<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML dir=ltr><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2">
<META content="MSHTML 6.00.2800.1276" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV align=justify><SPAN class=718521020-05112003><SPAN 
class=718521020-05112003><FONT face=Arial color=#008000 size=2>P.I. 
>>Írásodból úgy tűnik sajnálod, hogy nincs nyelvművelés a magyar 
felsőoktatásban. Miért kellene nyelvművelés, ha a tájnyelvekkel úgyis minden 
megoldható. Vagy mégsem oldható minden meg? 
:)<<</FONT></SPAN></SPAN></DIV>
<DIV align=justify><SPAN class=718521020-05112003><SPAN 
class=718521020-05112003><FONT face=Arial 
size=2></FONT></SPAN></SPAN> </DIV>
<DIV align=justify><SPAN class=718521020-05112003><SPAN 
class=718521020-05112003><FONT face=Arial color=#000080 size=2>Nem is arra 
vonatkozott a kijelentésem, hogy nyelvművelés maga, mint tevékenység nincs a 
felsőoktatásban, hanem hogy az alkalmazott nyelvészeti tanulmányokon belül külön 
nincs oktatva annak egyik ága, a nyelvművelés, nem fordítanak rá elég figyelmet, 
vagyis magáról a nyelvművelésről, mint tudományágról nem tanulnak a hallgatók. 
</FONT></SPAN></SPAN></DIV>
<DIV align=justify><SPAN class=718521020-05112003><SPAN 
class=718521020-05112003><FONT face=Arial color=#000080 
size=2></FONT></SPAN></SPAN> </DIV>
<DIV align=justify><SPAN class=718521020-05112003><SPAN 
class=718521020-05112003><FONT face=Arial color=#000080 size=2>Az a tendencia, 
hogy a tájnyelvi jellegzetességek egyre inkább regionális köznyelvi 
jellegzetességekké tompulnak, puhulnak, finomulnak. Illetve azt is elmondhatjuk, 
hogy a nyelvjárások szerepét (a hagyományos paraszti életforma megszűnésével) 
fokozatosan a regionális köznyelvek veszik át; tehát az emberek többsége (a 
főiskolai / egyetemi hallgató meg pláne) nem használja már a hagyományos 
értelembe vett tiszta nyelvjárásokat, tehát a kérdésedre válaszolva a 
tájnyelvekkel (már) egyáltalán nem oldható meg 
minden. </FONT></SPAN></SPAN></DIV>
<DIV align=justify><SPAN class=718521020-05112003><SPAN 
class=718521020-05112003><FONT face=Arial color=#000080 size=2>[Nem értem 
pontosan, mire gondolsz, talán arra, hogy a "nyelvművelést", 
nyelvújítást kiki a maga nyelvjárásából (ami nincs...) oldja meg...? ...és 
ez biztosítaná a magyar nyelv további színes voltát, változatosságát, stb. 
...?]</FONT></SPAN></SPAN></DIV>
<DIV align=justify><SPAN class=718521020-05112003><FONT face=Arial 
size=2></FONT></SPAN> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=718521020-05112003><FONT face=Arial 
color=#008000 size=2>>>Az alábbiakban tehát felsorolok, az előző 
leveleimben írtak mellett néhány további okot, ami miatt én a Sötétpatak 
formát használom:</FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=718521020-05112003><FONT face=Arial 
color=#008000 size=2></FONT></SPAN> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=718521020-05112003><FONT face=Arial 
color=#008000 size=2>mert Orbán Balázs a Székelyföld leírása című 6 kötetes 
monumentális művében (<SPAN 
style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: HU; mso-fareast-language: HU; mso-bidi-language: AR-SA">1868–1873</SPAN>) is 
ezt használja;<<</FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=718521020-05112003><FONT face=Arial 
size=2></FONT></SPAN> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=718521020-05112003><FONT face=Arial 
color=#000080 size=2>Nem akarok minden egyes érvedre egyenként kitérni, ezek 
végülis elfogadhatóak, de itt muszáj - inkább általánosságban - arra utalnom, 
hogy az, hogy egyetlenegy ember egy bizonyos munkájában egy régi korban hogy 
tüntet fel egy helynevet, az még nem lehet mindent elsöprő érv (főleg, ha 
történetesen ez az egyetlen hivatkozott mű korábbi időben látott volna 
napvilágot, mint ahogy az egységes magyar irodalmi nyelv kialakult), hanem több 
korabeli munkában szereplő adatokat kell összegezni, és amelyik "kvantitatíve" 
győz, azt lehet talán (az adott korban) sztenderdizáltnak, konvencionálisnak 
tekinteni.</FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=718521020-05112003><FONT face=Arial 
color=#000080 size=2></FONT></SPAN> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><FONT face=Arial color=#000080 size=2><SPAN 
class=718521020-05112003>Ami viszont mindenek fölött álló, (számomra is :) ) 
abszolút elfogadható érved, az az, hogy maguk a helyiek hogy használják az 
illető helynevüket. Erről szólnak ezek a soraid:</SPAN></FONT></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><FONT face=Arial size=2><SPAN 
class=718521020-05112003></SPAN></FONT> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=718521020-05112003><FONT 
color=#008000><FONT face=Arial><FONT size=2><SPAN 
class=718521020-05112003>>>Én nem mondtam, hogy az Akadémia döntött arról, 
hogy SÖTÉTPATAK a helyes forma. </SPAN><SPAN class=718521020-05112003>Más 
összefüggésben hivatkoztam rá, a szabályozott köznyelv kialakítása tekintetében. 
