<div>Latiatuc feleym, mic wogmuc... Ez a mappa 8 levelet tartalmaz, bocs, hetet, mert néhány kedves adalék csak az én címemre jött Székelyföldről, meg persze más is kaphatott rá csak személyes reflexiókat. Kérdem én, melyik ellenséges a hét listalevélből levélből vajh, és kivel vagy mivel szemben??? 
</div>
<div> </div>
<div>Irtó kiváncsi vagyok,</div>
<div>PP</div>
<div> </div>
<div>PS Én ilyen levelet elvből nem küldenék a listára, és bocsánat érte minden gyanútlan olvasótól, de ha már Keszthelyi Imre feltette ezt a kérdést a listára, nekem is ugyanoda kell kiváncsi kérdőjelem biggyesztenem.  
<br><br> </div>
<div><span class="gmail_quote">2006/4/5, <a href="mailto:keszthelyi@tilos.hu">keszthelyi@tilos.hu</a> <<a href="mailto:keszthelyi@tilos.hu">keszthelyi@tilos.hu</a>>:</span>
<blockquote class="gmail_quote" style="PADDING-LEFT: 1ex; MARGIN: 0px 0px 0px 0.8ex; BORDER-LEFT: #ccc 1px solid">>°Kedüs feleym!<br>Ezek most baráti, vagy jellenséges írások?<br>Az 'ünnep' (üdnep) szóról: nyelvtörténeti tanulmányaim szerint('70-es
<br>évek) az ómagyar 'id nap' (szent nap) formából ered.<br>K.I.<br>^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<br>Kedves Gergely,<br>><br>> a palócok eredetére a XIX: sz. óta már annyi külön elmélet volt, de nekem
<br>> megmaradnak a számomra egyik legkedvesebb magyar nyelvjárás magyarjainak,<br>> minden nyelvváltás (nyelvcsere) nélkül. Egyébként is, a nyelvtörténetről<br>> nem<br>> lenne jó hastáncház-vitát nyitni. A magyar nem attól jó magyar, hogy
<br>> nyelvileg több a török benne mint a finnugor. Attól jó, ha jó, és ebből a<br>> szempontból indifferensek a nyelvtörténeti tények. Amelyek szerint viszont<br>> a<br>> magyar egy törökös finnugor nyelv. Eredetében finnugor, de lexikájában,
<br>> sőt<br>> alaktanában és mondattanában is sok a törökségi vonás. Tipológiailag a<br>> finnugor és a török nyelvek egyébként is igen hasonlóak, ez adta az alapot<br>> az egészen tág urál-altáji nyelvhasonlításhoz. Bloomingtonban (Indiana
<br>> állam) az egyetemi tanszék neve is Uralic and Altaic Languages. Ennek a<br>> dolognak csak egy gyengéje van: ha a történeti összehasonlító, tehát<br>> tudományos módszertan mentén haladunk, akkor az urál-altaji rekonstrukció
<br>> időben oly távoli múltba esik, hogy azt tudományosan sem egyértelműen<br>> megerősíteni, sem cáfolni nem lehet.<br>> A nevek problémájába nem emnnék bele, egyes nyelvfejtéseid nyugodtan<br>> helyesek lehetnek.
<br>><br>> Visszatérve mai anyanyelvünkhöz: a palóc nyelvterület igen nagy, sok<br>> alnyelvjárása van, ezért vannak eltérő nyelvi izoglosszák is, pl. a<br>> delabializálódás mértéke is erősen különböző, ezekre példa a kikíny, bikk
<br>> példád. Ezek egyértelműen szláv hatással (szlovák magyarázhatok) vö. a<br>> szlovákkal nem érintkező, palóccal szomszédos magyar nyelvjárásokban már<br>> labiális (kökény, kökíny, bükk stb.) az ejtés. Egyébként az ipoly-menti
<br>> palócban, jelesül Ipolypásztón és környékén egyetlen rokonom sem<br>> delabializált ezekben a helyzetekben, még drága jó Örzse néném se, aki a<br>> CSERESNYÉT hozta nekem szép kötényében, mikor még kissrác voltam.
