[Folklista] k�rd�s

judit papagena20022002 at yahoo.com
2004. Aug. 27., P, 11:45:26 CEST


Szia Szilvi!
 
Voltam a somoskai t�borban. T�nyszer� le�r�st pr�b�lok neked adni az ottani tapasztalataimr�l:
A busz Pestr�l csak 9 �r�val k�s�bb indult, mint a megbesz�lt id�pont, �s b�r tudt�k a szervez�k minden jelentkez�nek a mindenf�le el�rhet�s�g�t, m�gsem �rtes�tettek mindenkit, �gy t�bben poty�ra mentek oda az els�nek megadott id�pontra (voltak k�zt�k vid�kiek is), azt�n valahogy elt�lt�tt�k azt a r�pke 9 �r�t.
Emiatt ugye a h�tf�i t�bori programok teljesen elmaradtak, mert csak vacsor�ra �rt le a t�rsas�g.
Kedden a 10 �r�ra meghirdetett tan�t�sok f�l 12-kor kezd�dtek, mivel addigra tal�lt�k ki a szervez�k - Benke Gr�tzy �s Bolya Matyi - , hogy ki, hol, mit, hogyan fog oktatni egy�ltal�n. Azt�n persze r�vid �ton be is kellett fejezni az �nekoktat�st pl, mert m�r ter�tettek az eb�dhez. Teh�t a kedd d�lel�tti programok is �gymond elmaradottaknak lehenek nevezve.
A szerdai �s cs�t�rt�ki foglalkoz�sokat m�r megtartott�k. Ez annyit jelent, hogy d�lel�tt kb. m�sf�l �ra �nek illetve hangszertan�t-gat�s, d�lut�n pedig kb. k�t �ra t�nctan�t-gat�s, sok sz�nettel, l�ty�g�ssel, �resj�rattal.
P�ntekre eg�sz napos kir�ndul�s volt betervezve, amib�l r�szben nem lett semmi az es� l�g� l�ba miatt, de az�rt a b�trabbak t�bb csoportban nekiindultak, majd megfutamodva f�l�tr�l vissza is t�rtek a fent eml�tett es�-dolog miatt. Persze az otthonmaradottaknak szabadfoglalkoz�s volt, nehogy valamilyen tan�t�s esetleg, Isten ne adja!
Szombaton m�r alig voltak r�sztvev�k a tan�tgat�sokon. Nem volt nagy l�tsz�m az idei t�borban, kb. 70-en lehett�nk.
 
A kaja el�g j� volt -k�l�n k�sz�net ez�rt az ott szorgoskod� �s f�z� helybeli asszonyoknak �s seg�dkez� l�nyoknak -, b�r reggelit nem tartalmazott a 33 ezer forintos r�szv�teli d�j, �s sz�ll�st sem. Azt ki-ki int�zte a sz�ll�sad�ival. Nekem nem lehetett okom panaszra, de bizony sokan elmondt�k, hogy bolh�sak lettek, illetve hogy olyan koszos a budi az � sz�ll�sukn�l, hogy ink�bb a kukoric�sba j�rnak. Volt, akit nem is �gyban altattak, hanem a kemencepadk�n! Term�szetesen ugyanennyi r�szv�teli d�j�rt. 
A visszaindul�s vas�rnap d�lben volt, �gy h�tf�n reggel hatra (!) �rt�nk vissza Pestre, ami az�rt volt kellemetlen, mert pl. nekem is reggel nyolcra a munkahelyen kellett lennem. Lehet, hogy m�snak is volt ilyen gondja. Ugyanis a szervez�k m�g elindul�sunk el�tt azt mondt�k, hogy vas�rnap �jf�l fel�, vagy hajnal 1-2 k�r�l legk�s�bb haza�r�nk. Teh�t ennek tudat�ban ugye ki vesz ki m�g egy nap szabit? Persze aznap reggel elk�stem a munk�b�l, �s mosakodhattam a f�n�kn�l. H�t ez is t�borhoz tartozott.
 
Nagy �ltal�noss�gban mint meg�llap�t�s elmondhatom, hogy a t�bort a nagyfok� szervezetlens�g jellemezte. �ltal�ban senki nem tudott semmit, pl. hogy milyen program hol van (m�r ha egy�ltal�n volt program). Ezt felm�rve t�bben t�vol is maradtak a t�bort�l, �s ink�bb a helybeliekkel ismerkedtek, vagy gomb�sztak az erd�ben.
 
Tudod, Szilvi, �n m�r voltam t�bb t�borban is, de ilyen szervezetlens�get �s gyenge programokat eddig m�g nem tapasztaltam. Negyvenezer forint�rt (sz�ll�ssal, aj�nd�kokkal egy�tt kb. ennyi volt a v�g�sszeg) egy h�tre valamivel t�bbet v�r �s �ltal�ban t�bbet is kap az ember.
 
H�t ilyen volt a somoskai t�bor 2004 nyar�n. Amivel semmi baj nem lett volna, ha �gy hirdetik meg a szervez�k, Gr�tzy�k:
 
GYERE VEL�NK EGY H�TRE, ELL�TY�G�NK SOMOSK�N! AZT�N MAJD CSAK ELLESZ�NK VALAHOGY, MAJD CSAK T�RT�NIK VALAMI ID�NK�NT, HA �GY TARTJA KEDV�NK!
 
Mert err�l sz�lt az eg�sz sajnos. 
 
Rem�lem, hogy a k�vetkez� jobban siker�l. Az ott �l�k miatt, akik alig v�rj�k ezt a hetet, mivel a sz�ll�sad� csal�doknak ez bev�telt jelent, m�gha csek�lyt is.
 
(V�g�l m�gsem siker�lt teljesen t�nyszer�re a le�r�som, mivel saj�t v�lem�ny is beleker�lt itt-ott.)
 
�dv�z�l:
F�l�p Jutka


Szvath Szilvi <snoofy at drotposta.hu> wrote:
Sziasztok!

Volt valaki a somoskai t�borban?Milyen volt?�s Magyarfalun volt valaki?
Szilvi

		
---------------------------------
Do you Yahoo!?
New and Improved Yahoo! Mail - 100MB free storage!
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <https://list.folkradio.hu/pipermail/lista/attachments/20040827/2eac7d81/attachment-0017.htm>


További információk a(z) Lista levelezőlistáról