<div>Kedves Imre, sajnálom, hogy a kétértelmű szójátékot - jellenséges- rosszul értelmeztem. Ezt az ellenséges szlávosított, gúnyos variációjának is lehetett olvasni. Csodálkoztam is rajta, mert tényleg nem értettem. Egyébként mi már találkoztunk a H6issassaa egy régesrégi bemutatóján, igaz, akkor az a dolog még gyerekcipőben járt. 
</div>
<div> </div>
<div>Baráti üdvözlettel:</div>
<div> </div>
<div>Pomozi Péter</div>
<div> </div>
<div><br><br> </div>
<div><span class="gmail_quote">2006/4/7, <a href="mailto:keszthelyi@tilos.hu">keszthelyi@tilos.hu</a> <<a href="mailto:keszthelyi@tilos.hu">keszthelyi@tilos.hu</a>>:</span>
<blockquote class="gmail_quote" style="PADDING-LEFT: 1ex; MARGIN: 0px 0px 0px 0.8ex; BORDER-LEFT: #ccc 1px solid">>Kedves Péter!<br>Bocsánatot kérek, ha kicsi tréfám így szíven ütött, szándékom ellenére.<br>Csupáncsak gonosz korrektori hajlamom m&#369;ködött itt, amúgy bölcs és
<br>szívemnek kedves soraid közt a "jelenség" szót két l-lel (el)írva<br>olvasván. Még csak azt sem képzelem, hogy ne ismernéd a helyesírást -<br>szójáték ez csupán, ami ily komoly témák közepette mentségre nem<br>
számíthat. Ezért hát mea culpa, és hamu ostoba, tekintélytiszteletlen<br>fejemre.<br>Feltétlen híved és szövegeidnek kéretlen gondozója: Keszthelyi Imre<br>P.S.: Azért ez a reagálás jel(l)enség érték&#369; ám!<br>***************************************************************************
<br>°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°<br>Kedves Péter!<br>><br>> Sokszor találkoztam már azzal a véleménnyel, hogy mi, palócok egy<br>> valamiféle "tótos akcentussal" beszéljük a magyar nyelvet, és ez nálunk
<br>> ettől olyan, amilyen. Nem tudom, mitől lenne valami szlovákos a palócok<br>> tájnyelvében, hiszen:<br>><br>> 1. az említett idiómák szlovákos kiejtése (azaz, ahogyan az adott szót egy<br>> szlovák anyanyelvű magyarul ejtené) eltér a palócok tájnyelvi
<br>> gyakorlatától, pl. bizonyos, hogy a magyar 'ö' hang a szlovákban 'ë'<br>> alakot ölt, így a 'kökény' nem 'kikíny', hanem 'këkíny' lenne<br>> 2. ezen sajátságok (illabialitás, a-á fonémaváltás, diftongus, ízés, stb.)
<br>> előfordulását attól függetlenül dokumentálhatjuk, hogy mely kistáj hol<br>> érintkezik az összefüggő szláv nyelvterülettel, azaz nekem túl szimplának<br>> tűnik kijelenteni, hogy az olyan szlovákos, sőt, nevezett jelenségek
<br>> többsége a palóc tájnyelvi dialektusterületen kívül, meglehetősen széles<br>> körben ismert<br>> 3. a néprajzi adalékok tanúsága szerint az északi nyelvhatárnak pont a<br>> középső része az, ahol látványosan gyengék az interetnikus kapcsolatok
<br>> magyarok és szlovákok között (legalábbis a magyar-szlovák nyelvhatár két<br>> széléhez képest)<br>><br>> Kiváncsian várom válaszodat<br>><br>> Agócs Gergely<br>>   ----- Original Message -----<br>
>   From: peter pomozi<br>>   To: <a href="mailto:lista@list.folkradio.hu">lista@list.folkradio.hu</a><br>>   Sent: Wednesday, April 05, 2006 8:45 PM<br>>   Subject: Re: [Folklista] z , zs, dzs<br>><br>>
<br>>   Latiatuc feleym, mic wogmuc... Ez a mappa 8 levelet tartalmaz, bocs,<br>> hetet, mert néhány kedves adalék csak az én címemre jött Székelyföldről,<br>> meg persze más is kaphatott rá csak személyes reflexiókat. Kérdem én,
<br>> melyik ellenséges a hét listalevélből levélből vajh, és kivel vagy mivel<br>> szemben???<br>><br>>   Irtó kiváncsi vagyok,<br>>   PP<br>><br>>   PS Én ilyen levelet elvből nem küldenék a listára, és bocsánat érte
<br>> minden gyanútlan olvasótól, de ha már Keszthelyi Imre feltette ezt a<br>> kérdést a listára, nekem is ugyanoda kell kiváncsi kérdőjelem<br>> biggyesztenem.<br>><br>><br>>   2006/4/5, <a href="mailto:keszthelyi@tilos.hu">
keszthelyi@tilos.hu</a> <<a href="mailto:keszthelyi@tilos.hu">keszthelyi@tilos.hu</a>>:<br>>     >°Kedüs feleym!<br>>     Ezek most baráti, vagy jellenséges írások?<br>>     Az 'ünnep' (üdnep) szóról: nyelvtörténeti tanulmányaim szerint('70-es