<br>><br>><br>> Baráti üdvözlettel:<br>><br>> Pomozi Péter<br>><br>><br>> 2006/4/4, Agócs Gergely <<a href="mailto:agocs.gergely@hagyomanyokhaza.hu">agocs.gergely@hagyomanyokhaza.hu</a>>:<br>
>><br>>>  Kedves nyelvbúvár feleim!<br>>><br>>> Tőzsér Árpád tanár úr (pozsonyi Comenius egyetem, magyar tanszék)<br>>> elmélete<br>>> szerint a palócok tájnyelvében a fonémaváltás és még sok más apróbb jel
<br>>> is<br>>> egy nyelvváltás emlékét őrzi, mi szerint ezekben a sajátosságokban a<br>>> kabarok<br>>> ótörök nyelvének emlékeit láthatjuk. Néhány példa a saját családom<br>>> köréből<br>>> (Fülek környéke, v. Nógrád vm.):
<br>>><br>>> kökény = "kikíny"<br>>> kelés = "kilís"<br>>> bükk = "bikk"<br>>> enyém, tiéd, övé = "enyém, ettéd, ezövé"<br>>> miénk, tiétek, övék = "emmink, ettétek, ezövék"
<br>>><br>>> Nem állítom ezzel, hogy az íző nyelvjárás, vagy egyes archaizmusok<br>>> mind visszavezethetők lennének valamilyen ótörök nyelvemlékre, csak<br>>> nekem<br>>> most ezek jutottak eszembe.
<br>>><br>>> Szerintem némely helynév, földrajzi név és családnév is elgondolkodtató,<br>>> mint pl.:<br>>><br>>> Síd, Sőreg, Ajnácskő, Özörény, Gömör (mai kipcsak 'gümür' = szén),<br>>> Bolgárom ('malqarum' = balkárok által lakott), Galsa ('kalcsa' = kis
<br>>> vár,<br>>> erőd), Sátoros, Bolyk, Osgyán, stb.<br>>><br>>> Karancs, Ragács (ez persze, ha akarom, lehet roháč = szarvas is, bár ez<br>>> egy hegy), Kalajvölgy, Sátorhegy, stb.<br>>>
<br>>> Demecs, Mács, Karacs, Szoó (eredetileg diftongussal "Szou", ami<br>>> szerintem<br>>> a 'su' = víz jelentést hordozza), Agócs (diftongussal Agoucs, első<br>>> írásos<br>>> alakja Aguch, ami ugyanúgy az 'ak kuş' = fehér sas, v. fehér sólyom
<br>>> jelentésre vezethető vissza, mint az Ákos, sőt családnévként is máig<br>>> előfordul az Akócs, ill. Akucs változata is), Madács (ill. Madách), stb.<br>>><br>>> További jó bogarászást!<br>>>
<br>>> Agócs Gergely<br>>><br>>>  ----- Original Message -----<br>>> *From:* peter pomozi <<a href="mailto:peterpomozi@gmail.com">peterpomozi@gmail.com</a>><br>>> *To:* <a href="mailto:lista@list.folkradio.hu">
lista@list.folkradio.hu</a><br>>> *Sent:* Tuesday, April 04, 2006 12:38 PM<br>>> *Subject:* Re: [Folklista] z , zs, dzs<br>>><br>>><br>>> A cseresnyében igazad van, ez majdnem azonos a szó megfelelő szlovák és
<br>>> lengyel nyelvjárási alakjaival. A zs-zéshez nem tudok történetileg<br>>> hozzászólni, de pl. Vázs megyében is van kiterjedt zs-zés, ami eddig<br>>> mintha<br>>> nem került volna szóba. Egyébként bizonyos hangtani jellenségek, hogy x
<br>>> hangkapcsolat pontosan hogy realizálódik egy adott nyelvterületen, nem<br>>> igényel feltétlen történetei magyarázatot. Vannak fonológiai<br>>> lehetőségek,<br>>> melyek egymás mellett élhetnek a jelenben is, adott nyelvterületen, pl.
