<html><head><meta name="Generator" content="PSI HTML/CSS Generator"/>
<style type="text/css"><!--
body{font-family:'Tahoma';font-size:10pt;font-color:'#000000';}
LI{display:list-item;margin:0.00in;}
p{display:block;margin:0.00in;}
body{}
--></style>
</head><BODY BGCOLOR="#F0F0F0" ><p><SPAN style="font-size:10pt;color:navy;">Kedves nyelvbúvár barátaim!</SPAN></p>
<p> </p>
<p><SPAN style="font-size:10pt;color:navy;">Mi va akkor, ha a magyar nyelv nem finn-ugor, sem nem török, sem nem szláv jövevények összessége,</SPAN></p>
<p><SPAN style="font-size:10pt;color:navy;">hanem a magyar nyelv az magyar. Sok tanulmányban bizonyítottan egy ősnyELV.</SPAN></p>
<p><SPAN style="font-size:10pt;color:navy;">Röviden: a magánhangzó, de még a mássalhangzó is szabad! "hun a pipő" = hol a cipő...</SPAN></p>
<p><SPAN style="font-size:10pt;color:navy;">El kéne már engedni a finnugor elméletet, mint annak idején a Föld laposságáról szóló feltevést is.</SPAN></p>
<p><SPAN style="font-size:10pt;color:navy;">Szabad keresni a saját identitás-tudat kulcsát. "Demokrácia van"!</SPAN></p>
<p> </p>
<p><SPAN style="font-size:10pt;color:navy;">Üdvözlettel: Sanyi</SPAN></p>
<p> </p>
<p><SPAN style="font-size:10pt;color:navy;">Utóirat: Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak!</SPAN></p>
<p><SPAN style="font-size:10pt;color:navy;">Ősapáink kik szabadon éltek haltak,</SPAN></p>
<p><SPAN style="font-size:10pt;color:navy;">Szolgaföldben nem nyughatnak...</SPAN></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><SPAN style="font-size:10pt;color:navy;">> Kedves Gergő!</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:navy;">></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:navy;">> Sajnos nem jut eszembe, hol olvastam, de a Sőreg elnevezés, ami sok</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:navy;">> más magyar falu határában is előfordul, török alapú megfeleltetés</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:navy;">> szerint "ferde, görbe" hegyet jelöl, valahogyan úgy, mint a szlovák</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:navy;">> Krivánok.</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:navy;">></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:navy;">> A Gömör alak a jelenlegi oszmán török "gümüs" szó oguros, r-ező</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:navy;">> formájának értelmezhető, - talán Németh Gyula írhatta ezt le</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:navy;">> valahol -. Ez a szó a mai törökben "ezüst" vagy "szürke"</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:navy;">> jelentéssel bír.</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:navy;">></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:navy;">> Üdvözlettel</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:navy;">></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:navy;">> Ánti (Nagymarosy András)</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> ----- Original Message -----</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> From:  Agócs Gergely</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> To: lista@list.folkradio.hu</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> Sent: Tuesday, April 04, 2006 4:11  PM</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> Subject: Re: [Folklista] z , zs, dzs</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> Kedves nyelvbúvár feleim!</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> Tőzsér Árpád tanár úr (pozsonyi Comenius egyetem,  magyar</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> tanszék) elmélete szerint a palócok tájnyelvében a fonémaváltás</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> és még  sok más apróbb jel is egy nyelvváltás emlékét őrzi, mi</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> szerint ezekben a  sajátosságokban a kabarok ótörök nyelvének</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> emlékeit láthatjuk. Néhány példa a  saját családom köréből (Fülek</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> környéke, v. Nógrád vm.):</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> kökény = "kikíny"</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> kelés = "kilís"</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> bükk = "bikk"</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> enyém, tiéd, övé = "enyém, ettéd,  ezövé"</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> miénk, tiétek, övék = "emmink, ettétek,  ezövék"</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> Nem állítom ezzel, hogy az íző nyelvjárás,  vagy egyes</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> archaizmusok mind visszavezethetők lennének valamilyen  ótörök</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> nyelvemlékre, csak nekem most ezek jutottak eszembe.</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> Szerintem némely helynév, földrajzi név és  családnév is</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> elgondolkodtató, mint pl.:</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> Síd, Sőreg, Ajnácskő, Özörény, Gömör (mai kipcsak  'gümür' =</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> szén), Bolgárom ('malqarum' = balkárok által lakott), Galsa</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> ('kalcsa' = kis vár, erőd), Sátoros, Bolyk, Osgyán, stb.</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> Karancs, Ragács (ez persze, ha akarom, lehet  roháč = szarvas is,</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> bár ez egy hegy), Kalajvölgy, Sátorhegy, stb.</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> Demecs, Mács, Karacs, Szoó (eredetileg  diftongussal "Szou", ami</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> szerintem a 'su' = víz jelentést hordozza), Agócs  (diftongussal</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> Agoucs, első írásos alakja Aguch, ami ugyanúgy az 'ak  kuş' =</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> fehér sas, v. fehér sólyom jelentésre vezethető vissza, mint az</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> Ákos,  sőt családnévként is máig előfordul az Akócs, ill. Akucs</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> változata is), Madács  (ill. Madách), stb. </SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> További jó bogarászást!</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> Agócs Gergely</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> ----- Original Message -----</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> From:   peter   pomozi</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> To: lista@list.folkradio.hu</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> Sent: Tuesday, April 04, 2006 12:38   PM</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> Subject: Re: [Folklista] z , zs,   dzs</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> A cseresnyében igazad van, ez majdnem azonos a szó megfelelő</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> szlovák és   lengyel nyelvjárási alakjaival. A zs-zéshez nem</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> tudok történetileg   hozzászólni, de pl. Vázs megyében is van</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> kiterjedt zs-zés, ami eddig mintha   nem került volna szóba.