a jelenlegi oszmán török "gümüs" szó 
  oguros, r-ező formájának értelmezhető, - talán Németh Gyula írhatta ezt le 
  valahol -. Ez a szó a mai törökben "ezüst" vagy "szürke" jelentéssel 
  bír.</FONT></DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2>Üdvözlettel</FONT></DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2>Ánti (Nagymarosy András)</FONT></DIV>
  <BLOCKQUOTE 
  style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
    <DIV style="FONT: 10pt arial">----- Original Message ----- </DIV>
    <DIV 
    style="BACKGROUND: #e4e4e4; FONT: 10pt arial; font-color: black"><B>From:</B> 
    <A title=agocs.gergely@hagyomanyokhaza.hu 
    href="mailto:agocs.gergely@hagyomanyokhaza.hu">Agócs Gergely</A> </DIV>
    <DIV style="FONT: 10pt arial"><B>To:</B> <A title=lista@list.folkradio.hu 
    href="mailto:lista@list.folkradio.hu">lista@list.folkradio.hu</A> </DIV>
    <DIV style="FONT: 10pt arial"><B>Sent:</B> Tuesday, April 04, 2006 4:11 
    PM</DIV>
    <DIV style="FONT: 10pt arial"><B>Subject:</B> Re: [Folklista] z , zs, 
    dzs</DIV>
    <DIV><BR></DIV>
    <DIV><FONT face=Arial size=2>Kedves nyelvbúvár feleim!</FONT></DIV>
    <DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
    <DIV><FONT face=Arial size=2>Tőzsér Árpád tanár úr (pozsonyi Comenius 
    egyetem, magyar tanszék) elmélete szerint a palócok tájnyelvében a 
    fonémaváltás és még sok más apróbb jel is egy nyelvváltás emlékét őrzi, mi 
    szerint ezekben a sajátosságokban a kabarok ótörök nyelvének emlékeit 
    láthatjuk. Néhány példa a saját családom köréből (Fülek környéke, v. Nógrád 
    vm.):</FONT></DIV>
    <DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
    <DIV><FONT face=Arial size=2>kökény = "kikíny"</FONT></DIV>
    <DIV><FONT face=Arial size=2>kelés = "kilís"</FONT></DIV>
    <DIV><FONT face=Arial size=2>bükk = "bikk"</FONT></DIV>
    <DIV><FONT face=Arial size=2>enyém, tiéd, övé = "enyém, ettéd, 
    ezövé"</FONT></DIV>
    <DIV><FONT face=Arial size=2>miénk, tiétek, övék = "emmink, ettétek, 
    ezövék"</FONT></DIV>
    <DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
    <DIV><FONT face=Arial size=2>Nem állítom ezzel, hogy az íző nyelvjárás, 
    vagy egyes archaizmusok mind visszavezethetők lennének valamilyen 
    ótörök nyelvemlékre, csak nekem most ezek jutottak eszembe.</FONT></DIV>
    <DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
    <DIV><FONT face=Arial size=2>Szerintem némely helynév, földrajzi név és 
    családnév is elgondolkodtató, mint pl.:</FONT></DIV>
    <DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
    <DIV><FONT face=Arial size=2>Síd, Sőreg, Ajnácskő, Özörény, Gömör (mai 
    kipcsak 'gümür' = szén), Bolgárom ('malqarum' = balkárok által lakott), 
    Galsa ('kalcsa' = kis vár, erőd), Sátoros, Bolyk, Osgyán, stb.</FONT></DIV>
    <DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
    <DIV><FONT face=Arial size=2>Karancs, Ragács (ez persze, ha akarom, lehet 
    roháč = szarvas is, bár ez egy hegy), Kalajvölgy, Sátorhegy, 
    stb.</FONT></DIV>
    <DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
    <DIV><FONT face=Arial size=2>Demecs, Mács, Karacs, Szoó (eredetileg 
    diftongussal "Szou", ami szerintem a 'su' = víz jelentést hordozza), Agócs 
    (diftongussal Agoucs, első írásos alakja Aguch, ami ugyanúgy 
    az 'ak kuş' = fehér sas, v. fehér sólyom jelentésre vezethető vissza, 
