<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML dir=ltr><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2">
<META content="MSHTML 6.00.2800.1276" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV align=justify><SPAN class=632214119-04122003><FONT face=Gulim 
size=2><STRONG>Pávai I.: <FONT color=#000080>>>OK, Péter, azt hiszem, hogy 
hasznos volt a részletes összefoglalásod a lista 
számára.<<</FONT></STRONG></FONT></SPAN></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Gulim size=2><SPAN 
class=632214119-04122003><STRONG></STRONG></SPAN></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><SPAN class=632214119-04122003><FONT face=Gulim 
size=2><STRONG>Mivel mástól ezidáig nem érkezett visszajelzés, ezért nem 
tudom.</STRONG></FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><FONT size=2><FONT face=Gulim size=2><SPAN 
class=632214119-04122003><STRONG></STRONG></SPAN></FONT></FONT> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><FONT size=2><FONT face=Gulim><STRONG><FONT 
color=#000080><SPAN class=632214119-04122003>>>Én </SPAN><SPAN 
class=632214119-04122003>nem mondtam, hogy annak alapján ítélkezem, "hogy 
egyetlenegy ember egy bizonyos munkájában egy régi korban hogy tüntet fel egy 
helynevet", pontosan azért soroltam föl (vagy fel) több más 
érvet...<<</SPAN></FONT></STRONG></FONT></FONT></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><FONT size=2><FONT face=Gulim size=2><SPAN 
class=632214119-04122003><STRONG></STRONG></SPAN></FONT></FONT> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><FONT face=Gulim size=2><SPAN 
class=632214119-04122003><STRONG>És én ezért írtam, hogy _általánosságban_ 
szeretném erre felhívni a figyelmet - hiszen tudom, hogy te, mint tudósember a 
fenti hibát nem követnéd el-, hogy mások is tisztában legyenek vele, hogy mi 
határozza, alapozza meg a tudományos hitelességet (: a mintavétel maga, hogy ez 
megfeleljen bizonyos kritériumoknak).</STRONG></SPAN></FONT></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><FONT size=2><FONT face=Gulim size=2><SPAN 
class=632214119-04122003><STRONG></STRONG></SPAN></FONT></FONT> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><FONT face=Gulim color=#000080 size=2><SPAN 
class=632214119-04122003><STRONG>>>...hivatkoztam egy olyan névre, aki 
szerintem nem "egyetlenegy ember" a sok közül, hanem egy olyan 
valaki...<<</STRONG></SPAN></FONT></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><FONT size=2><FONT face=Gulim size=2><SPAN 
class=632214119-04122003><STRONG></STRONG></SPAN></FONT></FONT> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><FONT face=Gulim size=2><SPAN 
class=632214119-04122003><STRONG>Valóban, tudományos bizonyítékként nem csak 
kvantitatív, hanem kvalitatív érvek is szolgálhatnak, a dolog jellege határozza 
meg, hogy mikor éppen melyik bizonyítási eljárásnak van 
létjogosultsága.</STRONG></SPAN></FONT></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><FONT size=2><FONT face=Gulim size=2><SPAN 
class=632214119-04122003><STRONG></STRONG></SPAN></FONT></FONT> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><FONT face=Gulim color=#000080 size=2><SPAN 
class=632214119-04122003><STRONG>>>...ő vagy Orbán Balázs inkább 
tekinthető a téma szakértőjének, mint a gyimesieket Magyarországra való 
utaztatás céljából fölkereső, az egzotikumokat, egzotikus kifejezéseket 
kereső jószándékú érdeklődő.<<</STRONG></SPAN></FONT></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><FONT size=2><FONT face=Gulim size=2><SPAN 
class=632214119-04122003><STRONG></STRONG></SPAN></FONT></FONT> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><FONT face=Gulim size=2><SPAN 
class=632214119-04122003><STRONG>Szerintem nem hiba (tudom, hogy te sem ezt 
állítod), hogy valakinek a nyelvérzéke a "Setétpatak" formát tartja szebbnek és 
elfogadhatóbbnak; a közösségi nyelvérzék alakulására vonatkozólag 
leírtam dolgokat az előző levelemben. Most még csak annyit ismételnék meg a 
nyomaték kedvéért korábbról, hogy ennek kialakulásában nálunk, "táncházasoknál" 
az Erdély iránti egzotikum (keresése / érzése) is közrejátszik; erre utal a 