</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> Egyébként bizonyos hangtani jellenségek, hogy x   hangkapcsolat</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> pontosan hogy realizálódik egy adott nyelvterületen, nem</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> igényel feltétlen történetei magyarázatot. Vannak fonológiai</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> lehetőségek,   melyek egymás mellett élhetnek a jelenben is,</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> adott nyelvterületen, pl. a   magyar jön~gyün, jer~gyere párok</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> j~gy-je egyszerű fonológiai alternációs   lehetőség is lehet,</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> és van aminek világos nyelvi kapcsolat a   magyarázata. A</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> múlkorjában felmerült palóc dió~gyió példa is ilyen. A két</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> példa közt az a különbség, hogy a palóc gyió esetében szlovák</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> hatásra   pozicionális (pozíciófüggő, konkrétan palatái si</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> előtti) lágyulásról   van szó, vö, pl. palóc infinitívuszrag -</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> nyi, a j~gy szálai viszont esetleg a   magyarság Magna Hungaria-</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> beli idejéhez vezetnek. De hangsúlyozom, csak   ESETLEG. Ezt a</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> nyelvészeti ötletet arra alapozom, hogy a finnugor   nyelvek</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> közül ez a jelenség nem világosan másodlagos orosz hatásra csak</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>>   a tatárral érintkező udmurt és mari nyelvjárásokban van meg. </SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> Azaz   elképzelhető hogy legkésőbb a KR. sz. utáni VI-VII.</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> századból, egy ős   volga-kámai nyelvi area jelenségéről van</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> szó, melyet az ősmagyar is átvett.   Ebből az okfejtésből</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> kiderül, hogy egy hangtani jelenség lehet történeti   távlatú,</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> de lehet egyszerű fonológiai alternatívák megvalósulása is a</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> jelenben. A zs-vel nem biztos, hogy az ősmagyarig lehet ásni.</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> Üdvözlettel:</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> Pomozi Péter</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> 2006/4/4, Nagy Gábor <hogyakutyam@freemail.hu>:    >Keves</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> Nyelvművelő Barátaim!</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:blue;">>>>> Nálunk, Abaúj-Zemplénben a csizmát csizsmának, a    a</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:blue;">>>>> cseresznyét cseresnyének, a tarisznyát meg tarisnyának</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:blue;">>>>> mondják. nekem    ez szlávosan hangzik. A küzsdelmet viszont</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:blue;">>>>> nem érzem    szlávosnak. Nekem is van egy kérdésem:</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:blue;">>>>> Nálunk az ünnepet üdnepnek    mondják. Vajon ez utalhat a</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:blue;">>>>> szó eredetére? Üdv: Gábrusz</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:blue;">>>>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:blue;">>>>> Pávai István < pavai@chello.hu> írta:</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:blue;">>>>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>> Sőt a Székelyföldön is van küZSdelem. (Ott mi nincs?) Pávai</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>>    István</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>> -----Eredeti üzenet-----</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>> Feladó: lista-bounces@list.folkradio.hu</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>> [<a href="mailto:lista-bounces@list.folkradio.hu]">mailto:lista-bounces@list.folkradio.hu]</a>    Meghatalmazó</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>> Farkas Endre Küldve: 2006. március 29. 12:30 Címzett:</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>> lista@list.folkradio.hu Tárgy: [Folklista] z, , zs, dzs</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>> Sziasztok!</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>> Felfigyeltem a kazah-kazak-mazsar-madzsar.... témára.</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>> Pávai István kérdésére én is kíváncsian várom a választ a</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>> tőlem</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:blue;">>>>> okosabbaktól</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>> (a moldvai "dzsermek",    "Adzsud"...kapcsán).</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>> Friss tapasztalatom pl., hogy a    "Küzdelem", "küzdés"</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>> helyett "küzsdelem", "küzsdés" teljesen    tudatosan</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>> hangzik el (tehát</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:blue;">>>>> nem</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>> tévesztésből). Ez Tázló-menti    tapasztalat, kíváncsi</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>> vagyok a</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:blue;">>>>> magyarázatára,</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>> illetve a    jelenség elterjedésére.</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>> Üdv Bákóból!</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>> endre</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>> ---------------------------------</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>> Támogasd    a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>> százalékával!</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>> <a href="http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html">http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html</a></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:red;">>>>>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:blue;">>>>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:blue;">>>>> ---------------------------------</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:blue;">>>>> Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:blue;">>>>> százalékával!</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:blue;">>>>> <a href="http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html">http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html</a></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> ---------------------------------</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> Támogasd a Folkrádió Közhasznú   Alapítványt adód 1</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> százalékával!</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>> <a href="http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html">http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html</a></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:purple;">>>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> ---------------------------------</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> Támogasd a Folkrádió Közhasznú  Alapítványt adód 1  százalékával!</SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;color:maroon;">>> <a href="http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html">http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html</a></SPAN><SPAN style="font-size:10pt;"><br /><br /></SPAN></p>
</body></html>