    mint az Ákos, sőt családnévként is máig előfordul az Akócs, ill. Akucs 
    változata is), Madács (ill. Madách), stb. </FONT></DIV>
    <DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
    <DIV><FONT face=Arial size=2>További jó bogarászást!</FONT></DIV>
    <DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
    <DIV><FONT face=Arial size=2>Agócs Gergely</FONT></DIV>
    <BLOCKQUOTE 
    style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
      <DIV style="FONT: 10pt arial">----- Original Message ----- </DIV>
      <DIV 
      style="BACKGROUND: #e4e4e4; FONT: 10pt arial; font-color: black"><B>From:</B> 
      <A title=peterpomozi@gmail.com href="mailto:peterpomozi@gmail.com">peter 
      pomozi</A> </DIV>
      <DIV style="FONT: 10pt arial"><B>To:</B> <A title=lista@list.folkradio.hu 
      href="mailto:lista@list.folkradio.hu">lista@list.folkradio.hu</A> </DIV>
      <DIV style="FONT: 10pt arial"><B>Sent:</B> Tuesday, April 04, 2006 12:38 
      PM</DIV>
      <DIV style="FONT: 10pt arial"><B>Subject:</B> Re: [Folklista] z , zs, 
      dzs</DIV>
      <DIV><BR></DIV>
      <DIV>A cseresnyében igazad van, ez majdnem azonos a szó megfelelő szlovák 
      és lengyel nyelvjárási alakjaival. A zs-zéshez nem tudok történetileg 
      hozzászólni, de pl. Vázs megyében is van kiterjedt zs-zés, ami eddig 
      mintha nem került volna szóba. Egyébként bizonyos hangtani jellenségek, 
      hogy x hangkapcsolat pontosan hogy realizálódik egy adott nyelvterületen, 
      nem igényel feltétlen történetei magyarázatot. Vannak fonológiai 
      lehetőségek, melyek egymás mellett élhetnek a jelenben is, adott 
      nyelvterületen, pl. a magyar jön~gyün, jer~gyere párok j~gy-je egyszerű 
      fonológiai alternációs lehetőség is lehet, és van aminek világos 
      nyelvi kapcsolat a magyarázata. A múlkorjában felmerült palóc 
      dió~gyió példa is ilyen. A két példa közt az a különbség, hogy a palóc 
      gyió esetében szlovák hatásra pozicionális (pozíciófüggő, 
      konkrétan palatái si előtti) lágyulásról van szó, vö, pl. palóc 
      infinitívuszrag -nyi, a j~gy szálai viszont esetleg a magyarság Magna 
      Hungaria-beli idejéhez vezetnek. De hangsúlyozom, csak ESETLEG. Ezt a 
      nyelvészeti ötletet arra alapozom, hogy a finnugor nyelvek 
      közül ez a jelenség nem világosan másodlagos orosz hatásra csak a 
      tatárral érintkező udmurt és mari nyelvjárásokban van meg.  Azaz 
      elképzelhető hogy legkésőbb a KR. sz. utáni VI-VII. századból, egy ős 
      volga-kámai nyelvi area jelenségéről van szó, melyet az ősmagyar is 
      átvett. Ebből az okfejtésből kiderül, hogy egy hangtani jelenség lehet 
      történeti távlatú, de lehet egyszerű fonológiai alternatívák megvalósulása 
      is a jelenben. A zs-vel nem biztos, hogy az ősmagyarig lehet ásni. </DIV>
      <DIV> </DIV>
      <DIV>Üdvözlettel:</DIV>
      <DIV> </DIV>
      <DIV>Pomozi Péter</DIV>
      <DIV> </DIV>
      <DIV><BR><BR> </DIV>
      <DIV><SPAN class=gmail_quote>2006/4/4, Nagy Gábor <<A 
      href="mailto:hogyakutyam@freemail.hu">hogyakutyam@freemail.hu</A>>:</SPAN> 

      <BLOCKQUOTE class=gmail_quote 
      style="PADDING-LEFT: 1ex; MARGIN: 0px 0px 0px 0.8ex; BORDER-LEFT: #ccc 1px solid">Keves 
        Nyelvművelő Barátaim!<BR>Nálunk, Abaúj-Zemplénben a csizmát csizsmának, 
        a a cseresznyét<BR>cseresnyének, a tarisznyát meg tarisnyának mondják. 
