[Folklista] (fwd)

Trilian trilian at freemail.hu
2005. Már. 24., Cs, 13:33:30 CETKiíró: Fővárosi Önkormányzat
Pályázat címe: A Fővárosi Közgyűlés Civil Szervezetek és Társadalmi
Kapcsolatok Bizottságának 2005. évi I. pályázati kiírása
Pályázhatnak: Budapesten működő alapítványok és egyesületek.
Beadási határidő: 2005. április 15.

I. A pályázat célja a főváros polgárai érdekében munkálkodó civil
szervezetek fejlesztésének, programjainak, működésének és
együttműködésének támogatása.

II. Azok a Budapesten működő alapítványok és egyesületek 
pályázhatnak,
amelyeknek létesítő okirata 2004. január 1. napja előtt már tartalmazta 
a
pályázati kategóriáknak megfelelő tevékenységet.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a Fővárosi Bíróság a 
szervezetet
2004. január 1. napja előtt nyilvántartásba vette, s a pályázó a 
Fővárosi
Önkormányzat forrásaiból kapott valamennyi korábbi támogatással 
teljes
körűen és szabályosan elszámolt. Kizáró ok a szerződésben foglalt
határideig el nem számolt pályázat, illetve ha a szervezet a fővárosi
önkormányzattól közszolgáltatási szerződés keretében kap működési
támogatást.

III. A pályázati kategóriák

a. Közösségi, közösségépítő, a társadalmi kohéziót erősítő 
tevékenységet
folytató szervezetek, különösen gyermek és ifjúsági szervezetek,
időskorúak szervezetei,

b. fogyasztói érdekvédő szervezetek,

c. és olyan más szervezetek, amelyek a város lakhatóbbá tételéért, 
tárgyi-
és szellemi értékeinek védelméért folytatnak tevékenységet és ez 
szerepel
létesítő okiratukban.

A pályázati adatlap a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodájában
(Bp. V. Károly krt. 28.) hétfőtől-csütörtökig 08:00-16:30-ig vehető át,
vagy letölthető:

Pályázatfigyelő honlapjáról
(www.pafi.hu/download/0503w20/FovOnkCivAdatlap2005_1.doc)
a http://www.budapest.hu weblapról a "Civil pályázat - 2005/1" 
menüpont alatt
A pályázatokat 3 példányban (1 példány eredeti és 2 példány 
fénymásolat)
kell benyújtani, a jelen pályázat részeként kiadott adatlapon.

A pályázók támogatására rendelkezésre álló teljes összeg: 25 millió Ft.
Egy pályázó szervezet által elnyerhető támogatási összeg legfeljebb
500.000,- Ft lehet. Az összeggel 2005.december 31-ig kell elszámolni.

A pályázatok benyújtásának határideje és helye: 2005. április 15.
Postacím: Fővárosi Önkormányzat, 1052 Budapest, V. ker. Városház u. 
9-11.
Ügyirat-irányító, fszt. 513.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2005. április 22.

A pályázatról további felvilágosítást ad:
Fővárosi Közgyűlés Civil Szervezetek és Társadalmi Kapcsolatok 
Bizottsága
1052 Budapest, V. ker. Városház u. 9-11. II. em. 279. Tel: 327-1617,
327-1636.

A pályázatokon elnyert támogatások folyósítása a Fővárosi Közgyűlés
döntését követően, szerződés alapján történik. Az elutasított 
pályázókat
levélben értesítjük.

A nyertes pályázók listáját (2005. május 2-i határidővel) közzé tesszük 
a
www.budapest.hu honlapon.
További információk a(z) Lista levelezőlistáról