<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2">
<META content="MSHTML 6.00.2900.2802" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Kedves Gergő!</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Sajnos nem jut eszembe, hol olvastam, de a Sőreg 
elnevezés, ami sok más magyar falu határában is előfordul, török alapú 
megfeleltetés szerint "ferde, görbe" hegyet jelöl, valahogyan úgy, mint a 
szlovák Krivánok.</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>A Gömör alak a jelenlegi oszmán török "gümüs" szó 
oguros, r-ező formájának értelmezhető, - talán Németh Gyula írhatta ezt le 
valahol -. Ez a szó a mai törökben "ezüst" vagy "szürke" jelentéssel 
bír.</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Üdvözlettel</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Ánti (Nagymarosy András)</FONT></DIV>
<BLOCKQUOTE 
style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
  <DIV style="FONT: 10pt arial">----- Original Message ----- </DIV>
  <DIV 
  style="BACKGROUND: #e4e4e4; FONT: 10pt arial; font-color: black"><B>From:</B> 
  <A title=agocs.gergely@hagyomanyokhaza.hu 
  href="mailto:agocs.gergely@hagyomanyokhaza.hu">Agócs Gergely</A> </DIV>
  <DIV style="FONT: 10pt arial"><B>To:</B> <A title=lista@list.folkradio.hu 
  href="mailto:lista@list.folkradio.hu">lista@list.folkradio.hu</A> </DIV>
  <DIV style="FONT: 10pt arial"><B>Sent:</B> Tuesday, April 04, 2006 4:11 
  PM</DIV>
  <DIV style="FONT: 10pt arial"><B>Subject:</B> Re: [Folklista] z , zs, 
dzs</DIV>
  <DIV><BR></DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2>Kedves nyelvbúvár feleim!</FONT></DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2>Tőzsér Árpád tanár úr (pozsonyi Comenius egyetem, 
  magyar tanszék) elmélete szerint a palócok tájnyelvében a fonémaváltás és még 
  sok más apróbb jel is egy nyelvváltás emlékét őrzi, mi szerint ezekben a 
  sajátosságokban a kabarok ótörök nyelvének emlékeit láthatjuk. Néhány példa a 
  saját családom köréből (Fülek környéke, v. Nógrád vm.):</FONT></DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2>kökény = "kikíny"</FONT></DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2>kelés = "kilís"</FONT></DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2>bükk = "bikk"</FONT></DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2>enyém, tiéd, övé = "enyém, ettéd, 
  ezövé"</FONT></DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2>miénk, tiétek, övék = "emmink, ettétek, 
  ezövék"</FONT></DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2>Nem állítom ezzel, hogy az íző nyelvjárás, 
  vagy egyes archaizmusok mind visszavezethetők lennének valamilyen 
  ótörök nyelvemlékre, csak nekem most ezek jutottak eszembe.</FONT></DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2>Szerintem némely helynév, földrajzi név és 
  családnév is elgondolkodtató, mint pl.:</FONT></DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2>Síd, Sőreg, Ajnácskő, Özörény, Gömör (mai kipcsak 
  'gümür' = szén), Bolgárom ('malqarum' = balkárok által lakott), Galsa 
  ('kalcsa' = kis vár, erőd), Sátoros, Bolyk, Osgyán, stb.</FONT></DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2>Karancs, Ragács (ez persze, ha akarom, lehet 
  roháč = szarvas is, bár ez egy hegy), Kalajvölgy, Sátorhegy, stb.</FONT></DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2>Demecs, Mács, Karacs, Szoó (eredetileg 
  diftongussal "Szou", ami szerintem a 'su' = víz jelentést hordozza), Agócs 
  (diftongussal Agoucs, első írásos alakja Aguch, ami ugyanúgy az 'ak 
  kuş' = fehér sas, v. fehér sólyom jelentésre vezethető vissza, mint az Ákos, 
  sőt családnévként is máig előfordul az Akócs, ill. Akucs változata is), Madács 
  (ill. Madách), stb. </FONT></DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2>További jó bogarászást!</FONT></DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
  <DIV><FONT face=Arial size=2>Agócs Gergely</FONT></DIV>
  <BLOCKQUOTE 
  style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
    <DIV style="FONT: 10pt arial">----- Original Message ----- </DIV>
    <DIV 
    style="BACKGROUND: #e4e4e4; FONT: 10pt arial; font-color: black"><B>From:</B> 
    <A title=peterpomozi@gmail.com href="mailto:peterpomozi@gmail.com">peter 
    pomozi</A> </DIV>
    <DIV style="FONT: 10pt arial"><B>To:</B> <A title=lista@list.folkradio.hu 
    href="mailto:lista@list.folkradio.hu">lista@list.folkradio.hu</A> </DIV>
    <DIV style="FONT: 10pt arial"><B>Sent:</B> Tuesday, April 04, 2006 12:38 
    PM</DIV>
    <DIV style="FONT: 10pt arial"><B>Subject:</B> Re: [Folklista] z , zs, 
    dzs</DIV>
    <DIV><BR></DIV>
    <DIV>A cseresnyében igazad van, ez majdnem azonos a szó megfelelő szlovák és 
    lengyel nyelvjárási alakjaival. A zs-zéshez nem tudok történetileg 
    hozzászólni, de pl. Vázs megyében is van kiterjedt zs-zés, ami eddig mintha 
    nem került volna szóba. Egyébként bizonyos hangtani jellenségek, hogy x 
    hangkapcsolat pontosan hogy realizálódik egy adott nyelvterületen, nem 
    igényel feltétlen történetei magyarázatot. Vannak fonológiai lehetőségek, 
    melyek egymás mellett élhetnek a jelenben is, adott nyelvterületen, pl. a 
    magyar jön~gyün, jer~gyere párok j~gy-je egyszerű fonológiai alternációs 
    lehetőség is lehet, és van aminek világos nyelvi kapcsolat a 
    magyarázata. A múlkorjában felmerült palóc dió~gyió példa is ilyen. A két 
    példa közt az a különbség, hogy a palóc gyió esetében szlovák hatásra 
    pozicionális (pozíciófüggő, konkrétan palatái si előtti) lágyulásról 
    van szó, vö, pl. palóc infinitívuszrag -nyi, a j~gy szálai viszont esetleg a 
    magyarság Magna Hungaria-beli idejéhez vezetnek. De hangsúlyozom, csak 
    ESETLEG. Ezt a nyelvészeti ötletet arra alapozom, hogy a finnugor 
    nyelvek közül ez a jelenség nem világosan másodlagos orosz hatásra csak 
    a tatárral érintkező udmurt és mari nyelvjárásokban van meg.  Azaz 
    elképzelhető hogy legkésőbb a KR. sz. utáni VI-VII. századból, egy ős 
    volga-kámai nyelvi area jelenségéről van szó, melyet az ősmagyar is átvett. 
    Ebből az okfejtésből kiderül, hogy egy hangtani jelenség lehet történeti 
    távlatú, de lehet egyszerű fonológiai alternatívák megvalósulása is a 
    jelenben. A zs-vel nem biztos, hogy az ősmagyarig lehet ásni. </DIV>
    <DIV> </DIV>
    <DIV>Üdvözlettel:</DIV>
    <DIV> </DIV>
    <DIV>Pomozi Péter</DIV>
    <DIV> </DIV>
    <DIV><BR><BR> </DIV>
    <DIV><SPAN class=gmail_quote>2006/4/4, Nagy Gábor <<A 
    href="mailto:hogyakutyam@freemail.hu">hogyakutyam@freemail.hu</A>>:</SPAN> 