        nekem ez <BR>szlávosan hangzik. A küzsdelmet viszont nem érzem 
        szlávosnak.<BR>Nekem is van egy kérdésem:<BR>Nálunk az ünnepet üdnepnek 
        mondják. Vajon ez utalhat a 
        szó<BR>eredetére?<BR>Üdv:<BR>Gábrusz<BR><BR>Pávai István <<A 
        href="mailto:pavai@chello.hu"> pavai@chello.hu</A>> írta:<BR><BR>> 
        Sőt a Székelyföldön is van küZSdelem. (Ott mi nincs?)<BR>> Pávai 
        István<BR>><BR>> -----Eredeti üzenet-----<BR>> Feladó: <A 
        href="mailto:lista-bounces@list.folkradio.hu">lista-bounces@list.folkradio.hu</A><BR>> 
        [mailto:<A 
        href="mailto:lista-bounces@list.folkradio.hu">lista-bounces@list.folkradio.hu</A>] 
        Meghatalmazó Farkas Endre<BR>> Küldve: 2006. március 29. 
        12:30<BR>> Címzett: <A 
        href="mailto:lista@list.folkradio.hu">lista@list.folkradio.hu</A><BR>> 
        Tárgy: [Folklista] z, , zs, dzs<BR>><BR>> 
        Sziasztok!<BR>><BR>> Felfigyeltem a kazah-kazak-mazsar-madzsar.... 
        témára.<BR>><BR>> Pávai István kérdésére én is kíváncsian várom a 
        választ a tőlem <BR>okosabbaktól<BR>> (a moldvai "dzsermek", 
        "Adzsud"...kapcsán).<BR>><BR>> Friss tapasztalatom pl., hogy a 
        "Küzdelem", "küzdés"<BR>> helyett "küzsdelem", "küzsdés" teljesen 
        tudatosan hangzik el (tehát <BR>nem<BR>> tévesztésből). Ez 
        Tázló-menti tapasztalat, kíváncsi vagyok a<BR>magyarázatára,<BR>> 
        illetve a jelenség elterjedésére.<BR>><BR>> Üdv 
        Bákóból!<BR>><BR>> endre<BR>><BR>> 
        --------------------------------- <BR>> Támogasd a Folkrádió 
        Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!<BR>> <A 
        href="http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html">http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html</A><BR>><BR><BR><BR>--------------------------------- 
        <BR>Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 
        százalékával!<BR><A 
        href="http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html">http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html</A><BR></BLOCKQUOTE></DIV><BR>
      <P>
      <HR>

      <P></P>---------------------------------<BR>Támogasd a Folkrádió Közhasznú 
      Alapítványt adód 1 
      százalékával!<BR>http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html 
    <BR></BLOCKQUOTE>
    <P>
    <HR>

    <P></P>---------------------------------<BR>Támogasd a Folkrádió Közhasznú 
    Alapítványt adód 1 
    százalékával!<BR>http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html 
  <BR></BLOCKQUOTE>
  <P>
  <HR>

  <P></P>---------------------------------<BR>Támogasd a Folkrádió Közhasznú 
  Alapítványt adód 1 
  százalékával!<BR>http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html 
<BR></BLOCKQUOTE></BODY></HTML>