<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2">
<META content="MSHTML 6.00.2800.1264" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV align=justify>Sziasztok!</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>Épp most ért véget a Vikár Lászlóról készült portréfilm az 
m2-n. Most még friss, ezért főleg azok számára, akik nem látták, röviden 
ismertetném a tartalmát (vagy azt, ami megmaradt nekem a lényegéből), mert 
érdemesnek találom arra.</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>Ő ugyebár Kodály tanítvány volt, és annakidején Kodály 
rábízta a Karád község népzenei monográfiájának az elkészítését (ennek a végén 
lesz jelentősége). Ez az ötvenes években volt (előtte egyébként Kodály is 
gyűjtött ott, gondolom, ez volt az előzmény). Egyik nap Kodály azt kérdezi 
Vikár Lászlótól, hogy akar-e az oroszokhoz menni. Ez 1957-ben volt, és Vikár 
természetesen nem akart menni (ugye ezt a történelmi kor tükrében különösebben 
nem kell magyarázni.). Erre Kodály kibökte, hogy a cseremiszeknél való 
gyűjtésről lenne szó. Bár Vikár semmi továbbit nem tudott a részletekről, mégis 
szívesen vállalta. Bartók és ő már régóta tervezte akkor, hogy kimennek oda, és 
akkor lehetőség nyílt rá, mivel előzőleg a szovjet-magyar államközi szerződésben 
külön Kodály kérésére bevettek egy olyan passzust, hogy a szovjet állam tegye 
lehetővé, hogy egy népzenekutató a Volga-Káma vidékén (vagyis a magyarok egyik 
feltételezett őshazájában, ami viszont bizonyítottan a magyarok egyik 
szálláshelye volt) helyszíni terepmunkát végezhessen. Kodály Vikár L.-ra 
gondolt. Vikár el is indult egy nyelvésszel Moszkvába. Odáig lehetett ui. magyar 
útlevéllel menni, Moszkván túl már orosz engedély volt szükséges. Ezt 
Leningrádban megszerezte (persze napok, ha nem hetek teltek el addig, miközben a 
pénze elfogyott, ezért barnakenyéren és mustáron élt), de egy olyan embertől, 
akinek - mint később kiderült - erre nem volt jogosultsága. Eközben Leningrádban 
az egyik múzeumban 400 fonográfhengert másolt át, finnugor és gondolom, ottani 
török népek zenéjéből; amiket haza is hozott, és saját elmondása szerint ezek 
most is ott vannak az Akadémián, de azóta sem hallgatta meg senki...! Ez az 
ember, aki neki az engedélyt megadta, mivel ez majdnem az ő állásába került, 
Vikárt hazatoloncoltatta (azt mondták neki, hogy bár megsértette a SZU 
törvényeit, nem tartóztatják le, de hagyja el a SZU területét. A Volga-Káma 
vidékén gyűjtött anyagot hazavihette, de lelkére kötötték, hogy azt otthon ne 
publikálja, ne propagálja), és az ő tevékenységének köszönhetően Vikár hat évig 
nem kapott a Szovjetúnióba beutazási engedélyt. Közben Vikár az orosz tiltás 
ellenére egy idő után félénken, de mégiscsak nekiállt az anyag feldolgozásának, 
közzétételének, stb. Fő támasza volt a munkában és ebben az egész ügyben Kodály 
Zoltán, aki hat év után megelégelte a várakozást, és felhívta az orosz 
nagykövetet, akit amúgy ismert. Kodály részéről (Vikár elmondása alapján) csak 
ennyi hangzott el (kb.-i idézet): "Idefigyeljen: barátom maga nekem? ... Akkor 
intézze el, hogy V.L. kimehessen [ide és ide] gyűjteni, és egy hét 
múlva hívjon fel, hogy mit intézett!" ... és ezzel letette a kagylót. És a 
nagykövet egy hét múlva visszahívta Kodályt, melynek következtében Vikár még 12 
(!) alkalommal mehetett ki a Volga-Káma közbe gyűjteni! (Ekkor már nem a magyar 
állam küldötteként, hanem valami szovjet művészek szövetségének az 
embereként, vagy hogy). Kb. 400 dalt gyűjtött (vagy négyszáz hengerre vett 
föl...? Nem tudom, de ez nagyjából ugyanaz.), ami szerinte egyrészről kevés 
(ahhoz képest, ami ott van, csak egy csepp a tengerben - mondta), másrészről - a 
körülményeket figyelembevéve, és - teszem én hozzá - a semmihöz képest - sok; 
nemcsak hegyi és mezei cseremiszektől, hanem votjákoktól, tatároktól és 
csuvasoktól is. Ezzel kapcsolatban Vikár a műsorban kijelentette, hogy - ha 
valaki, hát ő tudja -, hogy ez a vidék ugyanolyan vegyes etnikumú, mint a 
Kárpát-medence (nemcsak úgy, hogy az egyik országrész votják, a másik tatár; 
