[Folklista] Képzés ajánló

Keve Galéria kevegaleria at akmk.rackeve.hu
2011. Feb. 14., H, 14:28:44 CET


Népi játék-, néptáncmódszertan az óvodában és az általános iskola alsó
tagozatában

Akkreditált pedagógus továbbképzés

Helyszín: Budapest, V. kerület, Arany János u.10 - Aranytíz Kultúráz

Időpont: 2011. május 5-8, vizsganap: május 21.

 

Tartalma: 

A képzés fő tartalma a népi játékok, néptánc oktatásának módszertana. Ezek
alkalmazását megelőzően azonban ismeretet kell szerezni az elméleti
háttérből, mely a tájegységek, viseletek, zenék, népszokások, játék és
tánctípusok ismeretéből áll. Ezeket követik a gyakorlati ismeretek
elsajátításai. A népi játék és néptáncoktatás azonban nem csupán a mozgás
fejlesztése és az ismeretanyag átadása. A mondókák által fejlődik a
beszédkészség, a párbeszédes játékokban a kommunikációs készség, a mozgásos
játékok által a mozgáskoordináció, a feladatok által szabálytisztelet,
önfegyelem és a csoportos viselkedési formák is kialakulnak. A szövegek
által gyarapodik a gyerekek szókincse, szövegértése, fejlődik a
fogalomtáruk. Fejlődik térbeli tájékozottságuk, számismeretük, mely
segítséget nyújt a matematika főbb elemeinek megértéséhez. A népi játékok és
a népdalok komplex ismereteket közvetítenek. 

A képzés 6 modulból áll. A tanuló-tanító című rész segítséget nyújt a már
megszerzett pedagógiai tudás népi játék, néptáncoktatásba való
áthelyezésére. A második, néprajzi alapismeretek modul, lehetőséget nyújt
tájegységeink, táncaink megismeréséhez. A harmadik, jeles napok nevű modul
részletes ismereteket nyújt az évkör legfontosabb ünnepeiről, szokásairól. A
népi ének modul segítséget nyújt a dalok oktatásmódszertanához, valamint a
gyakorlati oktatás nagyban bővíti a résztvevő ismeretanyagát. A 12 óra népi
játék modul segítséget nyújt önálló módszertani ötletek megvalósításához, a
játéktípusok ismeretéhez, valamint a korosztályokhoz megfelelő
alkalmazásához. A 9 órás néptánc modul pedig gyarapítja a részvevők
motívumkészletét, módszertani ismereteket nyújt, valamint tájékoztatást ad a
lehetséges mozgásfejlesztési technikákról. 

A résztvevő az elméleti, és gyakorlati oktatás során komplex ismeretet
szerezhet ahhoz, hogy minőségi és sikeres foglalkozásokat tudjon tartani,
valamint munkája során elemekre bontva is alkalmazni tudja a megszerzett
tudást. 

 

Oktatók:

Budainé Balatoni Katalin, Néptáncpedagógus, neveléstudományi bölcsész, 

Így tedd rá! vezető oktató

Hortobágyi Ivett, néptáncpedagógus, néprajz szakos bölcsész

Kovács Henrik, néptáncpedagógus, a Magyar Táncművészeti Főiskola adjunktusa

Zsótér Boglárka, néptáncpedagógus, Így tedd rá! vezető oktató

 

Jelentkezés, bővebb információ:

 <mailto:igyteddra at gmail.com> igyteddra at gmail.com tel.: 20 932 8070
további információk:  <http://www.igyteddra.hu/> www.igyteddra.hu

A jelentkezéseket a beérkezések sorrendje szerint tudjuk figyelembe venni!
Maximális létszám 25 fő.

 
További információk a(z) Lista levelezőlistáról