"Setétpatak" forma; ez nem bűn, nem ítélhető el, mert természetes jelenség; 
viszont volt olyan is, hogy egy kalotaszegi népdalt én a székely (moldvai és 
gyimesi) nyelvjárásra jellemző "es"-sel hallottam énekelni "is" 
helyett...(Valószínűleg túlságosan meg akart felelni a "népiesség", az 
"egzotikum" elvárásának a hölgy, és ezt a maga hiányos tudásából igyekezett 
megvalósítani...) </STRONG></SPAN></FONT></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><FONT size=2><FONT face=Gulim size=2><SPAN 
class=632214119-04122003><STRONG></STRONG></SPAN></FONT></FONT> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><FONT face=Gulim size=2><SPAN 
class=632214119-04122003><STRONG>A témához kapcsolódik még, amit már szintén 
említettem, hogy Cili internetes keresésének eredményei azt mutatják, hogy 
ingadozás van a Setétpatak / Sötétpatak / Setétpataka formák használatában a 
(magyarországi? köznyelvi?) nyelvhasználatban; ezt is figyelembe kell vennünk, 
amikor erről a témáról gondolkozunk / cserélünk 
eszmét.</STRONG></SPAN></FONT></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><FONT size=2><FONT face=Gulim size=2><SPAN 
class=632214119-04122003><STRONG></STRONG></SPAN></FONT></FONT> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=632214119-04122003></SPAN><SPAN 
class=632214119-04122003><FONT face=Gulim color=#000080 size=2><STRONG>>>A 
helynevek szabványosságának (egyediségének) okait, értelmét egyik előző 
levelemben leírtam. Emiatt az egyediség miatt nem lehet 
összehasonlítani Sötétpatakot a vörös-veres, vödör-veder esetével, amelyek 
közül mindkettő helyes. Amint a személyeknek van egy szabványos egyedi 
nevük, úgy a helységneveknek is. Ez a szabványosság nem tűr meg alternatív 
elnevezéseket egy bizonyos nyelvi környezetben, de ez nem jelenti azt, hogy 
adott esetben ne lehetne a tájnyelvi formát használni. Csak nem mindegy, hogy 
milyen esetben. Pl. egy CD-borító szövegében én Sötétpatakot írnék, s zárójelben 
megjegyezném, hogy a helybeliek Setétpataknak ejtik (ha valóban úgy 
ejtenék).<<</STRONG></FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><FONT face=Gulim size=2><SPAN 
class=632214119-04122003><STRONG></STRONG></SPAN></FONT> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=632214119-04122003><FONT face=Gulim 
size=2><STRONG>Ezek szerint nem úgy ejtik. Ha valóban arról az ajakkerekítés 
nélküli hangról van szó, amiről az előző leveleinkben szó van (amit nem 
tudhatok, hiszen nem ismerem annyira a gyimesi nyelvjárást), akkor 
minden más érvtől eltekintve is indokoltabb a Sötétpatak forma, hiszen ez 
áll a legközelebb a valódi kiejtéshez. (Itt jegyzem meg a többség kedvéért, mert 
nem tudom, hogy ez a rész félreérthető volt-e: az csak egy dolog, hogy ez a 
székely hang a románoknál _is_ megvan, attól még nem biztos, hogy tőlük "vették 
át" a székelyek / csángók, vagy hogy ez a tény lett volna hatással ennek a 
hangnak a nyelvjárásban való megjelenésére.)</STRONG></FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><FONT face=Gulim size=2><SPAN 
class=632214119-04122003><STRONG></STRONG></SPAN></FONT> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=632214119-04122003><FONT face=Gulim 
color=#000080 size=2><STRONG>>>Egy adatbázisban nagy zűrzavar keletkezhet 
a sokféle névből, a keresőnek tudnia kell mindenik formát, mert hol ez, hol az 
szerepel.<<</STRONG></FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><FONT face=Gulim size=2><SPAN 
class=632214119-04122003><STRONG></STRONG></SPAN></FONT> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=632214119-04122003><FONT face=Gulim 
size=2><STRONG>Ezért van szükség a szabványosításra, sőt nagyobb szintre 
elvonatkoztatva pl. a standardizált 
köznyelvre...</STRONG></FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><FONT face=Gulim size=2><SPAN 
class=632214119-04122003><STRONG></STRONG></SPAN></FONT> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=632214119-04122003><FONT face=Gulim 
color=#000080 size=2><STRONG>>>A másik probléma az, hogy az erdélyi 
falusiak a városiakat mindenképpen "hozzáértőknek" gondolják, különösen elméleti 
tekintetben, hiszen a muzsikálásban tudják, hogy mi a valós helyzet. Így 