vagy hogy az egyik falu votják, a másik tatár; hanem úgy is, hogy a falu 
egyik része votják, a másik tatár). Valamint - mivel ereszkedő 
pentaton és kisambitusú - 3-4 hangos - dalokat mind ottani finnugor, mind ottani 
török népektől egyaránt gyűjtött -, nem lehet egyértelműen kijelenteni, 
hogy a pentatón, vagy a kis hangterjedelmű dallamok 
ott a finnugor, vagy a török népek sajátja lenne, illetve, hogy melyik 
csoporttól ered, de neki van egy feltételezése, merthogy ott a tatár nép 
van lélekszámban és kultúrálisan fölényben, hogy tőlük ered. Annál is inkább 
igaz lehet ez - mondja ő -, merthogy feljebb, a török népekkel nem érintkező 
finnugor népeknél a nálunk, magyaroknál is meglévő, a régi stílusú 
ereszkedő népdalainkat jellemző pentatónia nem fordul elő, hanem a szerinte 
ősibb 3-4 négy hangból táplálkozó dalok. (Ez megint felveti a magyarság eredetét 
a zene eszközeivel való bizonyítás kérdését, amiről itt a listán is 
leveleztünk...) Úgy diktálja a logika is, hogy a kisebb hangterjedelmű dalok 
keletkezése az ősibb a bonyolultabb szerkesztést kívánó pentaton dalok 
keletkezésénél. Amikor ezt egyszer Kodálynak felvetette (aki a pentatóniát 
tartotta magyar vonatkozásban a legősibbnek), az elgondolkozott, és azt felelte: 
"Menjen vissza még, és majd meglátjuk." (Nem tudom, ennek hatására változott-e 
ezzel kapcsolatban Kodály álláspontja.)</DIV>
<DIV align=justify>Vikár L. eldöntötte (nem ezután az eset után, hanem 
mostanság), hogy többet már nem gyűjt ott, mert akkor ő maga az ő életében 
nem tudná befejezni a 400 dal rendszerezését, így viszont be tudta fejezni. (Ki 
is adták őket, a képernyőn mutatták is a könyvek borítóit. Nem tudom, 
lemezek voltak-e közöttük, de mindenesetre soknak angol nyelvű a borítója. 
Egyébként Vikár Japántól Amerikáig az egész világon bemutatta egyedülálló 
gyűjtéseit, hiszen saját elmondása szerint nem szovjet ember rajta kívül nem 
volt annyiszor azon a vidéken; de még szovjet se, mert mért járna be pl. egy 
moszkvai orosz kb. 300 falut Baskíriában...?)</DIV>
<DIV align=justify>Megható volt, ahogy a filmen Vikár könnybe lábadt szemekkel 
közölte a riporter Sebő Ferenccel, hogy most, öregkorában fejezte be a karádi 
monográfiát, amit annakidején Kodály bízott rá az ötvenes években, de a 
cseremisz, csuvas, stb. gyűjtések miatt abba is hagyatta vele, kézlegyintéssel 
mondván: "Karád az itt marad, most ez a fontosabb!" (Azt a hasonlatot 
használta, hogy az életben mindenki kisebb-nagyobb utakra kel, ahonnan egy idő 
után mindenki hazatér. Ő Baskíriából hazatért, és most úgy érzi, Karádról is 
hazatért...) Mutatták a borítót; "160 karádi népdal" a címe, ha jól 
emlékszem, a számban nem vagyok biztos, de száz valamennyi. Most azt nem tudom, 
hogy csak ennyit adott ki, vagy a gyűjtésnek az ötvenes évektől mostanáig 
terjedő szüneteltetése miatt mára csak ennyit talált...</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>Én csak annyit tennék ehhez az egészhez hozzá, hogy becsüljük 
meg a köztünk élő népzenegyűjtő nagyságokat, keressük a velük való kapcsolatot 
mi, táncházasok is, alakuljon ki egy párbeszéd a tudomány és a gyakorlat 
képviselői között (pl. egy táncház előtt Vikár László tartson egy előadást), és 
hogy az állam is ismerje el őket, pl. azáltal, hogy a gyűjtéseik megfelelő módon 
használatban vannak, feldolgozva, kutatva, publikálva vannak, hozzáférhetők, 
közkinccsé vannak téve. Annak tényleg nincs értelme, hogy pl. Vikárnak saját 
elmondása szerint a leningrádi fonográfhenger-másolatai azóta érintetlenül 
porosodjanak az MTA-ZTI-ben...</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>Kovács Péter</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>ui. Egyébként a karádiakat ismerem, van ott 
néptáncegyüttes, főleg gyermek korosztály, és a táncosok közül néhány 
gyerek (aranyos lány) zenélni is tanul, a Méta együttestől, aki ha jól 
tudom, rendszeresen ott tartja táborát (ugye, Beja? :) ) Valószínűleg 
ügyesek is, úgyhogy a hagyomány ebben az ilyen szempontból nagymultú faluban 
hál' Istennek meg a jóakaratú embereknek továbbél! </DIV></BODY></HTML>