[Folklista] Re: Hírlevléküldőt csinálnak a Folklistából?

Keszthelyi Imre keszthelyi at tilos.hu
2010. Nov. 5., P, 10:51:50 CET


Ezt a véleményt támogatom (akár haza – közel esik).
imre

Kedves Listatagok!
>
> Én ugyan inkább az olvasó-tagsághoz, mint a hozzászóló-tagsághoz tartozom,
> de nem állhatom meg, hogy most ne reagáljak arra a vitára, ami a listán
> folytatható vitákról szól.
>
> Ha visszaemlékszünk, többek kedvét az vette el a vita kezdeményezéséről,
> hogy a szlovák himnuszról feltett kérdések és reakciók mögött egyesek (bár
> udvariasan, de határozottan) idegengyűlöletet sejtettek és sejttettek,
> annak
> titkos, burkolt lappangását gyanították. (Mindezt egyfajta ún. "politikai
> korrektség" jegyében - ezt az Amerikából átvett kifejezést amúgy is
> utálom;
> lefordítom: annyit jelent, hogy majd ÉN mondom meg, ki korrekt
> politikailag
> és ki nem -.) Nekem az volt a benyomásom, hogy a vitát elindító
> listatagtól
> teljesen távol állt az idegengyűlölet.
>
> (A szlovák himnusz kérdéséhez akkor most pótlólag az én - tényeken alapuló
> -
> kommentárjaim:
> - igen , ismerjük be, hogy a szlovák himnusz alapjául szolgáló magyar
> virágének is valószínűleg szláv eredetű; ez pontosan látszik a dallam
> hangkészletén és felépítésén. Bartók már a 30-as években leírta és
> bizonyította, hogy a magyar népzenét (jól magyarázható történelmi okokból)
> hatalmas szlovák hatás érte a XVIII. században
> - el kell ismerjük, hogy a magyar nyelvben a szláv szavak aránya
> kétszerese
> az összes finnugor és török eredetű szónak együttvéve; ezen belül legalább
> ugyanannyi nyugati szláv (szlovák, cseh, lengyel) szó van, amennyi az
> összes
> finnugor és török eredetű szó együttvéve
> - genetikailag a magyarság 50-52 %-ban megegyezik a szlovák és dél-lengyel
> népességgel, azaz közeli vérrokonok vagyunk
>
> Vagyis: akik "fújnak" a szlovákokra, ne felejtsék el, hogy "ők" is "mi"
> vagyunk!
> Akik viszont valamiféle derűs testvériséget illuzionálnak, azok ne
> felejtsék
> el azt, hogy a (cseh)szlovák nemzet (nem a szlovák nép!) 1920-2010. között
> sokszorosan több gazságot és igazságtalanságot követett el a magyarokkal
> szemben, mint a magyarok az 1500-as évek óta létező szlovák nemzettel
> szemben.)
>
> Visszatérve a kérdésre, legyenek-e viták vagy ne a folklistán, azt
> felelem:
> feltétlenül legyenek!
>
> A ledorongolás ne vegye el senkinek a kedvét attól, hogy egy-egy
> közérdekű,
> sokakat izgató, - vagy akár csak egy kisebb csoportot érdeklő - vitatémát
> felvessen. Ebből mindannyian tanulunk. (Ha mást nem, vitázási készséget).
> Tanuljuk meg, hogy a vita nem azt jelenti, hogy a velünk ellenkező nézetet
> vallót azonnal leminősítjük fasisztának-kommunistának,
> sovinisztának-kozmopolitának, populistának-plutokratának, rasszistának,
> mert
> lehet ugyan, hogy részben-egészében az, de ezzel a vitát és a meggyőzést
> nem
> mozdítottuk előre, legfeljebb "megcímkéztük" az illetőt. - Aztán majd ő is
> jól "megcímkéz" minket!.
> Ezt a rovatot eddig szerencsére elkerülte az ún. "gyűlöletbeszéd"; (ezt az
> utált SzDSz-es kifejezést is lefordítom: gyűlöletbeszéd az, ha minket
> szidnak, ha mi szidunk mást, az csak jogos kritika). Egy-egy vitában
> sajnos
> efféle is előfordulhat, de akkor higgyünk a saját érveink erejében és ne
> kezeljük le a vitatársat, hanem inkább próbáljuk meggyőzni a saját
> igazunkról, hátha van ő is olyan becsületes, igazságot kedvelő ember, hogy
> rájön és bevallja, hogy tévedett. A vita befagyasztásával valami olyan
> antidemokratikus, szólásszabadságot sértő jogszokáshoz juthatunk el, mint
> pl. a holokauszttagadást tiltó törvény, amely még a vita esélyét sem teszi
> lehetővé egy történelmi esemény fölött. Nagyon hasonlít a középkori egyház
> eretnek-égető gyakorlatához. (Még megérhetjük, hogy a tatárdúlás,
> törökdúlás
> és az 1945-ös felszaba-dúlás tagadását is törvénybe iktatják egyszer)!
> Ha igazán értékes érvek hangzanak el a vitában, az sokaknak tágítja a
> látókörét. Értékes információt jelenthet. Ha netán valaki még egy-egy
> könyv,
> internet vagy egyéb hivatkozást is odabiggyeszt, az a további búvárkodást
> is
> lehetővé teszi.
>
> Ha pedig egy vitában esetleg mégis kapunk 1-2 pofont, azt is ki kell
> bírni.
> Valaki majd csak segít bennünket hazatámogatni, ha "győz fölöttünk a
> kocsmai
> söpredék túlereje" (Rejtő Jenő után szabadon).
>
> Jó vitázást!
>
> Üdv
>
> Ánti
>
>
>
>

További információk a(z) Lista levelezőlistáról