<br>>> a<br>>> magyar jön~gyün, jer~gyere párok j~gy-je egyszerű fonológiai alternációs<br>>> lehetőség is lehet, és van aminek világos nyelvi kapcsolat a<br>>> magyarázata. A<br>>> múlkorjában felmerült palóc dió~gyió példa is ilyen. A két példa közt az
<br>>> a<br>>> különbség, hogy a palóc gyió esetében szlovák hatásra pozicionális<br>>> (pozíciófüggő, konkrétan palatái si előtti) lágyulásról van szó, vö, pl.<br>>> palóc infinitívuszrag -nyi, a j~gy szálai viszont esetleg a magyarság
<br>>> Magna<br>>> Hungaria-beli idejéhez vezetnek. De hangsúlyozom, csak ESETLEG. Ezt a<br>>> nyelvészeti ötletet arra alapozom, hogy a finnugor nyelvek közül ez a<br>>> jelenség nem világosan másodlagos orosz hatásra csak a tatárral
<br>>> érintkező<br>>> udmurt és mari nyelvjárásokban van meg.  Azaz elképzelhető hogy<br>>> legkésőbb a<br>>> KR. sz. utáni VI-VII. századból, egy ős volga-kámai nyelvi area<br>>> jelenségéről
<br>>> van szó, melyet az ősmagyar is átvett. Ebből az okfejtésből kiderül,<br>>> hogy<br>>> egy hangtani jelenség lehet történeti távlatú, de lehet egyszerű<br>>> fonológiai<br>>> alternatívák megvalósulása is a jelenben. A zs-vel nem biztos, hogy az
<br>>> ősmagyarig lehet ásni.<br>>><br>>> Üdvözlettel:<br>>><br>>> Pomozi Péter<br>>><br>>><br>>><br>>><br>>> 2006/4/4, Nagy Gábor <<a href="mailto:hogyakutyam@freemail.hu">
hogyakutyam@freemail.hu</a>>:<br>>> ><br>>> > Keves Nyelvművelő Barátaim!<br>>> > Nálunk, Abaúj-Zemplénben a csizmát csizsmának, a a cseresznyét<br>>> > cseresnyének, a tarisznyát meg tarisnyának mondják. nekem ez
<br>>> > szlávosan hangzik. A küzsdelmet viszont nem érzem szlávosnak.<br>>> > Nekem is van egy kérdésem:<br>>> > Nálunk az ünnepet üdnepnek mondják. Vajon ez utalhat a szó<br>>> > eredetére?
<br>>> > Üdv:<br>>> > Gábrusz<br>>> ><br>>> > Pávai István < <a href="mailto:pavai@chello.hu">pavai@chello.hu</a>> írta:<br>>> ><br>>> > > Sőt a Székelyföldön is van küZSdelem. (Ott mi nincs?)
<br>>> > > Pávai István<br>>> > ><br>>> > > -----Eredeti üzenet-----<br>>> > > Feladó: <a href="mailto:lista-bounces@list.folkradio.hu">lista-bounces@list.folkradio.hu</a><br>
>> > > [mailto:<a href="mailto:lista-bounces@list.folkradio.hu">lista-bounces@list.folkradio.hu</a>] Meghatalmazó Farkas Endre<br>>> > > Küldve: 2006. március 29. 12:30<br>>> > > Címzett: 
<a href="mailto:lista@list.folkradio.hu">lista@list.folkradio.hu</a><br>>> > > Tárgy: [Folklista] z, , zs, dzs<br>>> > ><br>>> > > Sziasztok!<br>>> > ><br>>> > > Felfigyeltem a kazah-kazak-mazsar-madzsar.... témára.
<br>>> > ><br>>> > > Pávai István kérdésére én is kíváncsian várom a választ a tőlem<br>>> > okosabbaktól<br>>> > > (a moldvai "dzsermek", "Adzsud"...kapcsán).
<br>>> > ><br>>> > > Friss tapasztalatom pl., hogy a "Küzdelem", "küzdés"<br>>> > > helyett "küzsdelem", "küzsdés" teljesen tudatosan hangzik el (tehát
<br>>> > nem<br>>> > > tévesztésből). Ez Tázló-menti tapasztalat, kíváncsi vagyok a<br>>> > magyarázatára,<br>>> > > illetve a jelenség elterjedésére.<br>>> > ><br>>> > > Üdv Bákóból!
<br>>> > ><br>>> > > endre<br>>> > ><br>>> > > ---------------------------------<br>>> > > Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!<br>>> > > 
<a href="http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html">http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html</a><br>>> > ><br>>> ><br>>> ><br>>> > ---------------------------------
<br>>> > Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!<br>>> > <a href="http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html">http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html</a><br>
>> ><br>>><br>>>  ------------------------------<br>>><br>>> ---------------------------------<br>>><br>>> Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!<br>>> 
<a href="http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html">http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html</a><br>>><br>>><br>>> ---------------------------------<br>>> Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
<br>>> <a href="http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html">http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html</a><br>>><br>>><br>>><br>> ---------------------------------<br>> Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
<br>> <a href="http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html">http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html</a><br>><br><br><br>---------------------------------<br>Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt adód 1 százalékával!
<br><a href="http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html">http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html</a><br></blockquote></div><br>