<br>>     évek) az ómagyar 'id nap' (szent nap) formából ered.<br>>     K.I.<br>>     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<br>>     Kedves Gergely,<br>>     ><br>>     > a palócok eredetére a XIX: sz. óta már annyi külön elmélet volt, de
<br>> nekem<br>>     > megmaradnak a számomra egyik legkedvesebb magyar nyelvjárás<br>> magyarjainak,<br>>     > minden nyelvváltás (nyelvcsere) nélkül. Egyébként is, a<br>> nyelvtörténetről<br>>     > nem
<br>>     > lenne jó hastáncház-vitát nyitni. A magyar nem attól jó magyar, hogy<br>>     > nyelvileg több a török benne mint a finnugor. Attól jó, ha jó, és<br>> ebből a<br>>     > szempontból indifferensek a nyelvtörténeti tények. Amelyek szerint
<br>> viszont<br>>     > a<br>>     > magyar egy törökös finnugor nyelv. Eredetében finnugor, de<br>> lexikájában,<br>>     > sőt<br>>     > alaktanában és mondattanában is sok a törökségi vonás. Tipológiailag
<br>> a<br>>     > finnugor és a török nyelvek egyébként is igen hasonlóak, ez adta az<br>> alapot<br>>     > az egészen tág urál-altáji nyelvhasonlításhoz. Bloomingtonban<br>> (Indiana<br>>     > állam) az egyetemi tanszék neve is Uralic and Altaic Languages.
<br>> Ennek a<br>>     > dolognak csak egy gyengéje van: ha a történeti összehasonlító, tehát<br>>     > tudományos módszertan mentén haladunk, akkor az urál-altaji<br>> rekonstrukció<br>>     > időben oly távoli múltba esik, hogy azt tudományosan sem
<br>> egyértelműen<br>>     > megerősíteni, sem cáfolni nem lehet.<br>>     > A nevek problémájába nem emnnék bele, egyes nyelvfejtéseid nyugodtan<br>>     > helyesek lehetnek.<br>>     ><br>>     > Visszatérve mai anyanyelvünkhöz: a palóc nyelvterület igen nagy, sok
<br>>     > alnyelvjárása van, ezért vannak eltérő nyelvi izoglosszák is, pl. a<br>>     > delabializálódás mértéke is erősen különböző, ezekre példa a kikíny,<br>> bikk<br>>     > példád. Ezek egyértelműen szláv hatással (szlovák magyarázhatok) vö.
<br>> a<br>>     > szlovákkal nem érintkező, palóccal szomszédos magyar nyelvjárásokban<br>> már<br>>     > labiális (kökény, kökíny, bükk stb.) az ejtés. Egyébként az<br>> ipoly-menti<br>>     > palócban, jelesül Ipolypásztón és környékén egyetlen rokonom sem
<br>>     > delabializált ezekben a helyzetekben, még drága jó Örzse néném se,<br>> aki a<br>>     > CSERESNYÉT hozta nekem szép kötényében, mikor még kissrác voltam.<br>>     ><br>>     ><br>>     > Baráti üdvözlettel:
<br>>     ><br>>     > Pomozi Péter<br>>     ><br>>     ><br>>     > 2006/4/4, Agócs Gergely <<a href="mailto:agocs.gergely@hagyomanyokhaza.hu">agocs.gergely@hagyomanyokhaza.hu</a>>:<br>
>     >><br>>     >>  Kedves nyelvbúvár feleim!<br>>     >><br>>     >> Tőzsér Árpád tanár úr (pozsonyi Comenius egyetem, magyar tanszék)<br>>     >> elmélete<br>>     >> szerint a palócok tájnyelvében a fonémaváltás és még sok más apróbb
<br>> jel<br>>     >> is<br>>     >> egy nyelvváltás emlékét őrzi, mi szerint ezekben a sajátosságokban<br>> a<br>>     >> kabarok<br>>     >> ótörök nyelvének emlékeit láthatjuk. Néhány példa a saját családom
<br>>     >> köréből<br>>     >> (Fülek környéke, v. Nógrád vm.):<br>>     >><br>>     >> kökény = "kikíny"<br>>     >> kelés = "kilís"<br>>     >> bükk = "bikk"
<br>>     >> enyém, tiéd, övé = "enyém, ettéd, ezövé"<br>>     >> miénk, tiétek, övék = "emmink, ettétek, ezövék"<br>>     >><br>>     >> Nem állítom ezzel, hogy az íző nyelvjárás, vagy egyes archaizmusok
<br>>     >> mind visszavezethetők lennének valamilyen ótörök nyelvemlékre, csak<br>>     >> nekem<br>>     >> most ezek jutottak eszembe.<br>>     >><br>>     >> Szerintem némely helynév, földrajzi név és családnév is
<br>> elgondolkodtató,<br>>     >> mint pl.:<br>>     >><br>>     >> Síd, Sőreg, Ajnácskő, Özörény, Gömör (mai kipcsak 'gümür' = szén),<br>>     >> Bolgárom ('malqarum' = balkárok által lakott), Galsa ('kalcsa' =
<br>> kis<br>>     >> vár,<br>>     >> erőd), Sátoros, Bolyk, Osgyán, stb.<br>>     >><br>>     >> Karancs, Ragács (ez persze, ha akarom, lehet roháč = szarvas is,<br>> bár ez<br>