</SPAN><SPAN class=718521020-05112003>A helységneveket általában a mindenkori 
közigazgatási hatóság 
szabványosítja...>></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><FONT face=Arial color=#008000 size=2><SPAN 
class=718521020-05112003><SPAN 
class=718521020-05112003></SPAN></SPAN></FONT> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=718521020-05112003><SPAN 
class=718521020-05112003></SPAN></SPAN><SPAN class=718521020-05112003><SPAN 
class=718521020-05112003><FONT face=Arial color=#008000 size=2>>>...mert a 
gyimesközéploki helyi önkormányzat magyarul ezt 
használja...<<</FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=718521020-05112003><FONT face=Arial 
color=#008000 size=2></FONT></SPAN> </DIV></SPAN>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=718521020-05112003><FONT face=Arial 
color=#008000 size=2>>>...mert Antal Imre, gyimesközéploki születésű 
helytörténész ezt használja a Gyimesi krónika című könyvében 
(1992)...<<</FONT></SPAN><SPAN class=718521020-05112003></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=718521020-05112003><FONT face=Arial 
color=#008000 size=2></FONT></SPAN> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=718521020-05112003><FONT face=Arial 
color=#008000 size=2>>>...mert amikor még létezett Romániában a Magyar 
Autonóm Tartomány (1953-1968), akkor magyar nyelven hivatalosan ezt 
használták...<<</FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><FONT face=Arial><FONT size=2><SPAN 
class=718521020-05112003></SPAN><SPAN 
class=718521020-05112003></SPAN></FONT></FONT> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=718521020-05112003><FONT face=Arial 
color=#000080 size=2>További érvek, más vonatkozásban:</FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=718521020-05112003><FONT face=Arial 
size=2></FONT> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=718521020-05112003><FONT face=Arial 
color=#008000 size=2>>>mert a gyimesi és csíki nyelvjárásban a helységnév 
első magánhangzója nem a köznyelvi <EM>e</EM> hangzónak felel meg, hanem az 
<EM>ö</EM>-nek egy olyan sajátos ejtése, ahol az ajkakat nem csücsörítik 
annyira, mint a köznyelvben, ezért a másvidékiek (főleg magyarországiak) ezt 
<EM>e</EM>-nek hallják (hasonló eset, hogy a moldvai román anyanyelvű 
cigányzenészek által <EM>sârba</EM>-nak ejtett táncnevet a magyarországiak 
<EM>szerbá</EM>nak hallják, s úgy írják a 
lemezborítóikra)...<<</FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=718521020-05112003><FONT face=Arial 
size=2></FONT></SPAN> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=718521020-05112003><FONT face=Arial 
color=#000080 size=2>A leírás alapján ugyanarról a hangról van szó (nem a 
sîrbára gondolok most, hanem a gyimesi-csíki példára), amit a románok, bolgárok, 
franciák, stb. is használnak, tehát az ajakkerekítés nélküli "ö" hangról!? 
Tehát ezt a hangot románosan így kéne írni (és úgy is ejteni), hogy 
"Sătétpatak"...? Ha erről van szó, ha a fenti érvek, és a magyar 
helyesírás mostani gyakorlata nem is léteznének, akkor is "Sötétpatak"-ot 
kéne írni, hiszen ez a hang valóban az ö-höz áll közelebb, mint a köznyelvi 
"e"-hez. </FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=718521020-05112003><FONT face=Arial 
color=#000080 size=2></FONT></SPAN> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=718521020-05112003><FONT face=Arial 
color=#000080 size=2>(A sârbára rátérve: itt szerintem nem arról van szó, hogy 
magyarországiak ezt szerbának <FONT color=#ff0000>hallják</FONT>, mert ennek az 
átírása jobb híján a legpontosabban talán "szürba", vagy magyarosan max. 