    <BLOCKQUOTE class=gmail_quote 
    style="PADDING-LEFT: 1ex; MARGIN: 0px 0px 0px 0.8ex; BORDER-LEFT: #ccc 1px solid">Keves 
      Nyelvművelő Barátaim!<BR>Nálunk, Abaúj-Zemplénben a csizmát csizsmának, a 
      a cseresznyét<BR>cseresnyének, a tarisznyát meg tarisnyának mondják. nekem 
      ez <BR>szlávosan hangzik. A küzsdelmet viszont nem érzem 
      szlávosnak.<BR>Nekem is van egy kérdésem:<BR>Nálunk az ünnepet üdnepnek 
      mondják. Vajon ez utalhat a 
      szó<BR>eredetére?<BR>Üdv:<BR>Gábrusz<BR><BR>Pávai István <<A 
      href="mailto:pavai@chello.hu"> pavai@chello.hu</A>> írta:<BR><BR>> 
      Sőt a Székelyföldön is van küZSdelem. (Ott mi nincs?)<BR>> Pávai 
      István<BR>><BR>> -----Eredeti üzenet-----<BR>> Feladó: <A 
      href="mailto:lista-bounces@list.folkradio.hu">lista-bounces@list.folkradio.hu</A><BR>> 
      [mailto:<A 
      href="mailto:lista-bounces@list.folkradio.hu">lista-bounces@list.folkradio.hu</A>] 
      Meghatalmazó Farkas Endre<BR>> Küldve: 2006. március 29. 12:30<BR>> 
      Címzett: <A 
      href="mailto:lista@list.folkradio.hu">lista@list.folkradio.hu</A><BR>> 
      Tárgy: [Folklista] z, , zs, dzs<BR>><BR>> Sziasztok!<BR>><BR>> 
      Felfigyeltem a kazah-kazak-mazsar-madzsar.... témára.<BR>><BR>> 
      Pávai István kérdésére én is kíváncsian várom a választ a tőlem 
      <BR>okosabbaktól<BR>> (a moldvai "dzsermek", 
      "Adzsud"...kapcsán).<BR>><BR>> Friss tapasztalatom pl., hogy a 
      "Küzdelem", "küzdés"<BR>> helyett "küzsdelem", "küzsdés" teljesen 
      tudatosan hangzik el (tehát <BR>nem<BR>> tévesztésből). Ez Tázló-menti 
      tapasztalat, kíváncsi vagyok a<BR>magyarázatára,<BR>> illetve a 
      jelenség elterjedésére.<BR>><BR>> Üdv Bákóból!<BR>><BR>> 
      endre<BR>><BR>> --------------------------------- <BR>> Támogasd 
      a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!<BR>> <A 
      href="http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html">http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html</A><BR>><BR><BR><BR>--------------------------------- 
      <BR>Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!<BR><A 
      href="http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html">http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html</A><BR></BLOCKQUOTE></DIV><BR>
    <P>
    <HR>

    <P></P>---------------------------------<BR>Támogasd a Folkrádió Közhasznú 
    Alapítványt adód 1 
    százalékával!<BR>http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html 
  <BR></BLOCKQUOTE>
  <P>
  <HR>

  <P></P>---------------------------------<BR>Támogasd a Folkrádió Közhasznú 
  Alapítványt adód 1 
  százalékával!<BR>http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html 
<BR></BLOCKQUOTE></BODY></HTML>