>     >> egy hegy), Kalajvölgy, Sátorhegy, stb.<br>>     >><br>>     >> Demecs, Mács, Karacs, Szoó (eredetileg diftongussal "Szou", ami<br>>     >> szerintem<br>>     >> a 'su' = víz jelentést hordozza), Agócs (diftongussal Agoucs, első
<br>>     >> írásos<br>>     >> alakja Aguch, ami ugyanúgy az 'ak kuş' = fehér sas, v. fehér sólyom<br>>     >> jelentésre vezethető vissza, mint az Ákos, sőt családnévként is<br>> máig<br>>     >> előfordul az Akócs, ill. Akucs változata is), Madács (ill. Madách),
<br>> stb.<br>>     >><br>>     >> További jó bogarászást!<br>>     >><br>>     >> Agócs Gergely<br>>     >><br>>     >>  ----- Original Message -----<br>>     >> *From:* peter pomozi <
<a href="mailto:peterpomozi@gmail.com">peterpomozi@gmail.com</a>><br>>     >> *To:* <a href="mailto:lista@list.folkradio.hu">lista@list.folkradio.hu</a><br>>     >> *Sent:* Tuesday, April 04, 2006 12:38 PM
<br>>     >> *Subject:* Re: [Folklista] z , zs, dzs<br>>     >><br>>     >><br>>     >> A cseresnyében igazad van, ez majdnem azonos a szó megfelelő<br>> szlovák és<br>>     >> lengyel nyelvjárási alakjaival. A zs-zéshez nem tudok történetileg
<br>>     >> hozzászólni, de pl. Vázs megyében is van kiterjedt zs-zés, ami<br>> eddig<br>>     >> mintha<br>>     >> nem került volna szóba. Egyébként bizonyos hangtani jellenségek,<br>> hogy x
<br>>     >> hangkapcsolat pontosan hogy realizálódik egy adott nyelvterületen,<br>> nem<br>>     >> igényel feltétlen történetei magyarázatot. Vannak fonológiai<br>>     >> lehetőségek,<br>>     >> melyek egymás mellett élhetnek a jelenben is, adott nyelvterületen,
<br>> pl.<br>>     >> a<br>>     >> magyar jön~gyün, jer~gyere párok j~gy-je egyszerű fonológiai<br>> alternációs<br>>     >> lehetőség is lehet, és van aminek világos nyelvi kapcsolat a<br>
>     >> magyarázata. A<br>>     >> múlkorjában felmerült palóc dió~gyió példa is ilyen. A két példa<br>> közt az<br>>     >> a<br>>     >> különbség, hogy a palóc gyió esetében szlovák hatásra pozicionális
<br>>     >> (pozíciófüggő, konkrétan palatái si előtti) lágyulásról van szó,<br>> vö, pl.<br>>     >> palóc infinitívuszrag -nyi, a j~gy szálai viszont esetleg a<br>> magyarság<br>>     >> Magna
<br>>     >> Hungaria-beli idejéhez vezetnek. De hangsúlyozom, csak ESETLEG. Ezt<br>> a<br>>     >> nyelvészeti ötletet arra alapozom, hogy a finnugor nyelvek közül ez<br>> a<br>>     >> jelenség nem világosan másodlagos orosz hatásra csak a tatárral
<br>>     >> érintkező<br>>     >> udmurt és mari nyelvjárásokban van meg.  Azaz elképzelhető hogy<br>>     >> legkésőbb a<br>>     >> KR. sz. utáni VI-VII. századból, egy ős volga-kámai nyelvi area
<br>>     >> jelenségéről<br>>     >> van szó, melyet az ősmagyar is átvett. Ebből az okfejtésből<br>> kiderül,<br>>     >> hogy<br>>     >> egy hangtani jelenség lehet történeti távlatú, de lehet egyszerű
<br>>     >> fonológiai<br>>     >> alternatívák megvalósulása is a jelenben. A zs-vel nem biztos, hogy<br>> az<br>>     >> ősmagyarig lehet ásni.<br>>     >><br>>     >> Üdvözlettel:
<br>>     >><br>>     >> Pomozi Péter<br>>     >><br>>     >><br>>     >><br>>     >><br>>     >> 2006/4/4, Nagy Gábor < <a href="mailto:hogyakutyam@freemail.hu">
hogyakutyam@freemail.hu</a>>:<br>>     >> ><br>>     >> > Keves Nyelvművelő Barátaim!<br>>     >> > Nálunk, Abaúj-Zemplénben a csizmát csizsmának, a a cseresznyét<br>>     >> > cseresnyének, a tarisznyát meg tarisnyának mondják. nekem ez
<br>>     >> > szlávosan hangzik. A küzsdelmet viszont nem érzem szlávosnak.<br>>     >> > Nekem is van egy kérdésem:<br>>     >> > Nálunk az ünnepet üdnepnek mondják. Vajon ez utalhat a szó
<br>>     >> > eredetére?<br>>     >> > Üdv:<br>>     >> > Gábrusz<br>>     >> ><br>>     >> > Pávai István < <a href="mailto:pavai@chello.hu">pavai@chello.hu
</a>> írta:<br>>     >> ><br>>     >> > > Sőt a Székelyföldön is van küZSdelem. (Ott mi nincs?)<br>>     >> > > Pávai István<br>>     >> > ><br>>     >> > > -----Eredeti üzenet-----