"szirba" lehetne; hanem inkább arról, hogy - általunk 
annak létjogosultságát, helyességét jóváhagyva, vagy sem -  <FONT 
color=#ff0000>elemzik</FONT> annak eredetét - ugyanis "sz<FONT 
color=#ff0000>e</FONT>rbest", "szerb /eredetű/ táncot" jelent, és ez jelenik meg 
az átírásban. </FONT></SPAN><SPAN class=718521020-05112003><FONT face=Arial 
color=#000080 size=2>Cáfolj meg, ha tévedek, de én úgy tudom, hogy a román "â" 
/régebben "î"/ és "ă" nem ugyanaz; előbbi az ajakkerekítés nélküli "ü", míg 
utóbbi az ajakkerekítés nélküli "ö", tehát a magyarországiak semmiképpen nem 
hallhatják az "â"-t "e"-nek - az "ă"-t viszont igen.)</FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=718521020-05112003><SPAN 
class=718521020-05112003><FONT face=Arial 
size=2></FONT></SPAN></SPAN> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=718521020-05112003><SPAN 
class=718521020-05112003><FONT face=Arial color=#008000 size=2>>>...mert 
nem lehet a köznyelvben olyan tájnyelvi hangzókat visszaadni írásban, 
amelyekre nincs jelölés...<<</FONT></SPAN></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=718521020-05112003><SPAN 
class=718521020-05112003><FONT face=Arial 
size=2></FONT></SPAN></SPAN> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=718521020-05112003><SPAN 
class=718521020-05112003><FONT face=Arial color=#000080 size=2>Erről már írtam 
az előző levelemben.</FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT></SPAN> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=718521020-05112003><SPAN 
class=718521020-05112003><FONT face=Arial color=#008000 size=2>>>...mert 
ellenkező esetben Széket Sziknek, Székelykeresztúrt Széköjkörösztúrnak, a Maros- 
előtagú erdélyi települések többségét Maras-nak kellene ejtenünk és 
írnunk...<<</FONT></SPAN></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=718521020-05112003><SPAN 
class=718521020-05112003><FONT face=Arial 
size=2></FONT></SPAN></SPAN> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=718521020-05112003><FONT face=Arial 
color=#000080 size=2><SPAN class=718521020-05112003>Azért nem ennyire 
sarkosan kell elképzelni ezt a dolgot, mert a helyesírásunk sokszor 
következetlen, tehát nem annyira következetesek ezek a szabályok, 
mint ahogyan utalsz itt rá (én is csak az egyszerűség, az 
érthetőség kedvéért modelláltam azokat úgy, ahogyan előző levelemben, 
nem törődve a számos kivétellel). Másrészt a gyakorlat (a helyi közigazgatás 
döntése, és az általános nyelvhasználat) és a használat gyakorisága befolyásolja 
a nyelvérzék toleranciájának azt a mértékét, ami nem tűri el írásban a 
Székölykörösztúrt, de eltűri a Setétpatakot; mert nyilván Székelykeresztúr neve 
gyakrabban bukkan fel az összmagyar nyelvhasználatban, mint Sötétpatak (ami nem 
is önálló település, stb.) neve.</SPAN></FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=718521020-05112003><FONT face=Arial 
size=2><SPAN class=718521020-05112003></SPAN></FONT> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify></SPAN></SPAN><SPAN class=718521020-05112003><FONT 
face=Arial color=#008000 size=2>>>...mert a helységneveknél szükség van 
egy szabványosított formára, az egyértelmű azonosítás miatt (Magyaros nem azonos 
Magyaróssal, a nyárádszeredaiak és a csíkszeredaiak a hétköznapi beszédben 
egyaránt csak szeredaiaknak mondják magukat, ugyanez van Szamosújvár és 
Marosújvár esetében stb.)<<</FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=718521020-05112003><FONT face=Arial 
size=2></FONT></SPAN> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=718521020-05112003><FONT face=Arial 
color=#000080 size=2>Ez Setétpatak esetében nem érv (egyébként, úgy általában jó 
érv), mert Sötétpatakot nem kell megkülönböztetnünk más Sötétpataktól. Ha meg 
kéne, annál inkább indokolt lenne a "Setétpatak" írásmód.</FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=718521020-05112003><FONT face=Arial 
color=#000080 size=2></FONT></SPAN> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=718521020-05112003><FONT face=Arial 
color=#008000 size=2>>>Mindez nem zárja ki, hogy ismerjük és számon 
tartsuk a tájnyelvi, történelmi vagy más etnikum által használt 
névváltozatokat, s akár használjuk is a megfelelő nyelvi- és 
szövegkörnyezetben...<<</FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><SPAN class=718521020-05112003><FONT face=Arial 
size=2></FONT></SPAN> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><FONT face=Arial color=#000080 size=2><SPAN 
class=718521020-05112003>Hova lennénk, ha ez nem így lenne...!? Akkor tényleg 
véglegesen eltűnnének a nyelvjárások, de a regionális köznyelvek is, de még 
talán a herderi jóslat is bekövetkezne...</SPAN></FONT></DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><FONT face=Arial color=#000080 size=2><SPAN 
class=718521020-05112003></SPAN></FONT> </DIV>
<DIV dir=ltr align=justify><FONT face=Arial color=#000080 size=2><SPAN 
class=718521020-05112003>KP</SPAN></FONT></DIV></BODY></HTML>