természetes, hogy mindenfélét eltanulnak a városi táncházasoktól, pl. azt, hogy 
ez meg ez a dallam a "rókatánc", pedig ennek ők másként mondják. De olyan 
esetekről is tudok, hogy erdélyi kontrások olyan akkordokat tanultak el a 
magyarországiaktól, amilyeneket ők korábban nem 
használtak.<<</STRONG></FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><FONT face=Gulim size=2><SPAN 
class=632214119-04122003><STRONG></STRONG></SPAN></FONT> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=632214119-04122003><FONT face=Gulim 
size=2><STRONG>Ez egy oda-vissza jelenség, egy működő dolog, ez ellen tenni kell 
valamit, ill. a gyűjtőnek ezzel számolnia kell, és stratégiával kell 
rendelkeznie (erdélyiesen: kell rendelkezzen... :) ) ennek a jelenségnek a 
kezelésére. Vagyis, hogy a gyűjtő számára a falusi változatok, adatok, 
kulturális termékek a mérvadóak, és azért megy oda, hogy ezeket 
összegyűjtse, ugyanakkor a falusiakban természetes törekvés van arra, hogy a 
"városi urak" igényeit kielégítsék, ezért próbálnak valami városiasat, 
urasat produkálni, vagy a sajátjukat így előadni, a gyűjtő viszont pont nem erre 
kíváncsi. Erről írtál István, te is, több példán is bemutatva ezt. Szakértelem 
és felkészültség kell ahhoz is már, hogy a gyűjtő egyáltalán észrevegye ezt a 
jelenséget. Például én az egyik zalai hangszeres gyűjtésen (a kb. 
négyből...) ezt a törekvést úgy figyeltem meg, hogy a várföldi prímás 
mind csak magyarnótákat, kuplékat, foxokat, stb. játszott, és csak rákérdezésre 
népdalt; de ez a rákérdezés - talán a gyűjtők szakbarbárságának köszönhetően, 
mert azt hihették, hogy ha nem avatkoznak bele, az hű képet fog majd 
nyújtani a zalai hangszeres zenei gyakorlatról - többnyire 
elmaradt. Azóta a prímás meghalt, és mi itt állunk egy tőlük szinte egyedüli, de 
majdhogynem értéktelen, használhatatlan gyűjtéssel... :( Én pedig egyszerűen nem 
hiszem, hogy az akkor gyűjtött anyag lenne a zalai népi hangszerhasználat 
keresztmetszete (bármennyire is korán polgárosodott terület ez a 
vidék)...!</STRONG></FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><FONT face=Gulim size=2><SPAN 
class=632214119-04122003><STRONG></STRONG></SPAN></FONT> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=632214119-04122003><FONT face=Gulim 
size=2><STRONG>Ha már szóba került a várföldi prímás: ő akkor azzal védekezett 
az ilyen jellegű kérések elől, hogy "Ezek nem rádiós nóták, hanem népi 
hagyomány." Erre a gyűjtők válasza az volt, hogy "Nem baj, jó lesz az 
nekünk!" A következő gyűjtésen viszont, amikor már én is ott voltam, Emil 
már rájött, hogy nekünk népi dallamok kellenek, ezekre vagyunk kíváncsiak, és 
mivel előre tudta, hogy megyünk, ezért valószínűleg készült, gyakorolt is. 
Ezért ő, mint zalai adatközlő, eljátszotta akkor nekem Gulyás: Széki 
táncok-át...! :))</STRONG></FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><FONT face=Gulim size=2><SPAN 
class=632214119-04122003><STRONG></STRONG></SPAN></FONT> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=632214119-04122003><FONT face=Gulim 
color=#000080 size=2><STRONG>>>Mert én nem azt 
 mondtam Sötétpatak esetében sem, hogy a gyimesiek kiejtését javítsuk 
ki, hanem azt, hogy a saját köznyelvünket ne tájnyelvesítsük mesterkélt 
módon...<<</STRONG></FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><FONT face=Gulim size=2><SPAN 
class=632214119-04122003><STRONG></STRONG></SPAN></FONT> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=632214119-04122003><FONT face=Gulim 
size=2><STRONG>Itt van a hangsúly, hogy igenis tájnevesítsünk, 
tájnevesíthetünk, de ne mesterkélt, vagyis nem hozzáértő módon, 
félinformációkból, tudatlanságból eredően!</STRONG></FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><FONT size=2><SPAN class=632214119-04122003><FONT 
face=Gulim size=2><STRONG></STRONG></FONT></SPAN></FONT> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=632214119-04122003><FONT face=Gulim 
size=2><STRONG>"Petykó" :)</STRONG></FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><FONT size=2><FONT face=Gulim color=#000080 
size=2><SPAN 
class=718521020-05112003><STRONG></STRONG></SPAN></FONT></FONT> </DIV></BODY></HTML>