[Folklista] Hagyomány és Média konferencia

Agócs Gergely agocs.gergely at hagyomanyokhaza.hu
2008. Sze. 30., K, 13:45:06 CEST


Tisztelt Folklista!

Emlékezetem szerint ennek a fórumnak állandóan visszatérő témája a népzene, a néptánc, egyáltalán, a hagyományos kultúra siralmasan gyenge jelenléte a magyar médiában. E kérdések megvitatásának igényével hívjuk össze a hagyományról szóló, alább részletezett rednezvényünket. A hagyomány helyét és jelentőségét vizsgáló, széles társadalmi párbeszédet kezdeményező tanácskozásaink sorába (Hagyomány és Természet, Hagyomány és Turizmus, Hagyomány és Terápia, Hagyomány és Oktatás, Hagyomány és Művészet, stb.) szervesen illeszkedik a tömegtájékoztatásnak a tradicionális értékekhez való viszonyának kitárgyalása.

Szeretném ezért mindenki figyelmébe ajánlani a következő rendezvényünket:

Hagyomány és Média konferencia
 
Szervező: Hagyományok Háza
Időpont: 2008. október 22. 10.00-17.00
Helyszín: Hagyományok Háza, 1011 Budapest, Corvin tér 8.
 
A Hagyományok Háza feladatának tekinti feltérképezni, hogy a magyar társadalom különféle szegmenseiben, az ezekben zajló szakmai tevékenység során hogyan jelennek meg a hagyományos műveltség értékei, hogyan hasznosulnak a hagyományos kultúrában fogant tapasztalatok, és egyáltalán a mai magyar köztudatban milyen szerepe van a hagyományos kultúrának. 
A média olyan kiemelkedő területe a közéletnek, melyben a hagyományhoz, "a néphez" való viszonyulás döntő szerepet játszik a társadalom önkép-kialakításának, identitásformálásnak, vagy éppen más társadalmakhoz, illetve kisebbségi csoportokhoz fűződő véleményalkotásának folyamataiban. A hagyományos kultúráról folytatott közbeszédben a tradíció "folytonosság" jelentéstartalmának hangsúlyozása helyett a hagyomány jelenségeinek és fogalmának sokszor egy súlyosan félreértelmezett, a "régi" szinonimájaként használt olvasatával találkozhatunk. Ha pedig a kérdést egy ország "humán erőforrásának" állapota szemszögéből közelítjük, akkor fel kell ismernünk, hogy a hagyomány jelenségeinek helyes értelmezése egyenesen államérdek. Úgy érezzük, hogy ma, amikor a társadalmi életnek a művészetektől a tudományon, politikán, vagy a lokális gazdasági érdekvédelem területén keresztül egészen a környezetvédelemig terjedő széles palettáján egyre többször találkozunk a hagyományos kultúra értékeinek hangsúlyozásával, fölöttébb időszerű napirendre tűzni a hagyománynak a médiában elfoglalt szerepéről szóló szakmai eszmecserék, viták fórumának létrehozását. 
2008. október 22-én tervezzük a hagyományos kultúrának a magyar médiában elfoglalt szerepével foglalkozó konferencia megrendezését. A tanácskozás célja feltérképezni, hogy a magyar mediális kultúrában, a különféle sajtóorgánumokban zajló szakmai tevékenység során hogyan jelennek meg a hagyományos műveltség értékei, hogyan hasznosulnak a hagyományos kultúrában fogant tapasztalatok, és egyáltalán, milyen szerepe van a mai magyar "véleményformáló" információs csatornákban a hagyományos kultúrának.
 
A konferencia főbb vitaindító témái:
 
- lokális értékek a globalizált térben: a népi kultúra helye a regionális arculatformálásban
- a kulturális sokszínűség védelmének mediális eszközei az akkulturáció sodrásában
- az identitás dilemmái: az azonosságtudat és a másság-tisztelet mediális építőkövei 
- jel és kép: a hagyományos kultúra szimbólumai a mediális kommunikációban
- új mediális felületek: a hagyomány jelenségei az interneten
- útkeresés és felelősség: új értelmezési modellek, a hagyomány terjesztésének mediális hatékonysága
- hibák a mátrixban: a szakmai ellenőrzés hiánya a hagyományhoz kötődő adattartalmak szolgáltatásában

A tanácskozás plenáris ülésének előadói:

Agócs Valéria, a Rada pre vysielanie a retransmisiu (a Szlovák Köztársaság Sugárzási Tanácsának -a szlovákiai ORTT) elnöke
Kotics József, a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológia tanszékének vezetője
Kósa Somogyi György, A Magyar Televízió Zrt m2 műsorigazgatója
Szalai Annamária, az ORTT tagja
Szitnyai Jenő, a RegioFilm Stúdió főszerkesztője

A szekcióüléseket a következő témákban tervezzük megtartani:

1. Lokális kontra globális: hagyomány és regionalizmus kapcsolata a médiában
2. Identitásmodellek a média hagyomány-képének tükrében
3. A hagyomány az új mediaális felületeken

Mindenkit szeretettel várunk!
                                                      
Agócs Gergely
néprajzkutató
a Hagyományok Háza tudományos munkatársa
1011 Budapest
Corvin tér 8.
**3620 44 44 955
agocs.gergely at hagyomanyokhaza.hu
www.hagyomanyokhaza.hu


További információk a(z) Lista levelezőlistáról