<br>>     >> > > Feladó: <a href="mailto:lista-bounces@list.folkradio.hu">lista-bounces@list.folkradio.hu</a><br>>     >> > > [mailto:<a href="mailto:lista-bounces@list.folkradio.hu">lista-bounces@list.folkradio.hu
</a>] Meghatalmazó Farkas<br>> Endre<br>>     >> > > Küldve: 2006. március 29. 12:30<br>>     >> > > Címzett: <a href="mailto:lista@list.folkradio.hu">lista@list.folkradio.hu</a><br>>     >> > > Tárgy: [Folklista] z, , zs, dzs
<br>>     >> > ><br>>     >> > > Sziasztok!<br>>     >> > ><br>>     >> > > Felfigyeltem a kazah-kazak-mazsar-madzsar.... témára.<br>>     >> > ><br>
>     >> > > Pávai István kérdésére én is kíváncsian várom a választ a tőlem<br>>     >> > okosabbaktól<br>>     >> > > (a moldvai "dzsermek", "Adzsud"...kapcsán).
<br>>     >> > ><br>>     >> > > Friss tapasztalatom pl., hogy a "Küzdelem", "küzdés"<br>>     >> > > helyett "küzsdelem", "küzsdés" teljesen tudatosan hangzik el
<br>> (tehát<br>>     >> > nem<br>>     >> > > tévesztésből). Ez Tázló-menti tapasztalat, kíváncsi vagyok a<br>>     >> > magyarázatára,<br>>     >> > > illetve a jelenség elterjedésére.
<br>>     >> > ><br>>     >> > > Üdv Bákóból!<br>>     >> > ><br>>     >> > > endre<br>>     >> > ><br>>     >> > > ---------------------------------
<br>>     >> > > Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!<br>>     >> > > <a href="http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html">http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
</a><br>>     >> > ><br>>     >> ><br>>     >> ><br>>     >> > ---------------------------------<br>>     >> > Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
<br>>     >> > <a href="http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html">http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html</a><br>>     >> ><br>>     >><br>>     >>  ------------------------------
<br>>     >><br>>     >> ---------------------------------<br>>     >><br>>     >> Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!<br>>     >> <a href="http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html">
http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html</a><br>>     >><br>>     >><br>>     >> ---------------------------------<br>>     >> Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
<br>>     >> <a href="http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html">http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html</a><br>>     >><br>>     >><br>>     >><br>>     > ---------------------------------
<br>>     > Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!<br>>     > <a href="http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html">http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html</a><br>
>     ><br>><br>><br>>     ---------------------------------<br>>     Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!<br>>     <a href="http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html">
http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html</a><br>><br>><br>><br>><br>><br>> ------------------------------------------------------------------------------<br>><br>><br>>   ---------------------------------
<br>>   Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!<br>>   <a href="http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html">http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html</a><br>> ---------------------------------
<br>> Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!<br>> <a href="http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html">http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html</a><br>><br><br><br><br>
<br>---------------------------------<br>Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!<br><a href="http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html">http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
</a><br><br><br></blockquote></div><br>